Pasif İhaleler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Yıllık Eğitim ve Sistem Uygulamaları Lisans Yenileme Alımı İhalesi

Yayımlanma Tarihi: 26.08.2022

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ YILLIK EĞİTİM VE SİSTEM UYGULAMALARI LİSANS YENİLEME ALIMI İHALESİ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Adresi

5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Cad. 14/12 Eyüpsultan/İstanbul

Telefon ve faks numarası

+90 (212) 924 24 44 

+90 (212) 999 78 52

Elektronik posta adresi

satinalma@halic.edu.tr

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler 

İhale Konusu Malın Niteliği, türü

YILLIK EĞİTİM VE SİSTEM UYGULAMALARI LİSANS YENİLEME ALIMI

İhalenin Yapılacağı Yer

5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Cad.  14/12 Eyüpsultan/İstanbul

İhale Tarihi ve saati

02.09.2022 saat 14.00

(Son teklif verme) tarih/saati:  

02.09.2022 saat 14.00

 

2. Teknik Şartname ekinde  (Ek 1) yer alan standart forma uygun  fiyat teklifi verilecek olup teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4. İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası)

6. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Cad.  14/12 Eyüpsultan/İstanbul

T. Vakıflar Bankası Sütlüce Şb. IBAN: TR410001500158007309033885

hesabına doküman bedeli yatırılarak satın alınabilir.

7. Teklifler,  T.C. Haliç Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir.

8. Kısmi Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yıllık Eğitim ve Sistem Uygulamaları Lisans Yenileme Alımı İhalesi - Birim Fiyat Teklif Cetveli

Yıllık Eğitim ve Sistem Uygulamaları Lisans Yenileme Alımı İhalesi - Birim Fiyat Teklif Mektubu

Yıllık Eğitim ve Sistem Uygulamaları Lisans Yenileme Alımı İhalesi - Mülkiyet ve KVKK Hakkında Sözleşme

Yıllık Eğitim ve Sistem Uygulamaları Lisans Yenileme Alımı İhalesi - İdari Şartname

Yıllık Eğitim ve Sistem Uygulamaları Lisans Yenileme Alımı İhalesi - Sözleşme Tasarısı

Yıllık Eğitim ve Sistem Uygulamaları Lisans Yenileme Alımı İhalesi - Teknik Şartname

Yıllık Eğitim ve Sistem Uygulamaları Lisans Yenileme Alımı İhalesi - Zeyilname