Duyurular

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Bahar Dönemi Çift Anadal / Yandal Takvimi

22.01.2019

2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı
Bahar Dönemi Çift Anadal / Yandal Takvimi

Akademik Faaliyet

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Başvuru Tarihleri

23 Ocak 2019 Çarşamba

25 Ocak 2019 Cuma

Değerlendirme

28 Ocak 2019 Pazartesi

İlan

29 Ocak 2019 Salı

Kayıt Tarihleri

30 Ocak 2019 Çarşamba

01 Şubat 2019 Cuma

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Başvuru ve Kabul Koşulları;

 1. Çift Anadal başvuruları, takvimde ilan edilen tarihlerde transkript ve ÖSYM Sonuç Belgesi ile başvurulacak bölümün Fakültesine/Yüksekokuluna yapılır.
 2. Öğrenci ÇAP’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci yarıyılı başında başvurabilir.
 3. Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu yarıyıla kadar devam ettiği anadal lisans programında tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2,72/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
 4. Haliç Üniversitesi’nin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
 5. Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü tarafından işleme konulur. Kabul işlemi başvurulan Bölümün önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.
 6. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı bulundukları çift anadal programını bırakmak kaydıyla, yeni bir programa başvuru yapabilirler.
 7. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. İkinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

YANDAL PROGRAMI

Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ilgi duydukları konularda bilgilenmelerine yönelik başka bir diploma programında sertifika almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktadır.

 • Başvuru ve Kabul Koşulları
 1. Yandal başvuruları, takvimde ilan edilen tarihlerde transkript ve ÖSYM Sonuç Belgesi ile başvurulacak bölümün Fakültesine/Yüksekokuluna yapılır.
 2. Öğrenci YAP’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 6'inci yarıyılı başında başvurabilir.
 3. Öğrencinin YAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu yarıyıla kadar devam ettiği anadal lisans programında tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.
 4. Haliç Üniversitesi’nin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
 5. Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü tarafından işleme konulur. Kabul işlemi başvurulan Bölümün önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.
 6. Yandal programından kaydı silinmiş öğrenci yeniden aynı yandal programına başvuru yapamaz ve kayıt yaptıramaz. Yandal programına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı bulundukları yandal programını bırakmak kaydıyla, yeni bir programa başvuru yapabilirler.
 7. Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
FAKÜLTE BÖLÜMLER ÇİFT ANADAL YANDAL ÖZEL ŞARTLAR (Mevcut ise)
Kontenjan Kontenjan
TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER ÇİFT ANADAL YANDAL ÖZEL ŞARTLAR (Mevcut ise)
Kontenjan Kontenjan
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI 12 3 Mütercim Tercümanlık(İ) ve İşletme İngilizce Bölümü dışındaki tüm öğrencilerin B2 seviyesinde İngilizce yeterliliğini gösterir bir belge sunmaları gerekmektedir.
MATEMATİK 10 10
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 8 10 ÇAP Başvuruları Fen ve Mühendislik Bölümlerinden, Yandal Başvuruları Tüm Bölümlerden Kabu Edilecektir.
MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) 12 3 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile İşletme İngilizce Bölümü dışındaki tüm öğrencilerin B2 seviyesinde İngilizce yeterliliğini gösterir bir belge sunmaları gerekmektedir.
PSİKOLOJİ 20 5
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 12 12 ÇAP ve YANDAL Programlarına Psikoloji,Mütercim Tercümanlık(İ),Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Siyaset Bilimi ve Uluslararası  İlişkiler Bölümlerinden Öğrenci Kabul Edilecektir.
İŞLETME FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 12 6 Sadece aşağıdaki
bölümlerde okuyan
öğrenciler başvurabilir.
İşletme (Türkçe)
İşletme (İngilizce)
Turizm İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Psikoloji
İŞLETME ENFORMATİĞİ 10 5 İşletme Bölümünden ve
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümünden öğrenci kabul
edilmeyecektir.
İŞLETME (İNGİLİZCE) 8 5 1.Mühendislik Fakültesi
tüm bölümleri ve Fen
Edebiyat Fakültesi tüm
bölümlerinden öğrenci
kabul edilecektir.
2.Öğrencinin yabancı dil
şartını sağlaması gerekir.
Bu şart Haliç Üniversitesi
Yeterlilik Sınavından 65,
YDS'den 70, YÖKDİL'den
75, TOEFL(IBT)'den 72
ve PTE Academic'den 71
minimum puanları ile
sağlanır.
İŞLETME (TÜRKÇE) 6 5 Mühendislik Fakültesi tüm Bölümleri ve Fen Edebiyat Fakültesi tüm Bölümlerinden öğrenci kabul edilecektir.
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 10 5 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Çift Anadal ve Yandal
Programlarına aşağıda belirtilen Bölümlerde okuyan öğrenciler
başvurabilir.
1. Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
2. İşletme (İngilizce)
3. İşletme (Türkçe)
4. Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 8 5 ÇAP ve YANDAL
programına başvuru
yapabilecek Bölümler ;
İşletme (Türkçe)
Rekreasyon
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK 10 5 Kendi Lisans müfredatında iki yarıyıl süreli Matematik, iki yarıyıl süreli İstatistik ve en az bir yarıyıl Temel İktisat dersleri bulunan bölümler başvuru yapabilir.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 5 3 Mühendislik Fakültesi bölümlerinden öğrenci kabul edilecektir.
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH. 5 3 Mühendislik Fakültesi bölümlerinden öğrenci kabul edilecektir.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 5 3 Mühendislik Fakültesi bölümlerinden, Turizm İşletmeciliği, İşletme ve İşletme Enformatiği bölümlerinden öğrenci kabul edilecektir.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 4 2 Mühendislik Fakültesi bölümlerinden öğrenci kabul edilecektir.
MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 0 0
İÇ MİMARLIK 0 0
MİMARLIK 0 0
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU BESLENME ve DİYETETİK 0 0
EBELİK 3 0 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kontenjanı: 1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Kontenjanı: 1
Hemşirelik Yüksekokulu Kontenjanı: 1
FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK 5 5
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 0 0
REKREASYON 5 5
SPOR YÖNETİCİLİĞİ 5 5
KONSERVATUAR OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI 1 0 Sadece Tiyaro Bölümünden Başvurular Alınacaktır.
TİYATRO 0 0
TÜRK MUSİKİSİ 0 0
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIM 5 5
TEKSTİL VE MODA TASARIMI 5 5
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER / PROGRAMLAR ÇİFT ANADAL YANDAL ÖZEL ŞARTLAR (Mevcut ise)
Kontenjan Kontenjan
MESLEK YÜKSEK OKULU AŞÇILIK PROGRAMI 0 0
AŞÇILIK PROGRAMI (İ.Ö.) 0 0
BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 0 0
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 0 0
ÇOCUK GELİŞİMİ 0 0
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 0 0
FİZYOTERAPİ 0 0
GRAFİK TASARIMI PROGRAMI 0 0
İÇ MEKAN TASARIMI 0 0
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 0 0
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 0 0
LOJİSTİK PROGRAMI 0 0
MODA TASARIMI 0 0
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 0 0