Hemşirelik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Lütfen Seçiniz
Hemşirelik
Prof.Dr. NECMİYE SABUNCU
Müdür / Hemşirelik Yüksekokulu / Hemşirelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Çanakkale/Biga / 01.01.1942
MEDENİ DURUMU
:
Evli
İŞ ADRESİ
:
Kaptanpaşa Mah. Darülacaze Cad. No:14 OKmeydanı-Şişli
TEL
:
2122209696 Dahili: 1120
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 1965
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, İst.Tıp.Fak./İç Hast. Ana Bilim Dalı
DOÇENTLİK
:
İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Esasları, 1995
PROFESÖRLÜK
:
Hemşirelik Esasları, 2001
ÜYELİKLER

• M. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. İstanbul
• Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Sivas
• Hemşirelik Forumu Dergisi. İstanbul
• Yoğun Bakım Dergisi. İstanbul.
• Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
• Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
• Nefroloji Hemşireliği Dergisi
• İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
• I. Uluslar arası ve 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi Antalya. Kasım 2000
• 10. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. İstanbul.2000.
• 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. İzmir. 1999.
• VII. Hemşirelik Kongresi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. 1998.
• I. Ulusal Evde Bakım Kongresi. 1998İŞ TECRÜBELERİ

2005-……… Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Sağlığın Değerlendirilmesi Dersi Öğretim Üyeliği

1999- …........ Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Dersi Öğretim Üyeliği

1995- …........ Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yükseklisans Doktora Dersleri ve Danışmanlık

1995- 2008 Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Esasları Dersi Öğretim Üyeliği
1995- 2008 Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyeliği
Müfredat Komisyonu Üyeliği
Anabilim Dalı Başkanlığı
1994-1995 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Müdür Yardımcılığı
Yüksekokul Kurulu Üyeliği
1992-1995 İ.Ü. Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı
Hemşirelik Esasları Dersi Öğretim Üyeliği
1992-1993 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı
Hemşirelik Esasları Dersi Öğretim Üyeliği
1992 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programı
Hemşirelik Esasları Dersi Öğretim Üyeliği
Kasım-Aralık 1990
İngiltere Glasgow Üniversitesi Eğitim Öğretim İle İlgili Çalışma
1987-1995 İ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği

1984-1995 İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı
Hemşirelik Esasları Yükseklisans, Doktora Dersleri ve Danışmanlık
1982-1995 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Esasları Anabilim dalı Başkanlığı, Öğretim Üyeliği

1982-1992 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Esasları A.B.D. Başkanlığı
1975-1991 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Yönetim Kurulu Üyesi

1975-1988 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Müdür Yardımcılığı
Yüksekokul Kurulu Üyesi
1966-1995 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Öğretim Üyesi ve Yönetici
1966-1975 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Psikiyatri Hemşireliği Öğretim Üyeliği

1998- 2002 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Dersi Öğretim Üyeliği

1999- …........ Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Dersi Öğretim Üyeliği HALEN YÜRÜTMEKTE OLDUĞU İDARİ GÖREVLER

 2008- ……… Haliç Üniversitesi Hemşirelik YO / Müdür
 2008- ……… Haliç Üniversitesi Sağ. Bil. Ens. / Yönetim Kurulu ve Kurul Üye
 2008- ……… Haliç Üniversitesi / Senato Üyesi
 2008- 2009 Haliç Üniversitesi / Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans-Önlisans

Ders
( Kuramsal/Uygulama )

Hemşirelik Fels. Ve Kavram.
(5 Kredi/Hafta) Kurum


Haliç Üni. Hemş. Yük.
Hemşirelik Esasları
( 10 Kredi/hafta)
Haliç Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Esasları
( 11 Kredi/hafta)
Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Lisans Üstü

Yükseklisans

Ders
( Kuramsal/Uygulama )
Kurum
Hemşirelik Esasları I,II
( 5 Kredi/hafta)
Marmara Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelikte Temel Kavramlar
( 3 Kredi/hafta)
Marmara Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu
Sağlığın Değerlendirilmesi
( 2 Kredi/hafta)

Hemşirelik Esasları I-II Haliç Üniversitesi
Sağlık Bil. Ens.

Haliç Üniversitesi
(2 Kredi) Sağlık Bil. Ens.

1) Doktora

Sağlık ve Hemşirelik I,II
(4 Kredi/hafta) Marmara Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelikte Değerler ve Etik
(3 Kredi/hafta) Marmara Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu

İleri Hemşirelik Esasları I,II
( 4 Kredi/hafta)
Marmara Üniversitesi
Hemşirelik YüksekokuluYöneticilik Deneyimi ve Kurslar
2008- ……… Haliç Üniversitesi Hemşirelik YO / Müdür

2008- ……… Haliç Üniversitesi Sağ. Bil. Ens. / Yönetim Kurulu ve Kurul Üye.

2008- ……… Haliç Üniversitesi / Senato Üyesi

2008- 2009 Haliç Üniversitesi / Yönetim Kurulu Üyesi

1996-2008 M. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, Yüksekokul kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

1994-1996 İ. Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, Yüksekokul ve
Yönetim Kurulu Üyeliği

1987-1996 İ. Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Bölüm Başkanlığı, Yüksekokul Kurulu ve
Yönetim Kurulu Üyeliği

1975-1991 İ. Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, Yüksekokul
Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

Kazanılan Burs ve Ödüller

 Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Desteğin Anksiyeteye Etkisi
Karabacak Ü., Şenturan L., Sabuncu N, Sak, D.
14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 10-
14 Eylül 2004, Pine Beach Hotel, Antalya. (POSTER) (Poster İkincilik Ödülü)

 Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri
Batmaz, M., Özhan, F., Soydan, M., Dursun, S., Temiz, G., Akhan, L., İlhan, N., Özdilli, K., Sabuncu, N.
14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 10-14 Eylül 2004, Pine Beach Hotel, Antalya. (POSTER) (Poster Üçüncülük Ödülü)

 Effects of Crossed Leg on Blood
Pınar R., Sabuncu N. Oksay Şahin A.: (2004) Pressure.”BLOOD PRESSURE.
13 p. 252- 254. ( SSCI )/TC Marmara Üni. BADKO 2004 yılı Uluslararası yayın ve teşvik
ödülü

 “Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi” adlı eser Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi tarafından 2010 yılı Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri çerçevesinde “Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon) ödülü

Kasım-Aralık 1990, İngiltere Glasgow Üniversitesi
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
1.Hastanın Hastaneye Kabul ve Taburculuk İşlemlerinde Hemşirelik Bakımın Standartlarının Saptanması
Ecevit Alpar Ş., Pek H., Işıl Ö., Ergin Karabacak Ü., Gülseven B., Sabuncu N., Orak N., Şenturan L., Özer Ö.(1997). Sağlık Bilimleri Proje No: 1995 SAĞLIK-41, İstanbul.

2. Yaşlılarda Yaşam Tarzı Modifikasyonunun Metabolik Ve Psikolojik Parametreler İle Sağlıklı
Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi
Sabuncu N., Özdilli K., Batmaz M., Özhan F., Köse S., İlhan N.

3. Hemodiyaliz Hastalarında Hastalık Algısının Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin
İncelenmesi
Sabuncu N., Yorulmaz H. (Devam Ediyor)

Doktora Tezleri

Bitirilenler

•GÜLSEVEN B: “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Fonksiyonel Performans ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi” Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul,2005

•KOÇ Z.: Hemşirelerin İşlevlerinde Bilgisayar Kullanmalarına İlişkin Görüş ve Kaygılarının Belirlenmesi ve Eğitim Etkinliği. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, (Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul,2003.

Devam Edenler
•OKSAY ŞAHİN A.: Hemşirelik Bakımının Kalitesinin Değerlendirilmesi İle İlgili Bir Çalışma. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, (Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

Halen yürütülmekte olan 2 doktora tezi bulunmaktadır.

Yönetilen Tezler
1. Hastanın Hastaneye Kabul ve Taburculuk İşlemlerinde Hemşirelik Bakımın Standartlarının Saptanması
Ecevit Alpar Ş., Pek H., Işıl Ö., Ergin Karabacak Ü., Gülseven B., Sabuncu N., Orak N., Şenturan L., Özer Ö.(1997). Sağlık Bilimleri Proje No: 1995 SAĞLIK-41, İstanbul.

2. Yaşlılarda Yaşam Tarzı Modifikasyonunun Metabolik Ve Psikolojik Parametreler İle Sağlıklı
Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi
Sabuncu N., Özdilli K., Batmaz M., Özhan F., Köse S., İlhan N.

3. Hemodiyaliz Hastalarında Hastalık Algısının Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin
İncelenmesi
Sabuncu N., Yorulmaz H.

YÖNETTİĞİ TEZLER

Yükseklisans

 BİRER Seda, (2016). Hasta ziyaretçilerinin yoğun bakımda yatan hastanın hayati bulgularına etkisi

 BÖRÜ Fatma, (2016). Primipar kadınların doğum kaygısı ile doğum şeklini seçmeleri arasındaki ilişki

 DURMUŞ Aysun, (2015). Batın Ameliyatı Olacak Hastalara Preoperatif Dönemde Verilen Eğitimin Kaygı Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi, Haliç Üniversitesi

 ERDEN Dilek, (2015). Meme kanseri olan bireylerin fonksiyonel durumları ve stresle başa çıkma tutumları, Haliç Üniversitesi

 DALGIÇ Cansu, (2015). Larenjektomi Olan Hasta Yakınlarının Bakım Yükünün ve Depresyon Düzeyinin Belirlenmesi, Haliç Üniversitesi

 DEMİRBAŞ ÖZLEM, (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Düzeyleri ile Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Haliç Üniversitesi

 AKSU ASLI, (2014). Kanser Tanısı Konmuş Çocuk Yakınlarının Bakım Yüklerinin Belirlenmesi, Haliç Üniversitesi
 MART MELİKE, (2014). Hemşirelikte iletişim doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki, Haliç Üniversitesi
 YILMAZ MİNE, (2014). Yenidoğanda göbek bakımında kullanılan solüsyonların göbek düşme süresine etkisi, Haliç Üniversitesi
 ÇİFTÇİ MUSTAFA, (2014). Eğitim araştırma hastanesi ameliyathane ve yataklı servis biriminde görev yapan hemşirelerin iş doyumunun karşılaştırılması, Haliç Üniversitesi
 KEPENEK BEYAN, (2014). Sirozlu hastalarda öz bakım gücü ile hastalık algısı arasındaki ilişki, Haliç Üniversitesi
 YILDIZ TUĞBA, (2014). Çocuklarda İntramüsküler Penisilin Enjeksiyonu Ağrısına Lokal Buz Uygulamasının Etkisi, Haliç Üniversitesi
 KEMALOĞLU YONCA, (2013). İntramüsküler enjeksiyon uygulamasında dorsogluteal ve ventrogluteal bölgelerin ağrı, kanama, hematom riski açısından karşılaştırılması, Haliç Üniversitesi
 ÖZDEMİR LEYLA ANIL, (2013). Üniversite öğrencilerinde empati ve sosyotropik otonomik kişilik özellikleri, Haliç Üniversitesi
 SERTELLİ BETÜL, (2013). Laparoskopik kolesistektomi olan hastaların taburculuklarında gereken bilgilerin belirlenmesi, Haliç Üniversitesi
 GÜNEŞ DERVİŞ, (2012). Entübe ve sedatize yoğun bakım hastalarının pozisyon verme ve aspirasyon sırasındaki ağrı davranışları, Haliç Üniversitesi
 UĞURLU TUBA, (2012). Yoğun bakım ünitesinde yatan ve serviste takip edilen hastaların uyku kalitesi ve sorunlarının değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi
 BİRYOL MELİKE, (2012). Ameliyatnane hemşireleri ile cerrahi hemşirelerinin kişilik özelliklerine göre iş doyumu, Haliç Üniversitesi
 ÖZEN BURCU, (2011). Sistolik sol ventrikül disfonksiyonuna bağlı kalp yetersizliğinde sağlık davranışları ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi
 ÇELİK HATİCE SEVGİ, (2011). Hemodiyaliz hastalarında uyku kalitesinin yaşam kalitesine etkisi, Haliç Üniversitesi
 YAZAR MELİKE, (2011). Açık kalp cerrahisi olacak hastalara ameliyat öncesi yapılan eğitimin anksiyete düzeyine etkisi, Haliç Üniversitesi
 İLK AYSUN, (2010). İç hastalıkları kliniğinde yatan kronik hastalığa sahip hastaların öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi, Haliç Üniversitesi
 KESİN ALAGÖZ DİLEK, (2010). Hasta ziyaretinin, açık kalp ve diğer cerrahi girişim geçiren hastalarda, kalp hızı ve tansiyon arteryele etkisinin araştırılması, Haliç Üniversitesi
 AYNA SAMUR NİLAY, (2010). İlköğretim okulunda çalışanların iş doyumları ile ilgili bir çalışma, Haliç Üniversitesi
 GARANLI YEŞİM, (2009). Koroner sendromlu hastaların uyku düzeylerinin incelenmesi, Marmara Üniversitesi
 GÜLEÇ DÖNDÜ, (2009). Rotasyon ile çalışan hemşirelerde iş doyumunun belirlenmesi, Marmara Üniversitesi
 ŞEN SEVİM, (2009). Yönetici hemşirelerin yetki devri ile ilgili bir çalışma, Haliç Üniversitesi
 YILMAZ SELİME, (2009). Hemşirelerin öfke ifade etme ve iletişim biçimleri, Haliç Üniversitesi
 SEVİNÇ EBRU, (2009). Kariyer planlama ve geliştirme uygulamalarına ilişkin özel hastanede çalışan hemşirelerin görüşleri, Haliç Üniversitesi
 TAZE SELDA, (2008). Acil servis ve yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi, Marmara Üniversitesi
 CENGİZ SERPİL, (2008). Hemşirelerde empatik eğilim ve iş doyumu ilişkisi, Marmara Üniversitesi
 YENİHAYAT FİLİZ, (2008). Yetişkin lösemili hastaların algıladıkları sosyal destek ile stres düzeyleri arasındaki ilişki, Haliç Üniversitesi
 ÜNSAL SİBEL, (2008). Yoğun bakım hemşirelerinin ölüm hakkındaki düşünceleri ve yaşadıkları anksiyetenin karşılaştırılması, Haliç Üniversitesi
 UZUN ARZU, (2008). Üniversite ve kamu kuruluşlarında çalışan hemşirelerin değişime karşı tutumlarının belirlenmesi, Marmara Üniversitesi
 AKBAŞ GÜLŞAH, (2007). Servis hemşirelerinin stres ve motivasyon düzeylerinin belirlenmesi, Haliç Üniversitesi
 ŞAHİN BETÜL, (2007). Hemşirelik öğrencilerinin kendilerini anlatma ve stresle başetme ilişkilerinin belirlenmesi, Haliç Üniversitesi
 HASTAOĞLU SEDA, (2007). Dahili bilimler bölümünde yatan hastaların hemşirelik hizmetlerinden doyum ve memnuniyeti, Marmara Üniversitesi
 ÇİÇEK AYSUN, (2006). Sağlık çalışanlarının empatik eğilim ve becerilerinin değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi
 DEMİREL SAYGIN, (2005). İskemik kalp hastalığı (İKH) olan kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğunun ve depresyon durumunun irdelenmesi, Marmara Üniversitesi
 SAĞLAM ZEYNEP, (2005). Acil servis hemşirelerinin stres kaynakları ve başa çıkma yöntemlerinin belirlenmesi, Marmara Üniversitesi
 İNCE AYŞEGÜL, (2004). Kardiyovasküler problemli hastalarda dış basınç pompası( enhanced eksternal counterpulsation(EECP)) tedavisinin yaşam kalitesine etkisi, Marmara Üniversitesi
 COŞKUNER POTUR DİLEK, (2003). İlk gebelikte beden imajının algılanma durumunun değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi
 TAŞÇI FADİME, (2003). Hizmetiçi eğitimde interaktif yöntemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi
 KORKMAZ (BALABAN) NİLÜFER, (2000). Hemşirelik Yüksek Okulu dördüncü sınıf öğrencilerinin eğitim yöntemlerine ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi, Marmara Üniversitesi
 AKÇA AY FATMA, (1999). Hemşirelerin empati becerilerinin değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi
 ECE AYŞE, (1999). Sağlık meslek lisesi öğrencilerinde benlik-saygısı düzeyi ile okul başarısının incelenmesi, Marmara Üniversitesi
 SABIR (KARASU) FATMA, (1996). Sağlık Meslek Yüksekokulu 1. ve 2.sınıf öğrencilerinin AIDS konusundaki bilgi düzeylerinin karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi
 DURADEMİR (BADIR) AYSEL, (1993). İlk kez miyokard infarktüsü geçiren hastalarda ve hastaların eşlerinde anksiyete düzeylerinin saptanması, İstanbul Üniversitesi
 KARACA AZİME, (1992). Böbrek tranplantasyonu yapılmış immunsupresif ilaç kullanan hastalara verilen ilaç eğitiminin önemi, İstanbul Üniversitesi
 ALA ZEYNEP, (1992). Kalıcı pacemaker implante edilmeden önce anksiyetenin giderilmesi için eğitimin etkinliğinin saptanması, İstanbul Üniversitesi
 ÖZKAN NURAN, (1992). Ameliyat öncesi eğitim yapılan mastektomi hastaları ile eğitim yapılmayan hastaların anksiete düzeylerinin karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi
 TARIM SAADET, (1992). Trakeostomi ameliyatı olmuş hasta ve ailesinin eğitim ihtiyacının belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi
 KILIÇ GÜNAY, (1992). Üretral kateter yerleştirilen cerrahi hastalarında kateterin kalış süresi ile idrarda bakteri kolonizasyonu oluşması arasındaki ilişkinin araştırılması, İstanbul Üniversitesi
 BARAM ZAİDE, (1992). Koroner anjiografi olacak hastaların anksiyetelerinin değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi
 DURSUN SEVİM, (1988). Lise ve sğlık meslek lisesine devam eden öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma, İstanbul Üniversitesi
 ÖZBEK ÜLKÜ, (1988). Yoğun bakım ünitelerinde nozokomiyal enfeksiyonlara neden olabilecek intravasküler kateterlerdeki kolonizasyonun araştırılması, İstanbul Üniversitesi
 MADENOĞLU MERAL, (1988). Koroner yoğun bakım ünitesindeki akut miyokard infarktüslü hastalarda kan basıncı ve kalb hızı üzerine ziyaretçilerin etkisi, İstanbul Üniversitesi
 RAHMAN RENGİN, (1986). Sağlık meslek lisesi birinci ve son sınıf öğrencilerinin menstruasyon hijyenine ilişkin bilgi ve uygulamalarının karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi
 GÜRKAN ÖZLEM, (1985). Postpartum döneminde primipar ve multiparların deri hijyenine ait bilgilerinin araştırılması, İstanbul Üniversitesi
 ENÇ NURAY, (1985). Digital türevlerinin verilmesinde hemşirenin rolü ve sorumlulukları, İstanbul Üniversitesi


Devam Edenler

Yükseklisans

 Hale Arslan
 Serap Arpacı
 Cansu Ercan
 Nilüfer Karaca Şimşek
 Nazile Pehlivanoğlu
 Derya İpek Baş
 Özlem Koçak Kırcı
 Melike Yazar
 Ayşe Arıkboğa
 Hümeyde Aslanlı
 Sadiye Şentürk Çavuş
 Büşra Temel
 Songül Önal

Doktora Tezleri
 YALIN HAYAT, (2011). İnme sonrası hastaların fonksiyonel durum, engellilik ve yaşam kaliteleri, Marmara Üniversitesi
 UĞUR ESRA, (2010). Yönetici hemşirelerin koçluk becerileri ve öz-etkililik-yeterlilik algılamaları, Marmara Üniversitesi
 OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL, (2006). Hemşirelik bakımının değerlendirilmesi ile ilgili bir çalışma, Marmara Üniversitesi
 GÜLSEVEN BİLGİ, (2005). Kronik obstrüktif akciğer hastalarında fonksiyonel performans ve etkileyen faktörler, Marmara Üniversitesi
 KOÇ ZELİHA, (2003). Hemşirelerin işlevlerinde bilgisayar kullanmalarına ilişkin görüş ve kaygılarının belirlenmesi ve eğitimin etkinliği, Marmara Üniversitesi


Devam Edenler

Doktora

 Nermin Güdüloğlu
 Hatice Öntürk

Uluslararası Toplantılar

Katılımcı ve Oturum Başkanı Olarak

1. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi-2014(Oturum Başkanı)

2. 24. Uluslararası Hemşirelik Kongresi-2013

3. Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi-2012

4. Hemşirelik Eğitimi Yöneticeleri-2012

5. Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi-2010

6. 14th International Nursing Research, İspanya-2010

7. Hemşirelik Esasları Çalıştayı-2009

8. Hemşirelik Esasları Çalıştayı-2008

9. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Kasım 2005 Antalya. ( Oturum Başkanı)

10. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,10-14 Eylül 2004 Antalya. ( Oturum Başkanı)

11. Geriatri Bahar Sempozyumu, 02-03 Nisan 2004 , Topkapı Eresin Otel, İstanbul.

12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Eylül 2003 Antalya. ( Oturum Başkanı)

13. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), IV. Konferans, 09-11 Nisan 2003, Kervansaray Termal Otel, Bursa.

14. I. Uluslar arası ve 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi. ( Oturum Başkanı ). Antalya. Kasım 2000.

15. “ 2000’li Yıllarda Bilgisayar Teknolojisi ve Sağlık Alanında Kullanıımı ”.Oturum Başkanı ve Konuşmacı. M.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu ve Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü. İstanbul. Mayıs 2000.

16. 3. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Eğitim Programı.
( Oturum Başkanı ). Bursa. Ekim 2000.

17. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongesi VI. Yoğun Bakım Hemşireilği Sempozyumu İzmir. Ekim 1999.

18. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi (Oturum Başkanı). İstanbul. Eylül 1998.

19. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi V. Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu
(Oturum Başakanı ). İzmir. Ekim 1997

20. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi III. Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu
(Oturum Başakanı ). İstanbul. Eylül 1997
Düzenleyici Olarak

13.Kongre Bilimsel Komite Üyeliği Ulusal ve Uluslararası Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, ( 1990 dan beri )

14.VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi I. Cerrahi Hemşireleri Kongresi. ( Düzenleme Kurulu Üyesi ).Antalya. 11-18 Eylül 1999.

15.I. Uluslar arası ve 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi. ( Başkan Yardımcısı ). Antalya. Kasım 2000.

16.Temel Yaşanm Desteği Kursu. Ulusal Uluslararası Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,10-14 Eylül 2004 Antalya.( Kurs Başkanı)
Yayın ListesiDoktora veya İhtisas Tezi

Sabuncu N.: “ 200 Duedonum Ülserli Hastada Sosyal, Ekonomik ve Beslenme Yönünden
Yapılan Bir İncelemenin Sonuçları ”. Doktora Tezi. İstanbul 1981.


DOKTORA VEYA İHTİSAS TEZİNDEN YAYINLANMIŞ MAKALELER

Ulusal Dergilerde

1.Sabuncu N.(1984) “ Peptik Ülser Vakalarındaki Beslenmede Özellikle Proteinden Zengin Bir Diyetin Gözlemleri ”. Tübitak III. Gıda ve Beslenme Sempozyumu İstanbul. 1983. Hemşirelik Bülteni. Cilt I. Sayı 4.

DOÇENTLİK SONRASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Araştırmalar ve Makaleler

1. Sağlam Z., Sabuncu N. (2016). Determination of STress Sources and Coping Methods of the Emergency Service Nurses, Wulfenia Journal.
2. Şenturan Ş., Köse S., Sabuncu N., Özhan F., Göktaş S., (2016). Nursing Students’ of Autonomy and Submissive Behaviours: Four-Year Follow Up, Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences

3. Köse S., Yıldırım G., Sabuncu N., Özhan F., Yorulmaz H., (2010). The Knowledge Level of Students at Halic University on Spinal Cord İnjuries, Turk J Emerg Med.

4. Sabuncu N., Şenturan L., (2008). Change in The Health Promoting Lifestyle Behaviour of Turkish University Nursing Students From Beginning to End of Nurse Training Nurse Education in Pratice (Cilt No:8(6), Sayfa No:382-388, Tarih: Eylül

5. Pınar R., Sabuncu N. (2004)“ Long-term Traumatic Stress Responses of Survivors of the August 1999 Earthquake in Turkey”. Jouenal of Loss Trauma . 9 (3). P.257-269. ( SSCI )

6. Pınar R., Sabuncu N. Oksay Şahin A.: (2004) “Effects of Crossed Leg on Blood Pressure.” BLOOD PRESSURE. 13 p. 252-254. ( SSCI )

7. Sabuncu N., Şenturan L., Gülseven B. (2001) Opinions of Nurses and the Relatives of Patients About the Visit to İntensive Care Units. Connect Critical Care Nursing in Europe, .1(3), p. 87-92.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Araştırmalar ve Makaleler

1) Sabuncu N., Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kendi Meslek Dallarını Tercih Etme Durumu, M.Ü. Hemşirelik YO Dergisi, 2014

2) Şenturan L., Gülseven Karabacak B., Ecevit Alpar Ş., Sabuncu N., Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, 2008

3) Şenturan L., Karabacak Ü., Ecevit Alpar Ş., Sabuncu N., Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, 2008

4) Köse S., Sabuncu N., İlk Defa İntramüsküler Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi, Atatürk üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008.

5) Köse S., Sabuncu N.,Üniversite Öğrencilerinin Omurga Yararlanmalarına İlişkin Bilgi Durumu, 2008.

6) Gülseven Karabacak, Şenturan L., Sabuncu N.Hemodiyaliz Hastalarının Fonksiyonel
Performans Dizeyi ve İlişkili Faktörler Nefroloji Dergisi ISSN:1300-7718 Ekim 2007


7) Diyaliz Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi
Şenturan L., Gülseren Karabucak Bilgi, Ecevit Alpar Şule, Sabuncu N.
Nefroloji Dergisi ISSN:1300-7718 Ekim 2007

8) Batmaz M. Ve arkadaşları, Sabuncu N. (2005) İntravenöz Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. Hemşirelik Bülteni. Sayı 54

9) Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Tunç C., Sabuncu N. (2005). Sürekli Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi”. Nefroloji Dergisi. Mart Haziran.

10) Batmaz M., Ulaş L., Temiz G., İlhan N., Özdilli K., Sabuncu N.: (2005) Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri. Nefroloji Dergisi. Temmuz –Ekim.

11) Devamlı Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesini Değerlendirilmesi
Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Sabuncu N (Nefroloji Hemşireliği Dergisinde
2005)

12) Ece A., Sabuncu N. ( 1999 )“ Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi İle Okul Başarısının İncelenmesi ”. Hemşirelik Bülteni . Cilt XII. Sayı 45.

13) Sabuncu N., Gülseven B., Şenturan L. (1999) “ Kolostomili Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi ” . Hemşirelik Forumu. 2(5).

14) Alpar Ş., Sabuncu N., Karabacak Ü.(1999) “Kolostomili Bireylerin Öfke İfade Tarzlarının Değerlendirilmesi ”. Hemşirelik Forumu. 2(5).

15) Sabuncu N., Gülseven B., Karabacak Ü.(1999) “Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Stress Kaynaklarının Belirlenmesi” .Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. Yıl 3. 3(1).

16) Karabacak Ü., Sabuncu N. (1998) “Basınç Ülserlerinin Önlenmesinde Beslenmenin Önemi”. Hemşirelik Forumu. Cilt 1. Sayı 3.

17) Sabuncu N. (1998) “Bilgisayar ve Hemşirelik Yaklaşımı”. Hemşirelik Forumu. Cilt 1. Sayı2.

18) AY, Fatma. Hemşirelerin Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi 1999, Bülten

19) Sabuncu N., Atabek T., Enç N., ve Ar. (1994) “Psikomotor Becerilerin Geliştirilmesinde Kontrol Listesi kullanılmasının Etkinliği ”. Hemşirelik Bülteni. Sayı 31. Cilt VIII. 1994.

20) Kılıç G., Sabuncu N. (1994) “ Üretral Kateter Yerleştirilen Cerrahi Hastalarında Kateterin Kalış Süresi İle İdrarda Bakteri Kolonizasyonu Oluşması Arasındaki İlişkinin Araştırılması”. Hemşirelik Bülteni. Cilt VIII. Sayı 32.

21) Sabuncu N. (1994) “Hemodiyaliz Hastalarındaki Fizyolojik ve Psikososyal Faktörleri Hasta ve Hemşirelerin Tanımlama Durumları Arasındaki İlişki”. Hemşirelik Bülteni. Cilt VI.Sayı 34.

22) Sabuncu N. (1995) “ İlk Defa İntramüsküler EnjeksiyonYapacak Öğrencilerde Anksiyete Düzeyi ”. K.K.T.C. Hemşirelik Bülteni. Sayı 32. Cilt VIII

23) Sabuncu N. (basımda) Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kendi Meslek Dallarını Tercih Etme Durumu ”. M. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.

ULUSLARARASI VE ULUSAL SEMPOZYUM/KONGRE/KONFERANSLARINDA TEBLİĞ EDİLMİŞ, YAYINLANMIŞ POSTER VE BİLDİRİLERİ

1) Mutlu B., Şahin B., Dedekan B., Sabuncu N., Okul Öncesi Eğitimcilerin İlk yardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011, Gaziantep

2) Yenihayat F., Sabuncu N., Özdilli K. The Relationship Between Perceived Social Support and Stres in Adult Leukemia Patients, 14 th International Nursing Research, 09-12 Kasım 2010 İspanya (Uluslararası Katılımlı)

3) Erkoç A., Sabuncu N., Çatal T., Kaya D., Kepenek B., Semerci R. Knowledge of Individuals in Living İstanbul about Patients-rights, 14 th International Nursing Research, 09-12 Kasım 2010 İspanya (Uluslararası Katılımlı)


4) Sabuncu N., University Way of Coping With Stres , 1 st International Congress in Nursing Research Education and Pratice, 15-17 Ekim 2009 Selanik (Uluslararası Katılımlı)

5) Sabuncu N., Evde Bakımın Devamı İçin Verilen Eğitimde Hemşire ve Hasta Yakınlarının Düşünceleri, Evde Bakım Kongresi, İstanbul 2008

6) Sağ Y., Batmaz M., Alkhan UL., Yıldırım M., Özhan F., Sabuncu N., Hastanede Çalışan Hemşirelere Uygulanan Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi. Kapadokya 2008

7) Batmaz M., İlhan N., Akhan UL, Yıldırım M., Sukut Ö. Özhan F., Sabuncu N., Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyine Etkisi, 6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Kapadokya 2008

8) Kurt SD., Batmaz M., Akhan UL, Yıldırım M., Özhan F. Sabuncu N., Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Faktörler, 6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Kapadokya 2008

9) Şahin B., Sabuncu N. Hemşirelik Öğrencilerinin Kendilerini Anlatma ve Stresle Baş etme İlişkilerinin Belirlenmesi, Uluslararası Eğitim Kongresi Kapadokya 2007

10) İlhan N., Sabuncu N., Kazancı F.Üniversite Öğrencilerinde Primer Dismenore Görülme Sıklığı, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Uluslararası Katımlı Kongre,26-29 Haziran 2007/İst Ün. Florance Nigh. Hem. Yük. Oku. (Poster Bildirisi)

11) Karabacak Ü., Şenturan L., Sabuncu N., Sak D.Yürügen B.: (2005) The Effects of Social Support on Heamodialysis Patients. International Congress EDTNA/ERCA Viana Austria. September 2005.

12) Temiz G., Alpar Ş., Batmaz M., Özdilli K., Sabuncu N. (2005) Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Atılganlık Durumu, 15. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Antalya, 2005

13) Karabacak Ü., Şenturan L., Sabuncu N., Sak D.: (2004) Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Desteğin Anksiyeteye Etkisi. 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı.

14) Batmaz M., Ulaş L., Temiz G., İlhan N., Özdilli K., Sabuncu N.: (2004) Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri. 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı.

15) Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Tunç C., Sabuncu N. (2003). Sürekli Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu Ve İfadesinin Değerlendirilmesi 13. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı.

16) Enç N., Sabuncu N. (2003) Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, s.68.

17) Ecevit Alpar. Ş., Sabuncu N., Şenturan L.(2003) Hemşirelik Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, s.70.

18) Sabuncu N., Karabacak Ü. (2003) “Terminal Dönemdeki Hasta ve Ailesine Yaklaşım” I. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu ( Uluslar arası Katılımlı). Kervansaray Termal otel Bursa ) 9-11 Nisan .

19) Coşkuner Potur D., Sabuncu N.(2003) İlk Gebelikte Beden İmajının Algılanma Durumunun Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, s.92.

20) Seven B., Oksay Şahin A., Sabuncu N. (2003) Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulamasına İlişkin Psikomotor Beceri Eğitiminde Öğrenim Rehberi Kullanımının Başarı ve Kaygı Düzeyine Etkisi. 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, s. 154.

21) Sabuncu N., Şenturan L., Gülseven B. ( 2001 ) “What do The Patients and Nurses Think About Visitors”. Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı,sayfa:441-446 ,ISBN: 975-97332-4-2.

22) Sabuncu N., Orak N., Karabacak Ü., Alpar. Ş. ( 2001 )“The Effect of Learning The Nursing Process System on The Nursing Student’s Percievig Their Personal Problem Solving Ability”. Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı,sayfa:437-441 ,ISBN: 975-97332-4-2.

23) Alpar Ş., Karabacak Ü., Orak N., Sabuncu N. ( 2001 ) “Periferik İntravenöz Kanil Bakımında Kullanılan Yöntemlerin Belirlenmesi”. Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı,sayfa: 63-66 ,ISBN: 975-97332-4-2.

24) Pınar P., Sabuncu N. (2001)“Depremzedelerde Umutsuzluk ve Öfke ”. Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı,sayfa: 431-436 ,ISBN: 975-97332-4-2.

25) Korkmaz N., Sabuncu N. (2001) “Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Yöntemlerine İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi ”. Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı,sayfa: 329-333 ,ISBN: 975-97332-4-2.

26) Aksayan S., Bahçecik N., Eti Aslan F., Kömürcü N., Pek H., Sabuncu N.: (2000) I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya. Bildiri Özet Kitabı.

27) Sabuncu N. (2000) “ Üriner Sistem Enfeksiyonları ”. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. İstanbul.

28) Sabuncu N., Şenturan L., Gülseven B. (1999) “ Hemşire ve Hasta Yakınlarının Yoğun Bakım Ünitelerindeki Ziyaret Hakkında Düşünceleri ”. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. İzmir.

29) Sabuncu N., Gülseven B., Karabacak Ü.(1999) “Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Stress Kaynaklarının Belirlenmesi ”. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. İzmir.

30) Sabuncu N., Alpar. Ş., Karabacak Ü., Orak N.(1998) “Anestezi Öncesi Dönemde Yapılan İletişimin Anksiyete Düzeyine Etkisi ”. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir

31) Durademir A., Sabuncu N. (1995) “Akut Miyokard Enfarktüsü Sonrası Hastalarda Görülen Emosyonel Değişiklikler ve Hemşirelik Yaklaşımları ”. K.K.T.C. Mayıs 1995.