Haberler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayça (Bağmen) Kaya Hocamızın Uluslararası Kongrede Sözlü Bildiri Sunumu

25.11.2021

BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayça (Bağmen) Kaya tarafından “Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Sanal Sınıf Yönetimi: Karşılaşılan Problemlere İlişkin Öğretmen Görüşleri” başlıklı bildiri 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYEDDER) tarafından düzenlenen “15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi”nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

Kongre web sayfası için tıklayınız.