İhaleler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi

Yayınlanma Tarihi: 22.12.2021

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

T.C.HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ   Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Adresi

Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

Telefon ve faks numarası

+90 (212) 924 24 44 / +90 (212) 999 78 52

Elektronik posta adresi

satinalma@halic.edu.tr

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler 

İhale Konusu Hizmetin Niteliği, türü

TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI

İhalenin Yapılacağı Yer

Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

İhale Tarihi ve saati

29.12.2021 Saat 11.00

(Son teklif verme) tarih/saati:  

29.12.2021 Saat: 11.00

2. Teknik Şartname ekinde  (Ek 1) yer alan standart forma uygun birim fiyat teklifi verilecek olup teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4. İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası)

6. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

T.Vakıflar Bankası Sütlüce Şb. Iban: TR410001500158007309033885 hesabına doküman bedeli yatırılarak satın alınabilir.

7. Teklifler,  T.C.Haliç Üniversitesi  Satın Alma Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir.

8. Kısmi Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi - Zeyilname

Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi - İdari Şartname

Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi - Teknik Şartname

Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi - Sözleşme Tasarısı

Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi - Birim Fiyat Teklif Cetveli

Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi - Birim Fiyat Analiz Tablosu