Ebelik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Ebelik
Doç.Dr. LEMAN ŞENTURAN
Ebelik Bölüm Başkanı V. / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İzmit / 05.02.1969
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 2 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2209696 Dahili: 1210
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 1989
YÜKSEK LİSANS
:
Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Esasları, 1998
DOKTORA
:
Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Esasları
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
• Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği
• Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği.
• Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği
• Hemar-G Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
1989-1992 Marmara Üniversitesi Hastanesi
1995-2007 Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
2007-........ Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
2008-........... Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Kazanılan Burs ve Ödüller
Gülseven B., Ecevit Alpar Ş, Şenturan L., Papila R., Sabuncu N. : “Fonksiyonel Performans Envanteri Kısa Formunun Hemodiyaliz Hastalarında Uygulanmasına Yönelik Pilot Çalışma”.2006 (Poster birincilik Ödülü)

Karabacak Ü., Şenturan L., Sabuncu N, Sak, D.: Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Desteğin Anksiyeteye Etkisi. 2004 (Poster İkincilik Ödülü)
Yönetilen Tezler
Vizeli M. Koroner Anjiografi Uygulanacak Hastalarda Müzik Terapisinin Anksiyete Düzeyine Etkisi. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010
Kurumahmut D. İstanbul’daki Özel Diyaliz Merkezlerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinin Stres Düzeyleri Ve Stres Düzeylerinin İş Doyumuna Etkisi. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010
Atmaca D. İstanbul İlindeki Özel Bir Sağlık Grubunda Çalışan Hemşirelerin Performans Değerlendirme Görüşmelerinin İncelenmesi H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010
Özyurt S. Kemoterapi Tedavisi Gören Onkoloji Hastalarında Port Kateterlee Bağlı Komplikasyonlar, Retrospektif Bir Çalışma. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011
Bakın D. Skolyoz Ameliyatı Olan Hastaların Yaşam Kalitesi. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011
Yasan Ö. İstanbul İli Anadolu Yakasında Tıp Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011
Yayın Listesi
YAYINLANMIŞ MAKALE VE ARAŞTIRMALAR
Uluslararası Dergilerde
Karabacak Ü, Şenturan L, Özdilek S, Şimşek A, Karateke Y, Eti Aslan F, Yıldız N. Kaya B, Ertekin C. Cerrahi yoğun bakım hastalarında ziyaretin yaşam bulguları üzerine etkisi: Pilot çalışma. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi. 2012; 18(1): 18-22.
Karabacak Ü, Uslusoy E, Şenturan L, Alpar ŞE, Emre Yavuz D. First day in clinic practice: evaluating stres of nursing students and their ways to cope with it. HealthMed Journal. 2012; 6(2): 596-603
Senturan L, Karabacak Ü, Özdilek S, Alpar S E, Bayrak S Yüceer S, Yıldız N. The Relationship Among Pressure Ulcers, Oxygenation, and Perfusion in Mechanically Ventilated Patients in an Intensive Care Unit. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: September/October 2009 - Volume 36 - Issue 5 - p 503-508
•Ecevit Alpar Ş, Şenturan L, Karabacak Ü, Sabuncu N: Change in the health promoting lifestyle behaviour of Turkish University nursing students from beginning to end of nurse training. Nurse Education in Practice 8; 382-388,2008.
•Sabuncu N, Şenturan L, Gülseven B: Visiting in ICUs: The Opinions of Nurses and Patients’ Relatives. Connect Critical Care Nursing in Europe, . may/june, 1(3), p. 87-92, 2001.
Ulusal Dergilerde
Şenturan L, Gürel A, Öztürk M, Eker S, Şabablı Y. Özel diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. 2011, Ocak-Haziran: 42-50
Karabacak Ü, Şenturan L, Çetinkaya Uslusoy E, Alpar ŞE Fundamentals of nursing: students’ feelings and expectations about class and clinical practice Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2011, 4;1; 115-126
•Şenturan L, Gülseven Karabacak B. Ecevit Alpar Ş, Sabuncu N: Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:2 .Ağustos 2009 33-45
•Şenturan L, Karabacak Ü, Ecevit Alpar Ş, Sabuncu N: Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı:2. Aralık 2008
•Şenturan L, Ecevit Alpar Ş,.: Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1): 22-31, 2008.
•Gülseven B., Ecevit Alpar Ş., Şenturan L., Papila R., Sabuncu N. Fonksiyonel Performans Envanteri Kısa Formunun Hemodiyaliz Hastalarında Güvenirliğine Yönelik Bir Çalışma. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. 2008, sf: 44-50
•Şenturan L., Gülseven B., Ecevit Alpar Ş, Karabacak Ü., Sabuncu N,.,Papila R.: Hemodiyaliz Hastalarında Kaygı Düzeyi İle Uyku İlişkisi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. Mart-Haziran 2007,sf:32-37.
•Ecevit Alpar Ş, Karabacak Ü., Gülseven B., Şenturan L.: Hemşire Öğrencilerin, Kendilerine Uygulama Yapmalarına İlişkin Hastaların Düşünceleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Erzurum, 11. Cilt 1. Sayı. 2008.
•Karabacak Ü., Şenturan L., Sabuncu N, Alpar, Ecevit Ş.,Sak, D., Yürügen, B.: Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Desteğin Anksiyeteye Etkisi /The Effects of Social Support on Haemodialysis Patients. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. Temmuz-Ekim 2006,s.30-35
•Sabuncu N, Gülseven B, Şenturan L.: Kolostomili Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Hemşirelik Forumu, 2:5, 1999.
•Arslan H., Gülseven B., Şenturan L., Gürkan A., Ünsal Barlas G.: Hemşirelik Müfredatının Temellendiği Kavramlar. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2:1, 1999.
KONGRE KİTAPLARINDA YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER
Sabuncu N, Şenturan L., Gülseven B.: What do The Patients and Nurses Think About The Sex of the Nurse? Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı, sayfa:441-446, 2001, ISBN: 975-97332-4-2. (Poster Bildirisi)
Şenturan L. Alpar Ş E: (2001) “The Importatnt of Soap Using and Rinsingwith Sterile Distilla Water During The Cleaning of The Genitale Section of Women When Samples Were Being Taken for Urine Cultur” Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı,sayfa: 478-482 ,ISBN: 975-97332-4-2.