Sosyal Bilimler Dergisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İletişim

Teknik İletişim

Uzman Yardımcısı Aslı Erdoğdu

aslierdogdu@halic.edu.tr


Teknik İletişim

Memur Tuğba Doğan

tugbadogan@halic.edu.tr

Baş Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi. G. Banu Dayanç Kıyat

banukiyat@halic.edu.tr

Baş Editör

Prof. Dr. Rauf Arıkan

raufarikan@halic.edu.tr