Öğrenci Kabulü

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Çift Anadal

Çift Anadal ile İki Diploma İmkanı !

Çift Anadal Programı (ÇAP)
Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin istedikleri bir lisans programından ders alarak ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan programdır.

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Başvuru ve Kabul Koşulları;

  • ÇAP başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru formu, transkript ve ÖSYM Sonuç Belgesi ile İlgili Fakülte/Yüksekokula yapılır. (Formlar başvurulan Fakülte/Yüksekokul’dan temin edilecektir.)
  • Öğrenci ÇAP’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci yarıyılı başında başvurabilir.
  • Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu yarıyıla kadar devam ettiği anadal lisans programında tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2,72/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
  • Haliç Üniversitesi’nin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
  • Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü tarafından işleme konulur. Kabul işlemi başvurulan Bölümün önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.
  • Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı bulundukları çift anadal programını bırakmak kaydıyla, yeni bir programa başvuru yapabilirler.
  • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. İkinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

Çift Anadal / Yandal Yönergesi için lütfen tıklayınız.