Pasif İhaleler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi

Yayınlanma Tarihi: 13.12.2021
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI T.C.HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İdarenin T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Adresi Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No:14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL
Telefon ve faks numarası +90 (212) 924 24 44 / +90 (212) 999 78 52
Elektronik posta adresi satinalma@halic.edu.tr
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, türü ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI
İhalenin Yapılacağı Yer Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No:14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL
İhale Tarihi ve saati 20.12.2021 Saat 11.00
(Son teklif verme) tarih/saati: 20.12.2021 Saat 11.00

2. Teknik Şartname ekinde  (Ek 1) yer alan standart forma uygun birim fiyat teklifi verilecek olup teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4. İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası)

6. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu / İstanbul T.Vakıflar Bankası Sütlüce Şb. Iban: TR410001500158007309033885 hesabına doküman bedeli yatırılarak satın alınabilir.

7. Teklifler,  T.C. Haliç Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir.

8. Kısmi Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi - İdari Şartname

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi - Teknik Şartname

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi - Sözleşme Taslağı

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi - Gizlilik, Fikri Mülkiyet ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Sözleşme

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi - İSG Şartnamesi

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi - Birim Fiyat Teklif Cetveli

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi - Fiyat Analizi Tablosu