Beslenme ve Diyetetik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Beslenme ve Diyetetik
Öğr.Gör. İREM ÖZAY
Haliç Meslek Yüksekokulu / Gıda Teknolojisi


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 26.12.1986
MEDENİ DURUMU
:
Bekar
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği, 2009
YÜKSEK LİSANS
:
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bil. Enst. , 2011
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Gıda Mühendisleri Odası
İŞ TECRÜBELERİ
2009 - 2010 Pelit Çikolata ve Pastacılık Gıda San. A.Ş. - Ar-Ge Sorumlusu
BES409 Elektif Stajı I
BES161B Hijyen ve Sanitasyon
BES161A Hijyen ve Sanitasyon
BES357 Besin Teknolojisi
BES362 Turizm Sektöründe Yiyecek-İçecek Yönetimi
BES401C Beslenme Semineri I
TIP223B Beslenme
BES266A Besin Güvenliği ve Yasal Düzenlemeler
Yayın Listesi
7.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1- Süeda, K., Özay, İ. ve Yıldırım, Ç. 2014, Yazılı ve Görsel Basında Yer Alan Sağlıklı Beslenme ile ilgili Gıda Reklamlarının ve Yayınlarının Kadınların Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Seçimi Üzerine Etkileri, IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-5 Nisan, Ankara, Türkiye.
7.2 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Özay, İ. ve Özyıldırım BA. 2017. Food safety and food-borne illness approaches of healthcare
workers, IJFSNPHT (2017), 9(2):7-19.

7.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- Öngün, Yılmaz, H., Özyıldırım, BA., Açkurt, F., İnce, N., Yıldırım, Ç., Özay, İ. 2014. İstanbul’da Dört Yerleşim Merkezinde 31-50 Yaş Arası Kadınlarda Fazla Kiloluk ve Obezitenin Saptanması İlişkili Faktörlerin ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi, ID:02 - K:25, s: 13-26.
2- Özay, İ., Yozgat, U. ve Açkurt, F. 2012, Tüketicilerin Gündelik Gıda Satın Alma
Davranışları ve Organik Gıdalara Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma, Gıda Teknolojisi
Dergisi, Yıl: 16 Sayı: 8, s: 77-80, Ağustos, İstanbul.

7.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1- Özay, İ., Yıldırım, Ç., Şafak, M. ve Açkurt, F. 2015, Sağlık çalışanlarının fonksiyonel besinlere yönelik bilgi, tutum ve tüketim durumlarının belirlenmesi, 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 16-18 Nisan, İstanbul.
2- Özay, İ., Özsan, D. Ve Beyhan, Y. 2015, Çölyak hastalığı olan bireylerin beslenme alışkanlıkları ve genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi, 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 16-18 Nisan, İstanbul.
3- Özay, İ., Yıldırım, Ç., Kaya, E. ve Öngün Yılmaz, H. 2015, İstanbul’da bir kamu hastanesine başvuran gebelerin kafein alımlarının trimesterlerine göre değerlendirilmesi, 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 16-18 Nisan, İstanbul.
4- Özay, İ., Yıldırım, Ç. ve Alifakioğlu, B. 2015, 18-25 yaş üniversite öğrencilerinin hayvansal protein tüketim alışkanlıkları ve yüksek proteinli diyetlerin kilo kaybına etkisi, 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 16-18 Nisan, İstanbul.
5- Özay, İ., Yıldırım, Ç., Geçgil, E., Garipağaoğlu, M. ve Öngün Yılmaz, H. 2015, 14-18 Yaş grubu metabolik sendromlu çocuklarda beslenme alışkanlıklarının ilgili risk faktörleri üzerine etkisi, 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 16-18 Nisan, İstanbul.
6- Süeda, K., Özay, İ. ve Yıldırım, Ç. 2014, Yazılı ve Görsel Basında Yer Alan Sağlıklı Beslenme ile ilgili Gıda Reklamlarının ve Yayınlarının Kadınların Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Seçimi Üzerine Etkileri, IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-5 Nisan, Ankara, Türkiye.
7- Kaplan, A., Özay, İ. ve Beyhan, Y. 2013, Toplu Beslenme Hizmetlerinden Yararlanan Tüketicilerin Kalite ve Hijyene İlişkin Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi, TGDF Gıda Kongresi 2013 Poster Bildiri Özetleri Kitabı, s:30, Anonymous, 2013. Ed: A. Kadir Halkman, 12-14 Kasım, Side/Antalya.