Pasif İhaleler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Akıllı Sınıf Sistemleri Alımı İhalesi

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ AKILLI SINIF SİSTEMLERİ ALIMI İHALESİ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Adresi

5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi No:15 Eyüpsultan/İstanbul

Telefon ve faks numarası

+90 (212) 924 24 44

+90 (212) 999 78 52

Elektronik posta adresi

satinalma@halic.edu.tr

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler 

İhale Konusu Malın Niteliği, türü

AKILLI SINIF SİSTEMLERİ ALIMI

İhalenin Yapılacağı Yer

5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi No:15 Eyüpsultan/İstanbul

İhale Tarihi ve saati

14.09.2022, saat: 14:00

(Son teklif verme) tarih/saati 

14.09.2022, saat: 14:00

2. Teknik Şartname ekinde (Ek 1) yer alan standart forma uygun birim fiyat teklifi verilecek olup teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4. İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası)

6. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi No:15 Eyüpsultan/İstanbul

T. Vakıflar Bankası Sütlüce Şb. IBAN: TR410001500158007309033885

hesabına doküman bedeli yatırılarak satın alınabilir.

7. Teklifler,  T.C. Haliç Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir.

8. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Akıllı Sınıf Sistemleri Alımı İhalesi - Teknik Şartname

Akıllı Sınıf Sistemleri Alımı İhalesi - İdari Şartname

Akıllı Sınıf Sistemleri Alımı İhalesi - Birim Fiyat Teklif Cetveli

Akıllı Sınıf Sistemleri Alımı İhalesi - Birim Fiyat Teklif Mektubu

Akıllı Sınıf Sistemleri Alımı İhalesi - İSG Sözleşmesi

Akıllı Sınıf Sistemleri Alımı İhalesi - Gizlilik Fikri Mülkiyet ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Sözleşme

Akıllı Sınıf Sistemleri Alımı İhalesi - Sözleşme Taslağı

Akıllı Sınıf Sistemleri Alımı İhalesi - Zeyilname