Duyurular

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Haliç Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esasları Hk.

18.07.2022

Değerli Öğrencilerimiz,

2021-2022 Akademik yılı yaz dönemi ile ilgili takvim ve uygulama notları aşağıdaki gibidir.


Yaz Dönemi Akademik Takvimi

Tarihler

Yaz Dönemi Ders Programının İlan Edilmesi

20 Haziran 2022

Yaz Dönemi Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi Son Tarih

7 Temmuz 2022

Ders Kayıtlar ve Danışman Onayları

23 Haziran 2022 saat 10:00 –

7 Temmuz 2022 saat 17:00

Ekle-Bırak Haftası ve Danışman Onayları

18 Temmuz 2022 saat 10:00 –

20 Temmuz 2022 saat 17:00

Derslerin Başlaması-Bitişi

18 Temmuz – 2 Eylül 2022

İngilizce Hazırlık Okulu Modül Başlanması-Bitişi

25 Temmuz – 16 Eylül 2022

Vize Sınavları

15 Ağustos – 2 Eylül 2022

Vize Mazeret Sınavları

22 Ağustos – 2 Eylül 2022

Final Sınavları

5 – 9 Eylül 2022

*Vize sınavları 4.haftanın başından itibaren derslerin bittiği son güne kadar ilgili dersin öğretim üyesinin belirleyeceği bir tarihte yapılabilecektir.


Yaz Dönemi Ders İşleniş ve Uygulamaları

 1. Yaz döneminin 7 haftadan oluşması nedeni ile ders yükleri normal haftalık ders yükünün iki katıdır.
 2. Tüm dersler (İngilizce Hazırlık Okulu dahil) yüz yüze şeklinde yapılacaktır. Vize, vize mazeret ve final sınavları yüz yüze olarak yapılacaktır.
 3. Derslerin açılabilmesi için katılımcı sayısının en az 6 (altı) olması gerekmektedir. Katılımcının 6’dan (altı) az olması durumunda dersler kapatılacaktır.
 4. En fazla 3 (Üç) derse ve/veya en fazla 15 AKTS’ ye kadar derse kaydolunacaktır. Alacağı ders ile mezuniyet durumunda olan öğrencilere ilave bir ders veya 5 AKTS verilebilecektir. Öğrencinin mezun olma durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir.
 5. Çakışmalı derslere kayıt işlemi yapılmayacaktır.
 6. Üniversitedeki tüm zorunlu dersler ve Fakülte/Müdürlüklerin belirleyeceği seçmeli dersler altı öğrenci tarafından tercih edildiği sürece açılacaktır.
 7. Öğrencinin başka bir Üniversiteden ders alabilmesi için öncelikle kendi bölümündeki derse kaydolması ve kaydolduğu ders Haliç üniversitesinde açılmadığı takdirde Fakülte/Müdürlük Yönetim kurul kararı ile başka bir Üniversiteden ders seçebilecektir.
 8. Fakülte/Müdürlük Yönetim Kurul Kararı olmadan ve Öğrenci Haliç Üniversitesindeki derse kaydolmadan diğer Üniversitelerden yaz okulu dersi seçen ve devam eden öğrencilerin dersleri kabul edilmeyecektir.
 9. İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri yaz döneminde açılacak modüllere kaydolabilmek için İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğü’ne başvuracaklardır.
 10. Ders kredi ücretleri; ön lisans dersleri için 400 TL, lisans dersleri için 650 TL’dir.
 11. İngilizce Hazırlık Okulu için modül ücreti 7.500 TL’dir.
 12. Yaz Okulunda herhangi bir burs veya indirim uygulanmaz.

T.C Haliç Üniversitesi Yaz Okulu Banka Bilgileri;

Vakıfbank

Hesap Adı: Haliç Üniversitesi

IBAN: TR48 0001 5001 5800 7313 2371 57

Açıklama: Öğrenci Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası

Önemli Not: Öğrencilerin ödemelerini açıklama kısmına T.C. Kimlik numaraları ve ad-soyad yazarak yapmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz öğrencisi olmayıp yaz döneminde Üniversitemizden ders almak isteyen öğrenciler;

 1. Öğrenciler, ilan edilen ders programından almak istedikleri seçmeli ve “Ders Kayıt Formu”nu doldurarak, ders alacaklarını fakülteye teslim etmelidirler. Form için tıklayınız.
 2. 2. Özel öğrenci ders kayıtları, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile Öğrenci İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin ders kaydının yapılabilmesi için mali yükümlülüklerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 3. 3. Ders kredi ücretleri; ön lisans dersleri için 400 TL, lisans dersleri için 650 TL’dir. Ödemenin yapılacağı banka ve hesap bilgileri aşağıdaki gibidir.

T.C Haliç Üniversitesi Yaz Okulu Banka Bilgileri;

Vakıfbank

Hesap Adı: Haliç Üniversitesi

IBAN: TR48 0001 5001 5800 7313 2371 57

Açıklama: Öğrenci Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası

Önemli Not: Öğrencilerin ödemelerini açıklama kısmına T.C. Kimlik numaraları ve ad-soyad yazarak yapmaları gerekmektedir.