Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Ön Lisans / Lisans Programlarına Öğrenci Kabulu

ÖSYM Kayıt İçin İstenen ve Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

  • Nüfus cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz ederek)
  • ÖSYM sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)
  • Lise diploması aslı ve fotokopisi (veya geçici mezuniyet belgesi)
  • Askerlik Durum Belgesi (1998 ve daha önce doğumlu erkek öğrenciler için)
  • 2 Adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 ebadında, son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.)
  • Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak: Lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden alınan diploma denklik belgesi.

Eksik evrak ile kesinlikle kayıt alınmayacaktır.

Kayıt İle İlgili Önemli Bilgiler

  • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları veya vekil tayin ettiği(noter yoluyla) kişilerin bizzat başvurmaları gerekmektedir.
  • Posta yolu ile kayıt yapılmaz.
  • Eksik evrak ile kayıt yapılmaz. 
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.