İhaleler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Personel ve Öğrenci Taşımacılığı İhalesi (27.09.2019)

Yayınlanma Tarihi: 19.09.2019

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

T.C.HALİÇ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL-ÖĞRENCİ  SERVİSLERİ VE İHTİYAÇ HALİNDE VERİLECEK ÜCRETLİ TAŞIMACILIK HİZMETLERİ 

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

Adresi

Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

Telefon ve faks numarası

+90 (212) 924 24 44  +90 (212) 999 78 52

Elektronik posta adresi

satinalma@halic.edu.tr

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler

İhale Konusu Malın Niteliği, türü

Personel ve Öğrenci Taşımacılığı Hizmetleri Alımı. (Günlük 100 tek sefer X Aylık Ortalama 22 Gün X Hizmet süresi 9 ay)  ve (Günlük 14 tek sefer X Aylık Ortalama 22 Gün X Hizmet süresi 3 Ay). İstekli günlük ihtiyaca göre hizmet verecektir.

İstanbul içi yakın bölgeler için taşımacılık hizmeti alınacaktır (Yıllık ortalama 250 adet ).

İstanbul içi uzak bölge için taşımacılık hizmeti alınacaktır (Yıllık ortalama 50 adet ).

Şehir dışı ekstra yaklaşık 10 adet ulaşım hizmeti alınacaktır.

Hizmet detayı ve Fiyat teklif mektubu Teknik şartname eki Ek 1 de yer almaktadır.

İhalenin Yapılacağı Yer

Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

İhale Tarihi ve saati

27/09/2019   14:00

(Son teklif verme) tarih/saati:  

27/09/2019   14:00

2. Teknik Şartname ekinde  (Ek 1) yer alan standart forma uygun birim fiyat teklifi verilecek olup teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4. İhale dokümanı satış bedeli: 100 TL (Yüz Türk Lirası)

6. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

T.C. Vakıflar Bankası Sütlüce Şb. Iban: TR410001500158007309033885 hesabına doküman bedeli yatırılarak satın alınabilir.

7. Teklifler,  T.C.Haliç Üniversitesi  Satın Alma Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir.

8. Geçici teminat verilmeyecektir.

9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Personel ve Öğrenci Taşımacılığı Hizmetleri Sözleşmesi

Personel ve Öğrenci Taşımacılığı İdari Şartname

Personel ve Öğrenci Taşımacılığı Teknik Şartname