LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Öğrenci - Sıkça Sorulan Sorular

Haliç Üniversitesi SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI (SEP) nedir?

   SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI Haliç Üniversitesi ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin eğitimi sırasında bir iş yerinde çalışmasına dayalı uygulamalı beceri eğitimidir. Program sınıf/laboratuvar/atölye dersleri dışında, ilgili kuruluş ile ortak projelendirilmiş, birlikte yönetilen ve işyerinde uygulanan bir eğitim modelidir.


 • Haliç Üniversitesi SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’na katılmayı düşünen öğrenciler için şartlar nelerdir?

   Haliç Üniversitesi SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’na katılmayı düşünen öğrenciler için Üniversitemizin SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ’nin 27. Maddesine göre minimum 2.00 GNO’ya sahip olan, en az 70 AKTS kredisini tamamlamış, birinci ve ikinci sınıf derslerini başarıyla tamamlamış olmak gerekir.


 • Öğrenci olarak Haliç Üniversitesi SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’na neden katılmalıyım?

   Haliç Üniversitesi öğrencisinin SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’na katılması aşağıdaki kazanımları sağlayacaktır:
* Üniversitede aldığı bilgiyi, sektör içerisinde anlamlandırma deneyimi yaşanması, farklı öğrenme metodu ile bilgi ve tecrübelerin artırılması,
* Sektör ile iletişimde erken tecrübe kazanılması,
* Gelecekte yapacağı çalışma ve uzmanlaşmada temel öngörülerek kazanarak, kariyer planlamasının erken oluşturulabilmesi,
* Son sınıfta yapılacak Bitirme Projesi için güncel konu tespiti ve sektörden uzman ve malzeme desteği,
* Mezuniyet sonrasında müracaat edeceği firmalara sunmak üzere SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI SERTİFİKASI temini.


 • Öğrencinin SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’nda çalışma süresi ne kadar?

   Öğrenci SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’nda her dönem 14 hafta olup sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde (ders programına göre 1 ile 2,5 gün arası – Cumartesi  yarım gün) haftada en az 10 saatten toplam 140 saat, yaz döneminde ise haftada 5 güne kadar en az 140 saat veya daha fazla çalışabilir.


 • Öğrencinin SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’na devam şartı var mı?

   SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI süresinde öğrencilerin izin hakkı bulunmamaktadır. SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’nda öğrenci firmanın çalışma sürelerine uymak zorundadır. Rapor işyerine devamsızlık için mazeret sayılmaz. Öğrencinin rapor  alsa dahi devamsızlık süresi Sektörde Eğitim süresinin % 20’sini aşarsa öğrenci devamsızlıktan başarısız sayılır. İzinsiz veya mazeretsiz 3 günden fazla işe gelmeyen öğrencinin Sektörde Eğitim Eğitimine derhal son verilerek durum işyeri tarafından SEKTÖRDE EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞܒne bir yazı ile bildirilir.


 • Bir Haliç Üniversitesi öğrencisi olarak Haliç Üniversitenizin SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMINA nasıl müracaat edebilirim?

   Haliç Üniversitesi web sitemizin Ana Sayfasında sağ üst köşede yer alan MERKEZLER yazısına tıklarsanız SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI yazısı çıkar. Bu yazının altındaki DETAYA GİT yazısına tıklayınca SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI sayfamız açılır. SEP Programında talip olduğunuz bir SEP İş Pozisyonu olduğunda açılan sayfanın sağındaki menüden ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU’na tıklayıp bilgilerinizi girdiğinizde süreç başlamış olur. Müracaatı ilgili Fakülte / Müdürlük tarafından değerlendirilen öğrenci, Sektörde Eğitim Aday Öğrencisi olarak adlandırılır.


 • Firmaların SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’nda öğrenci seçim süreci nasıl olacak?

   Gerekli şartları taşıyıp taşımadığı öğrencisi olduğu ilgili Fakülte / Müdürlük tarafından onaylanan öğrenciler için SEKTÖRDE EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ eşleştirme sürecini başlatır. Öğrencilere e-posta gönderen SE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, 5 gün içinde (birden fazla firma olması halinde) tercih yapmalarını ister. Tercihleri sıralayan SE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, talep gören firmalara bir e-posta göndererek en fazla 5 öğrenci seçmeleri için 7 günlük süre verir. Firmalar en fazla 5 öğrenci ile mülakat yaparak çalışmayı istedikleri öğrenci listesini SE KOORDİNATÖRLÜĞܒne yollarlar. SE KOORDİNATÖRLÜĞÜ seçilen öğrencilere durumu yine e-posta ile bildirir. Seçilen öğrenci EK-6 SEP Formunu (3 nüsha) doldurarak gerekli evraklarla birlikte sırasıyla öğrencisi olduğu ilgili Fakülte / Müdürlüğe ve A Blok 5. katta Muhasebe Departmanına onaylatır. Daha sonra EK-6 SEP Formlarını ilgili firmaya onaylatır. Öğrenci SE Programına başlamadan önce kısa süreli SEP Uyum Programı’na katılır. İlgili firma ile öğrenci arasında EK-5 SEP Firma Öğrenci Uygulama Sözleşmesi (2 nüsha) imzalanarak süreç başlar.


 • Öğrenci ile firma arasında bir iş sözleşmesi imzalanacak mı?

   Öğrenci ile firma arasında EK-5 SEP Firma Öğrenci Uygulama Sözleşmesi (2 nüsha) imzalanacaktır. Firma çalışma alanı ve prosedürlerine göre (ücret vs.) gerekli hallerde sözleşmeye ilave maddeler koyabilir.


 • Öğrenci olarak SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’na katıldığımda sigortam yapılacak ve sigorta primim ödenecek mi?

   Öğrencinin SGK işlemlerinin yapılması ve SGK primlerinin ödenmesi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca Haliç Üniversitesi tarafından yapılacaktır.


 • Öğrenci de olsam SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’nda aktif olarak çalışacağım.Tarafıma herhangi bir ücret ödenecek mi?

   3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesi uyarınca firma, öğrenciye çalıştığı gün sayısı kadar stajyer ücreti ödemekle yükümlüdür. Ayrıca firmanın SEP öğrencisine öğle yemeği vermesi, varsa ulaşım için servis hizmetinden faydalandırması gerekmektedir.


 • Haliç Üniversitesi SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’na katılan firmalar SEP öğrencileri ile bir iş sözleşmesi yapacaklar mı?

   Haliç Üniversitesi SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’na katılan firmalar SEP öğrencileri ile İşbirliği Protokolü (Belgesi) çerçevesinde hazırlanan ve kurum ile öğrencinin yükümlülüklerini belirleyen EK-5 SEP Firma Öğrenci Uygulama Sözleşmesi (2 nüsha) imzalarlar. Firma çalışma alanı ve prosedürlerine göre (ücret vs.) gerekli hallerde sözleşmeye ilave maddeler koyabilir.


 • Haliç Üniversitesi SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI’na katılan öğrenciler SE Programından sonra bir değerlendirme raporu hazırlayacak mı?

   Bölüm / Programında staj olmayan SEP Öğrencileri, SEP Eğitiminin sonunda EK-8 SEP Öğrenci Raporu hazırlayıp firmanın SEP Eğitim Temsilcisine onaylatır ve müteakip dönem ders başlama tarihine kadar SEKTÖRDE EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜNE basılı olarak ve elektronik olarak teslim eder. SE KOORDİNATÖRLÜĞÜ raporu ilgili Bölüme / Programa iletir. Öğrenci,  Bölüm / Program SEP Jürisi önünde raporunu sözlü olarak sunar ve savunur. Sektörde Eğitim notları en en geç ekle – sil süresi sonuna kadar Bölümler / Programlar tarafından Fakültelere / Yüksekokullara bildirilir.


 • Öğrenci olarak SEP eşleştirme süreci sonunda veya uygulamaya başladıktan sonra geçerli nedenlere dayanarak yer değişikliği talebinde bulunabilir miyim?

   SEP öğrencileri SEP eşleştirme süreci sonunda veya uygulamaya başladıktan sonra geçerli nedenlere dayanarak yer değişikliği talebinde bulunabilir Öğrenci en fazla bir kez kurum değişikliği yapabilir. Ancak öğrenciden kaynaklanmayan nedenlerle ve zorunlu hallerde bir uygulama döneminde birden fazla kez kurum değişikliği yapabilir.

DİĞER MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİN HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SEKTÖRDE EĞİTİM YÖNERGESİNE
BAKINIZ