Beslenme ve Diyetetik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Beslenme ve Diyetetik
Prof.Dr. YASEMİN BEYHAN
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beslenme ve Diyetetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Erzincan / 22.09.1954
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü , 1976
YÜKSEK LİSANS
:
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik , 1978
DOKTORA
:
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik
DOÇENTLİK
:
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik , 1989-1996
PROFESÖRLÜK
:
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik , 1996
ÜYELİKLER
1. Türkiye Diyetisyenler Derneği
2. Türk Tabipleri Birliği Akademik Kurul Üyeliği
İŞ TECRÜBELERİ
1976-1985 Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü - Asistan
1985-1989 Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü - Yard. Doç.
1989-1996 Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü - Doç.
1996-2009 Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü - Profesör/Toplu Beslenme Sistemleri Ana Bil. Dalı Başkanı
2003-2006 Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü - Profesör/Sağlık Tek. Yük. Okulu Md. Yard.
2010- devam ediyor Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yük. Ok. Beslenme ve Diyetetik Böl. Başkanı
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Toplu Beslenme Sistemleri AB Dalı Başkanı - 2000 – 2009
H.Ü. S.T.Y.O Müdür Yrd.- 2003-2006
Yüksek Okul Kurulu Üyeliği – 2003-2006
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi – 1996-2000, 2003-2009
Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı- Strateji geliştirme Kurul Üyeliği 2003-2009
Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanlığı 2008- 2009, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği-2009-2010.
Kazanılan Burs ve Ödüller
1. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Birinciliği.
2. Hacettepe Üniversitesi Rektörlük ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü 20, 25. ve 30. Yıl Hizmet Ödülleri
3. Türk- İş 46. Yıl Katkı Ödülü
4. Bildiri Sunularak Katılınan tüm toplantı , konferans ve kongrelere katılım ve katkı için Teşekkür Belge ve Plaketleri.
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
1.Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki İlköğretim Okullarındaki Kantinlerde Satılan Tost Malzemelerinden Sucuk ve Kaşar Peynirlerinin Bazı Mikrobiyolojik Riskler Yönünden (Total coliform, E coli, Staphylococcus aureus, küf ve maya) İncelenmesi, H.Ü,Bilimsel Araştırmalar Projesi, Ankara, 2008.

Yönetilen Tezler
YÜKSEK LİSANS
1. Acımış, D.: Ankara’da Toplu beslenme Yapılan Kuruluşlarda Uygulanmakta Olan Menülerin Değerlendirilmesi,H:Ü,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı,Ankara, 1996.
2. Subaşı Uygun,Z.: Antalya’daki Üç,Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Mutfak ve Restoranlarının Sanitasyon Durumu,H.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı,Ankara,1999.
3. Çakır,B.: Toplu Beslenme Hizmeti Veren Bir Kuruluşta Kıymalı Ispanak yemeğinin C Vitamini İçeriğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, H.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Ankara,2000.
4. Ersin,M.: Toplu Beslenme Hizmeti Veren Bir Kuruluşta Kıymalı Patates yemeğinin C Vitamini İçeriğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, H.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Ankara,2001.
5. Karabük,G.: Ankara’da Bir Hastanenin Toplu Beslenme Hizmetlerinde ISO 9002 Kalite Güvence Sistemi Geliştirme Çalışması Aşamaları ve Çalışma Öncesi ve Sonrası Toplu Beslenme Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma,Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2003.
6. Köse, T.: Tersane İşçilerinin Enerji Harcamalarının ve İşyerinde Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2004.
7. Üstel,Ö. : Gazi Hastane’sinde Toplu Beslenme Hizmetlerinden Yararlanan Personelin Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2005.
8. Koç, F.: Toplu Beslenmede Mutfak Çalışanlarının İş Kazaları Risklerinin
Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2005.
9. Duman D.: Ankara'da bir yetiştirme yurdunda kalan erkek adolesanların beslenme durumları ve etkileyen etmenler, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2005.
10. Uyar, F.: Ankara’nın Çankaya İlçesindeki İlköğretim Okullarındaki Kantinlerin Hizmet Kalitesi Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2006.
11. İyigün,S.: Hastanelerin Toplu beslenme Servislerinde İş Verimliliğinin Ölçülmesi ve Bunu Etkileyen Bazı Etmenlerin İncelenmesi, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2008.

DOKTORA
1. Ercan,A.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetimsel Sorunlar ve çözümlerinin Toplam Kalite Yönetimi Yönünden değerlendirilmesi,H.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Beslenme ve Diyetetik Programı,Ankara,1998.
2. Çakır B.: Ankara’daki Yemek Fabrikalarının Yöneticilerinin Beslenme ve Yönetimsel Bilgi ve Yaklaşımları, H.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Ankara, 2008.
3. Uyar F: Yataklı Tedavi Kurumlarında Farklı İki Yöntemle Üretilen Köfteli Yemeklerdeki Staphylococcus aureus ve Staphylococcal Ekzotoksin A Varlığının Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemlerle saptanması, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Ankara, 2009.
Yayın Listesi
A.ARAŞTIRMA MAKALELERİ

1. Beyhan,Y., Baysal,A.: Değişik Tür Ekmeklerin Yer Aldığı Diyetlerdeki Protein Kullanılma Durumu, Sağlık Dergisi,56:115,1982.
2. Güneyli,U., Kasap G., Beyhan,Y., Taşçı,N., Samur,S., Tayfur,M.: Fırın, Bakkal ve Bayilerde Meydana Gelen Ekmek İsrafı ve Apartmanlardan Çöpe Atılan Ekmek Kayıpları,İsraf ve Kayıpların Nedenleri ve Önlemler, Beslenme ve Diyet Dergisi, 11:80,1982.
3. Beyhan,Y., Baysal,A.: Ekmek Türünün Diyetteki Çinkonun Emilimine Etkisi, Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi,41:203,1984.
4. Beyhan,Y., Baysal,A.:Besinlerin sağlıkla İlişkisi Konusunda Halkın İnanç ve Uygulamaları, Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi, 42:167,1985.
5. Beyhan, Y., Karakurt,Ö.: Ankara’da Sanayi ve Siteler İşçi Kesiminde Çalışan 12-17 Yaş İşçilerin Beslenme ve Sağlık Durumları Üzerine Bir Araştırma,Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 44:81,1987.
6. Beyhan, Y., Karakurt,Ö.: Ankara’daki Sanayi ve Sitelerde Çalışan Genç İşçi Ailelerinin Beslenme ile İlgili uygulama ve Olanakları, SSK Bülteni,5:17,1987.
7. Bozkurt,N., Beyhan,Y.,Erdoğdu, B.: Kurumda Yaşayan Yaşlıların Beslenme ve Sağlık Durumları, Türk Hemşireler Dergisi,37:43,1988.
8. Beyhan,Y.,Bozkurt,N.:Yaşlıların Diyet Saç ve Serum Bakır Düzeyleri ve Bunların Çinko İle Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma,Beslenme ve Diyet Dergisi, 17:93,1988.
9. Beyhan,Y.,Bozkurt,N.,Bor,N.: Yaşlıların Tükettikleri çinko Miktarları ile Saç ve Serum Çinko Düzeyleri, Hacettepe Tıp Dergisi, 21:287,1988.
10. Beyhan,Y., Ersoy,G.: Basketbolcuların Beslenme Bilgi Tutum ve Alışkanlıkları,Spor Hekimliği Dergisi,23:85,1988.
11. Beyhan,Y.: Ankara’da Bazı Kurum Mutfaklarında hazırlama Sırasında Oluşan Artıklar,Nedenleri, ve Önleme Yolları,Verimlilik Dergisi.1:64,1989.
12. Bozkurt,N., Beyhan,Y.: Yaşlıların Çinko Tüketimleri, Serum,Saç Çinko Düzeyleri ve Tat Alma Durumlarının Araştırılması, Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi,46(1): 29,1989.
13. Beyhan,Y.,Bozkurt,N.,Özcan,G.:Ankara Huzurevi’ndeki Yaşlılarda Sağlık ve Beslenme Durumları ile İlgili Karşılaştırmalı Bir Araştırma,Sağlık Dergisi,61(2):63,1989.
14. Beyhan,Y.,Karahan,A.: Ticari çocuk Mamalarının Tüketimi ve Kullanımına İlişkin Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma,Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 4:43,1989-1990.
15. Beyhan,Y.,Mercanlıgil,S.,Turnagöl,H.:Sporcuların Diyet,Saç ve Serum Çinko Düzeyleri,Beslenme ve Diyet Dergisi,18(1):73,1989.
16. Beyhan,Y.: Okul Öncesi Anemik ve Normal Çocuklar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi,47(1),101,1990.
17. Beyhan,Y.,Dönmez,N.:okul Öncesi Çocuklarda Fiziksel,Motor gelişim ve Davranış Bozukluklarının İncelenmesi,Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi,8(5):482,1990.
18. Beyhan,Y.,Turnagöl,H.,Mercanlıgil,S.:Sporcuların Diyet,Saç,Serum Bakır-Çinko Düzeyleri,Çinko/Bakır Oranları, Spor Bilimleri Dergisi,2(2): 26,1991.
19. Beyhan,Y.,Bozkurt,N.: Nutritional and Health Status of The Institutionalized Elderly Subjects in Ankara, Age and Nutrition,3(2):136,1991.
20. Beyhan,Y.,Bozkurt,N.: Zayıf,Normal ve Şişman Bireylerin Tat Duyularının Araştırılması,Beslenme ve Diyet Dergisi,23(2):191,1994.
21. Ciğerim,N.,Beyhan,Y., Çeliktaş,N.: Ankara’da Kredi Yurtlar Kurumu’na Bağlı Yurt Mutfaklarında Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi, Beslenme ve Diyet Dergisi,24(2):273-278,1995(II. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresinde Sunuldu)
22. Beyhan,Y.,Ciğerm,N.,Arca,H.:Ankara’da Hastane Mutfaklarının Hijyen Durumu,Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 3(1):61-68,1996(II: Uluslararası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Konresinde Sunuldu)
23. Beyhan,Y.,Ciğerim N.,Elmalı,Z.,Arısoy,E.: Ankara’da Banka Mutfaklarının Hijyen Durumu, Beslenme ve Diyet Dergisi,25(2):34-37,1996(II: Uluslar Arası katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresinde Sunuldu)
24. Ciğerim,N.,Beyhan,Y., Elçi,A.: Ankara’da Bazı Otel Mutfaklarının Hijyen Durumu, Turizmde Seçme Makaleler,25:1-14,1996 (II: Uluslar Arası katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresinde Sunuldu)
25. Beyhan,N.: Kamu Kuruluşlarında Oluşan Yemek Artıkları, Nedenler, Saptama Yöntemi ve Bazı Değişkenlerle Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma,Gıda Teknolojisi,1(4):40-44,1996.
26. Tayfur,M.,Beyhan,N.:Toplu Beslenme Hizmeti Veren Bir Kuruluşta Yemeklerin Servis Sıcaklıkları ve Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma,Beslenme ve Diyet Dergisi,28(2):41-46,1999(V. Halk Sağlığı Günleri- 8-10Eylül 1997 Isparta ‘da Sunuldu)
27. Tanır,F.,Şaşmaz,C.T., Beyhan,Y.,Bilici,S.: Adana Doğankent Beldesinde Bir Tekstil Fabrikasında Çalışanların Beslenme Durumu, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 7: 22-25, 2001 (International Public Health Congress “Health 21 In Action” October 8-12, 2000Istanbul- Sunuldu)
28. Çiftçi, H., Beyhan, Y.: Ankara İlindeki 2. ve 3. Sınıf Restoranlarda Uygulanan Menü, Mice En Place ve Servis Yöntemleri, Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, 11: 213-26, 2004.
29. Bayrak,M., Beyhan Y. : Toplu Beslenme Hizmeti Verilen Bir Kuruluşta farklı Pişirme Yöntemleri ile Pişirilen Kıymalı Patates yemeğinde C Vitamini İçeriklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Beslenme ve Diyet Dergisi, 32(1), 55-64, 2005.
30. Çakır, B., Beyhan, Y.: Çeşitli Pişirme Yöntemlerinin Kıymalı Ispanak Yemeklerinin C Vitamini İçeriği Üzerine Etkisi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 34 (2): 31-40, 2006.
31. Uyar M.F, A.Alp, H.C Mirza, E.Ruh, M. Kızıl, D.Dikmen, Z.Büyüktuncer, B.Sencer, Y.Beyhan, The Determination of S.aureus and S.aureus enterotoxin A Producing Strain by Real time PCR Meatball Meals of Two Hospitals in Ankara, Turkey, JPAM , 5(1) :19-24,2011.
B. DERLEMELER

1. Beyhan,Y.: Mutfaklarda Oluşan İş Kazaları ve Önleme Yolları,SSK Bülteni,6:33,1987.
2. Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme Eğitiminin Önemi,SSK Bülteni,9:62,1987.
3. Beyhan,Y.: Beslenmenin Ekonomik Yönü,SSK Bülteni,25:54,1991..
4. Beyhan,Y.: Yaşlılıkta Beslenme,SSK Bülteni,29(7):36,1992.
5. Beyhan,Y.: Hızlı Hazır Yemek Sistemlerinde Hijyen, Hızlı Hazır Yemek Sistemi (Fast Food), TDD Yayını, 6 : 47-59,Ankara,1993.
6. Beyhan,Y.: 7-14 Yaş Grubu Okul Çocuklarının Beslenme Sorunları ve Önleme Yolları,SSK Bülteni,45(9):23,1994.
7. Ciğerim,N.,Beyhan,Y.: Menü Tipleri ve Çeşitli Menü Örnekleri, Yiyecek İçecek Hizmeti Veren İşletmelerde Menü Planlama, UNİPRO/TDD Eğitim Seminerleri, s:18-35, Ankara,1994.
8. Beyhan,Y.:Toplu Beslenme yapılan Kuruluşlarda Gıda Kayıplarının Önlenmesi ve Artıkların Değerlendirilmesi,Türk-İş, 308-310:28,1996.
9. Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon,Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon., TTD Yayını, No:11:25-33, Ankara,1998.
10. Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetim ve Denetimi, Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon, s:72-80,TTD Yayını, No:11, Ankara,1998.
11. Beyhan,Y.,Sağlam,F.,Tayfur,M.: Ankara’da Toplu Beslenme Sistemlerinin Gelişimi,Ankara İli Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü Sempozyum Bildirileri ve Katalog,s:249-260,VEKAM Yayın No:1,
12. Beyhan,Y.: Toplu Beslenmede Yeni Sistemler, 2000’li Yıllarda TSK’nde Beslenme ve Kontrol Sistemleri Sempozyumu, s:25-27, 16-17 Kasım İstanbul,1999.
13. Beyhan,Y.:Çalışma Hayatı-Sağlık Riskleri ve Beslenme,İşyeri hekimliği Ders Notları,TTB Yayını,No:002/2000,Ankara,2000.
14. Beyhan,Y.: Çalışanlarda Beslenme ve Solunum Sistemi Hastalıkları, Yeni Türkiye,39:567-571,2001.
15. Ersin, M., Beyhan, Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen-Sanitasyonu Sağlama Önerileri, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi,8: 19-26, 2001.
16. Beyhan,Y., Sağlam, F., Bilici, S. : Afet Durumlarında Toplu beslenme Hizmetlerinin Yönetim ve Denetimi, Afet Durumlarında Gıda ve Beslenme Hizmetlerinin Önemi ve Koordinasyonu, s:17-23, Ankara, 2002.
17. Beyhan, Y.: Toplu Beslenmenin Önemi ve Bu Alanda Diyetisyenin Rolü, Yemek Dünyası, 1(1): 22-23, 2004.
18. Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Yönetiminde Kaliteli Hizmet ve Başarıda Çağdaş Yaklaşım, Yemek Dünyası, 1(2): 18-19,2004.
19. Beyhan, Y.: Toplu Beslenmede Hijyen Yönetimi, Yemek Dünyası, 2(5) : 32-37, 2005.
20. Beyhan, Y., Uyar, F. : Mevsimler ve Beslenme, Yemek Dünyası, 2 (3) :34-36, 2005.
21. Bilici, S., Türkoğlu, İ., Beyhan, Y.: Kuş Gribi ve Besin Güvenliği, Yemek Dünyası, 3 (6): 42-47, 2006.
22. Beyhan, Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Stratejik Planlama/Yönetim İlkeleri, yemek Dünyası, 4(8): 13-18, 2007.
23. Beyhan,Y., Kızıl M.: Menü Planlama:Yaz Aylarında Menü Planlama, Catering Guide, 2 (3) : 2 , 50-51, 2007.
24. Kızıl, M, Uyar, F., Beyhan, Y.: Ramazanda Beslenme, Catering Guide, 2 (4), 42-43, 2007.
25. Beyhan, Y., Dikmen, D.: Beyaz Et/Tavuk Eti ve Sağlığımız, Catering Guide, 3 (7): 14-16, 2008.
26. Beyhan, Y.:Dondurma ve Sağlık, Gıda Hattı, 2010.
27. Beyhan Y. : Çalışanların/İşçilerin Sağlığı ve Beslenme, Önlem, 17:52-56, 2010.

C. KONGRE KİTABINDA BASILAN/SUNULAN KONGRE VE BİLİMSEL TOPLANTI BİLDİRİLERİ

1. Beyhan, Y., Seçer, N.: The Effect of Aerobic Exercise and Diet on Body Weight and Some Biochemical Parameters of Obese Women, 6 th European Nutrition Conference, p: 20, 25-28 May, 1991, Athens.
2. Ciğerim,N.,Beyhan,Y., Çeliktaş,N.: Ankara’da Kredi Yurtlar Kurumu’na Bağlı Yurt Mutfaklarında Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara 12-14 Nisan 1995.
3. Beyhan,Y.,Ciğerim,N.,Demir,Z.,Bideci,A.,Şahin,T.:Ankara’da Yemek fabrikalarının Fiziki Koşulları Yönünden Değerlendirilmesi,II. Ulusal Beslenme Kongresi Bildiri Özetleri, s-6.3, ,Ankara, 12-14 Nisan 1995.
4. Beyhan,Y.,Ciğerim,N.,Arca, H.:Ankara’da Hastane Mutfaklarının Hijyen Durumu, II. Uluslararası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-14 Nisan 1995, Ankara.
5. Beyhan,Y.,Ciğerim N.,Elmalı,Z., Arısoy,E.: Ankara’da Banka Mutfaklarının Hijyen Durumu, II: Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-14 Nisan 1995, Ankara.
6. Ciğerim,N.,Beyhan,Y., Elçi,A.: Ankara’da Bazı Otel Mutfaklarının Hijyen Durumu, II: Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-14 Nisan 1995, Ankara.
7. Beyhan, Y., Başsoy, G., Çetin, S., Çina, S., Çakır, A.: Food Preparation and Cooking Methods of the Food Service Institutions in Ankara, p: 96, 1998, Plovdiv/Bulgaristan.
8. Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon,Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon., TTD Yayını, No:11:25-33, Ankara,1998.
9. Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetim ve Denetimi, Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon, s:72-80,TTD Yayını, No:11, Ankara,1998.
10. Acımış,D.,Beyhan,Y.:Ankara’da Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Uygulanmakta Olan Menülerin Değerlendirilmesi,VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı (Uluslar Arası Katılımlı) s:277-279, 14-18 Nisan,Adana, 1998.
11. Beyhan, Y.: Toplu beslenmede Yeni Sistemler, 2000’li Yıllarda TSK’nde Beslenme ve Kontrol Sistemleri Sempozyumu, s: 25-27, 16-17 Kasım 1999, İstanbul.
12. Beyhan,Y.,Sağlam,F.,Tayfur,M.: Ankara’da Toplu Beslenme Sistemlerinin Gelişimi,Ankara İli Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü Sempozyum Bildirileri ve Katalog,s:249-260,VEKAM Yayın No:1, 1999.
13. Tanır, F., Şaşmaz, C.T., demirhindi, H., Beyhan, Y., Gökgöz, S., Akbaba, M.: The Nutritional Status of the Employees Working in Textile Industry in Adana Doğankent Provşnce, s: 104, Internetional Public Health Congress “ Health 21 in Action” İstanbul, October 8-12, 2000.
14. Beyhan, Y., Keskin, D., Karahan, H., Karakaş, D., Demirtaş M.: Ankara’da Toplu Beslenme Hizmetlerinde Depolama Koşulları, III. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, s:292, Ankara., 2-5 Nisan, 2000.
15. Beyhan, Y., Nursal B., Baş, M., Ünsal, Ş., Mehmedova, M., Küçük, F.: Ankara’da Toplu Beslenme Hizmeti Sunan Hastanelerde Servis Edilen Bazı Sebze Yemekleri ve Salataların C Vitamini İçerikleri: Bir Pilot Çalışma, III. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, s:294, Ankara, 2-5 Nisan, 2000.
16. Beyhan,Y.: Çalışanlarda Stres ve Beslenme, II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı, S: 331-337, 2-3 Mayıs Adana, 2003.
17. Çakır, B, Beyhan, Y. : Çeşitli Pişirme Yöntemlerinin Kıymalı Ispanak Yemeklerinin C Vitamini İçeriği Üzerine Etkisi, s: 166, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bidiriler Kitabı, ,Antalya, 2-5 Nisan 2003.
18. Bayrak, M.E., Beyhan, Y.: Toplu Beslenme Hizmetlerinde Farklı Pişirme Yöntemlerinin Kıymalı Patates Yemeğinin C Vitamini İçeriği Üzerine Etkisi, s: 168, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bidiriler Kitabı, Antalya , 2-5 Nisan, , 2003.
19. Karabük, G., Beyhan, Y. : Ankara’da Bir Hastanenin Toplu Beslenme Hizmetlerinde İSO 9002 Kalite Güvence Sistemi Geliştirme Çalışması Aşamaları ve Çalışma Öncesi ve Sonrası Toplu Beslenme Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, s: 170, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bidiriler Kitabı, 2-5 Nisan,Antalya, 2003.
20. Beyhan, Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı ve Önemi, s: 69-70, , IV. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi , 2-5 Nisan,Antalya, 2003.
21. Bayrak, M.E., Beyhan, Y., Bölge, M., İskenderoğlu Ş., Kılıç, P.,Yıldız, M. : Ankara’da Toplu Beslenme Hizmeti Veren İki Kamu Kuruluşunda Üretim ve Servis Aşamasında yemeklerde Oluşan Fiziksel Kayıplar, 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, s: 60, İstanbul, 29 Eylül-1 Ekim 2003.
22. Ömeroğlu, E., Beyhan, Y., Sağlam, F.:Ankara’daki Bir Anaokulunda Uygulanmakta Olan Menülerde Yer Alan Yemeklerin Porsiyonlarının İçerisine Giren Temel Besin Gruplarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, s: 64, 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, s: 60, İstanbul, 29 Eylül-1 Ekim 2003.
23. Beyhan, Y., Bayrak, M.E., Öztürk, M., Özyurt, N., Özatan, A., Tenekeci, K., Keskin, E., Özkazanç, M.: Ahşap-Mobilya Endüstrisi ve Elektronik Sistemleri İşçilerinin Beslenme Durumları ve Antropometrik Ölçümlerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma, s: 168, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 2-6 Kasım 2004
24. Beyhan, Y. : Beslenme ve Toplu Beslenmede Yeni Yönelişler, III. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi , s: 225-231, Adana, 29-30 Nisan 2005.
25. Beyhan, Y., Bilici, S.: New Trend in Traditional Food: Causes Underlying the Popularity of Simit Cafes in Ankara and Its Evaluation, 2nd International Conference Traditional Mediterranean Diet: Past, Present and Future, p. 52, Athens, 20-22 April 2005.
26. Bilici, S., Beyhan, Y., Sağlam, F., Günebak, Ç.T.: Ankara’da Bir Hastanede Toplu Beslenme Hizmetleri Açısından Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi, s: 253, V. Uluslar Arası beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 12-15 Nisan 2006.
27. Günebak, Ç.T., Sağlam, F., Beyhan, Y., Bilici, S., Uyar, M.F.: Ankara Bölgesinde Görev Yapan Trafik Polislerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi, s:258, V. Uluslar Arası beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 12-15 Nisan 2006.
28. Koç, F., Beyhan, Y., Türkoğolu, İ. : Toplu Beslenmede Mutfak Çalışanlarının İş Kazası Risklerinin Değerlendirilmesi, s: 224, V. Uluslar Arası beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 12-15 Nisan 2006.
29. Üstel, Ö., Beyhan, Y., Türkoğolu, İ.: Ankara’da Bir Hastanenin Toplu Beslenme Hizmetlerinden Yararlanan Personelin Memnuniyet Durumlarının Araştırılması, s: 225, V. Uluslar Arası beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 12-15 Nisan 2006.
30. Köse, M.T., Beyhan, Y., Bilici, S.: Tersane İşçilerinin Enerji Harcamalarının ve İşyerinde Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi, s: 235, V. Uluslar Arası beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 12-15 Nisan 2006.
31. Beyhan, Y.: Toplu Beslenme/Toplu yemek Sektöründe Mutfak Çalışanlarının İş Kazası Riskleri ve Önleme Stratejileri, IV. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, s: 397-403, Adana, 20-21 Nisan 2007.
32. Beyhan, Y.: İşyerlerinde Toplu Beslenme, s:101-103, İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu MESKA, İstanbul, 14-16 Kasım 2007.
33. Çakır, B., Beyhan, Y. : Ankara’da Yemek Fabrikalarının Sorumlu Yöneticilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin ve Yönetimsel Bilgi/Yaklaşımlarının Belirlenmesi, s: 247, VI. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, 2-6 Nisan 2008.
34. İyigün, S., Beyhan, Y. : Hastanelerin Toplu beslenme Servislerinde İş Verimliliğinin Ölçülmesi ve Bunu Etkileyen Bazı Etmenlerin İncelenmesi, s: 246, VI. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, 2-6 Nisan 2008.
35. Uyar, M.F., Beyhan, Y., Sağlam, F., Kızıl, M.: Tostlardaki Sucuklarda “ Compact Dry “ Yöntemi İle E. Coli Varlığının Saptanması, s: 260, VI. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, 2-6 Nisan 2008.
36. Duman, D., Beyhan, Y., Dikmen, D.: Ankara’da Bir Yetiştirme Yurdunda Kalan Erkek Adolesanların Beslenme Durumları ve Etkileyen Etmenler, s: 278, VI. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, 2-6 Nisan 2008.
37. Uyar, M.F., Beyhan, Y.: Service Quality of Primary School Canteens in Çankaya District of Ankara, Encountered Problems and Solution Suggetions, 15th International Congress of Dietetics, ICDA, 2008, Pasifico Yokohama, 8-11 September 2008.
38. Uyar, M.F., Beyhan, Y.: Anthropometric Measurements and BMI of 720 Primary School Students at Çankaya District of Ankara, 15th International Congress of Dietetics, ICDA 2008, Pasifico Yokohama, 8-11 September 2008.
39. Beyhan, Y. : Sosyal Aktiviteler Sırasında Doğru Yemek, Doğru Kalori Seçimi, s: 43, 5. Ulusal Obezite Kongresi, Çeşme-İzmir, 6-9 Kasım 2008.
40. Beyhan,Y: Okul Çocuklarında besin Güvenliği Riskleri, Kafkas Tıp Günleri Sempozyumu, Kars,Şubat, 2009.
41. Beyhan,Y: Diyabet ve Diyetisyenlik, 45. Ulusal Diyabet Kongresi, 2009, Antalya.
42. Beyhan,Y: Kronik Hastalıklarda Beslenmenin Önemi, Uluslar Arası 3. Gıda ve Beslenme Kongresi, 2009, Antalya.
43. Beyhan,Y: Sosyal Aktiviteler Sırasında Doğru Besin Seçimi, II. Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi Kongresi, 2009, Antalya.
44. Beyhan,Y: Kanserde Beslenmede Diyetisyenin Rolü,Beslenme ve Kanser Günleri, Sağlık Bakanlığı, 2009, Ankara.
45. Beyhan,Y: Sıvı Tüketimi ve Önemi, Uluslar Arası Sıvı Tüketimi ve Sağlık Konferansı, 7 Aralık 2009, TDD-ILSI, İstanbul.


YAYINLANAN KİTAP/KİTAP BÖLÜMÜ VE EL KİTAPLARI

1. Beyhan, Y.: Hızlı Hazır Yemek (Fast-Food) Sistemlerinde Hijyen, Hızlı Hazır Yemek Sistemi (Fast- Food) TDD Yayını, 6, s: 47-59, Sinem Ofset, Ankara, 1993.
2. Ciğerim, N., Beyhan, Y.: Menü Tipleri ve Menü Örnekleri, Yiyecek İçecek Hizmeti Veren İşletmelerde Menü Planlama, Unipro Eğitim Seminerleri, TDD, Ankara, 1994.
3. Ciğerim, N., Beyhan, Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen, Kök Yayıncılık, Aydoğdu Matbaası, Ankara, 1994.
4. Beyhan, Y., Ciğerim, N.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Aydoğdu Ofset, Ankara, 1995.
5. Beyhan, Y.: Çalışma Hayatında Toplu Beslenme Hizmetlerinin Yönetimi, Türk-İş Yayınları No: 189, Ankara, 1995.
6. Beyhan, Y., Sağlam, F., Bilici, S.: Afet Durumlarında Toplu Beslenme Hizmetlerinin Yönetim ve Denetimi, Afet Durumlarında Gıda ve Beslenme Hizmetlerinin Önemi ve Koordinasyonu, Türkiye Kızılay Derneği Md., Ankara, 2002.
7. Merdol,T.K.,Beyhan,Y.,Ciğerim,N.,Sağlam,F.,Tayfur,M.,Baş,M.,Dağ,A.:Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel İçin Sanitasyon/Hijyen Eğitimi Rehberi,2. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2003.
8. Beyhan, Y.: Çalışma Hayatı- Sağlık Riskleri ve Beslenme, İşyeri Hekimliği Ders Notları, 8. Basım, Ed: Akbulut, T., TTB Yayınları, Ankara, 2004.
9. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi, T.C. sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğü, Ankara, 2004.
10. Beyhan, Y., Sağlam, F., Bilici, S., Uyar, F.: Beslenme ,Cezaevlerinde Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Ed: Öztek, Z., s: 91-133, Ankara, 2006.
11. Beyhan, Y.: Besin Hijyeni ve Sağlığımız, Beslenme Eğitimi, Ed: Arslan, P, s: 301-322, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, YAYÇEP Projesi, Ankara, 2006.
12. Bilici, S., Uyar, F.: Handbook For Hygiene For The Primary School Students, Beyhan, Y.,Sağlam F. (Ed.), Republic of Turkey, Ministry of Health, General Directorate of Primary Health Care, Ankara, 2006.
13. Bilici, S., Uyar, F Beyhan, Y.,Sağlam F.: İlköğretim Çocukları İçin Gıda Hijyeni El Kitabı, T.C Sağlık Bakanlığı, Beslenme Bilgi Serisi 1, A5,Ankara, 2008 .
14. Bilici, S., Uyar, F.:Beyhan, Y., Sağlam, F.: Besin Güvenliği, T.C. Sağlık Bakanlığı, Beslenme Bilgi Serisi 2, B1,Ankara, 2008 .
15. Bilici, S., Uyar, F, Sağlam, F, Beyhan, Y: Besin Zehirlenmeleri, Nedenleri ve Korunma Yolları, T.C. Sağlık Bak., Beslenme Bilgi Serisi 2, B3,Ankara 2008.
16. Beyhan, Y.: İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve Beslenme, T.C. Sağlık Bak., Beslenme Bilgi Serisi 1, A16, Ankara 2008.
17. Grandjean, A.C, Cambell, S.M: Hidrasyon: Yaşam İçin Sıvılar, ILSI Kuzey Amerika 8 Washinton,2004 (Beyhan, Y: Çev.2009).