Pasif İhaleler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Personel ve Öğrenci Servis Hizmeti İhalesi

T. C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİS HİZMETİ İHALESİ
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Adresi

5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi No:14/12 Eyüpsultan/İstanbul

Telefon ve faks numarası

+90 (212) 924 24 44 

+90 (212) 999 78 52

Elektronik posta adresi

satinalma@halic.edu.tr

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler 

İhale Konusu Malın Niteliği, türü

PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİS HİZMETİ İHALESİ

İhalenin Yapılacağı Yer

5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

İhale Tarihi ve saati

28.09.2022 saat 14:00

(Son teklif verme) tarih/saati:  

28.09.2022 saat: 14:00


2. Teknik Şartname ekinde (Ek 1) yer alan standart forma uygun birim fiyat teklifi verilecek olup teklifler birim  fiyatlar üzerinden değerlendirilecektir.
 
3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
4. İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası)
 
5. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: 5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

T. Vakıflar Bankası Sütlüce Şb.

IBAN: TR410001500158007309033885 hesabına doküman bedeli yatırılarak satın alınabilir.
 

6. Teklifler, T.C. Haliç Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir.
 

7. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Personel ve Öğrenci Hizmeti İhalesi-Teknik Şartname

Personel ve Öğrenci Servis Hizmeti İhalesi-İdari Şartname

Personel Ve Öğrenci Servis Hizmeti İhalesi-Birim Fiyat Teklif Cetveli

Personel Ve Öğrenci Servis Hizmeti İhalesi-Birim Fiyat Teklif Mektubu

Personel Ve Öğrenci Servis Hizmeti İhalesi-HÜ İSG Şartnamesi

Personel Ve Öğrenci Servis Hizmeti İhalesi-Gizlilik, Fikri Mülkiyet ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Sözlesme

Personel Ve Öğrenci Servis Hizmeti İhalesi-Sözleşme Tasarısı