Hemşirelik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Lütfen Seçiniz
Hemşirelik
Prof.Dr. NECMİYE SABUNCU
Müdür / Hemşirelik Yüksekokulu / Hemşirelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Çanakkale/Biga / 01.01.1942
MEDENİ DURUMU
:
Evli
İŞ ADRESİ
:
Kaptanpaşa Mah. Darülacaze Cad. No:14 OKmeydanı-Şişli
TEL
:
2122209696 Dahili: 1120
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 1965
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, İst.Tıp.Fak./İç Hast. Ana Bilim Dalı
DOÇENTLİK
:
İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Esasları, 1995
PROFESÖRLÜK
:
Hemşirelik Esasları, 2001
ÜYELİKLER
• Türk Hemşireler Derneği
• Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği
• Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği
• Florence Nightigale Hemşirelik Yüksekokulu Derneği ( Kurucusu)
• Perihan Velioğlu Vakfı Hemşirelik Fonu Kurucu ve Daimi Üyesi
• M. Ü. Hemşirelik Eğitimi ve Hizmetlerini Destekleme Derneği
• Hemar G Derneği


BİLİMSEL KURUL ÜYELİKLERİ

• M. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. İstanbul
• Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Sivas
• Hemşirelik Forumu Dergisi. İstanbul
• Yoğun Bakım Dergisi. İstanbul.
• Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
• Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
• Nefroloji Hemşireliği Dergisi
• İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
• I. Uluslar arası ve 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi Antalya. Kasım 2000
• 10. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. İstanbul.2000.
• 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. İzmir. 1999.
• VII. Hemşirelik Kongresi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. 1998.
• I. Ulusal Evde Bakım Kongresi. 1998

İŞ TECRÜBELERİ
1995- 2008 Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyeliği
Müfredat Komisyonu Üyeliği
Anabilim Dalı Başkanlığı

1994-1995 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Müdür Yardımcılığı
Yüksekokul Kurulu Üyeliği

1987-1995 İ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği

1984-1995 İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı
Hemşirelik Esasları Yükseklisans, Doktora Dersleri ve Danışmanlık

1982-1995 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Esasları Anabilim dalı Başkanlığı, Öğretim Üyeliği

1982-1992 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Esasları A.B.D. Başkanlığı

1975-1991 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Yönetim Kurulu Üyesi

1975-1988 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Müdür Yardımcılığı
Yüksekokul Kurulu Üyesi

1966-1995 İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Öğretim Üyesi ve Yönetici

Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
2008- ……… Haliç Üniversitesi Hemşirelik YO / Müdür

2008- ……… Haliç Üniversitesi Sağ. Bil. Ens. / Yönetim Kurulu ve Kurul Üye.

2008- ……… Haliç Üniversitesi / Senato Üyesi

2008- 2009 Haliç Üniversitesi / Yönetim Kurulu Üyesi

1996-2008 M. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, Yüksekokul kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

1994-1996 İ. Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, Yüksekokul ve
Yönetim Kurulu Üyeliği

1987-1996 İ. Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Bölüm Başkanlığı, Yüksekokul Kurulu ve
Yönetim Kurulu Üyeliği

1975-1991 İ. Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, Yüksekokul
Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

Kazanılan Burs ve Ödüller
Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Desteğin Anksiyeteye Etkisi
Karabacak Ü., Şenturan L., Sabuncu N, Sak, D.
14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 10-
14 Eylül 2004, Pine Beach Hotel, Antalya. (POSTER) (Poster İkincilik Ödülü)

Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri
Batmaz, M., Özhan, F., Soydan, M., Dursun, S., Temiz, G., Akhan, L., İlhan, N., Özdilli, K., Sabuncu, N.
14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 10-14 Eylül 2004, Pine Beach Hotel, Antalya. (POSTER) (Poster Üçüncülük Ödülü)

Effects of Crossed Leg on Blood
Pınar R., Sabuncu N. Oksay Şahin A.: (2004) Pressure.”BLOOD PRESSURE.
13 p. 252- 254. ( SSCI )/TC Marmara Üni. BADKO 2004 yılı Uluslararası yayın ve teşvik ödülü

“Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasra Bakım ve Takibi” adlı eser Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi tarafından 2010 yılı Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri çerçevesinde “Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon)

ALDIĞI BURSLAR

- Kasım-Aralık 1990, İngiltere Glasgow Üniversitesi
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
1.Hastanın Hastaneye Kabul ve Taburculuk İşlemlerinde Hemşirelik Bakımın Standartlarının Saptanması
Ecevit Alpar Ş., Pek H., Işıl Ö., Ergin Karabacak Ü., Gülseven B., Sabuncu N., Orak N., Şenturan L., Özer Ö.(1997). Sağlık Bilimleri Proje No: 1995 SAĞLIK-41, İstanbul.

2. Yaşlılarda Yaşam Tarzı Modifikasyonunun Metabolik Ve Psikolojik Parametreler İle Sağlıklı
Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi
Sabuncu N., Özdilli K., Batmaz M., Özhan F., Köse S., İlhan N.

3. Hemodiyaliz Hastalarında Hastalık Algısının Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin
İncelenmesi
Sabuncu N., Yorulmaz H. (Devam Ediyor)

Doktora Tezleri

Bitirilenler

•GÜLSEVEN B: “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Fonksiyonel Performans ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi” Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul,2005

•KOÇ Z.: Hemşirelerin İşlevlerinde Bilgisayar Kullanmalarına İlişkin Görüş ve Kaygılarının Belirlenmesi ve Eğitim Etkinliği. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, (Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul,2003.

Devam Edenler
•OKSAY ŞAHİN A.: Hemşirelik Bakımının Kalitesinin Değerlendirilmesi İle İlgili Bir Çalışma. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, (Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

Halen yürütülmekte olan 2 doktora tezi bulunmaktadır.

Yönetilen Tezler
Bitirilenler (Yüksek Lisans)
1.GÜRKAN, Özlem. Postpartum Döneminde Primipar ve Multiparların Deri Hijyenine Ait Bilgilerinin Araştırılması 1985

2.ENÇ, Nuray. Digital Türevlerinin Verilmesinde Hemşirenin Rolü ve Sorumlulukları
1985

3.RAHMAN, Rengin. Sağlık Meslek Lisesi Birinci ve Son Sınıf Öğrencilerinin
Menstruasyon Hijyenine İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Karşılaştırılması 1986

4.ÖZBEK, Ülkü. Yoğun Bakım Ünitelerinde Nozokomiyal İnfeksiyonlara Neden
Olabilecek İntravasküler Kateterlerdeki Kolonizasyonun Araştırılması 1988

5.MADENOĞLU, Meral. Koroner Yoğun Bakım Ünitesindeki Akut Miyokard İnfarktüslü
Hastalarda Kan Basıncı ve Kalp Hızı üzerine Ziyaretçilerin Etkisi 1988

6.DURSUN, Sevim. Lise ve Sağlık Meslek Lisesine Devam Eden Öğrencilerin Sosyal ve
Ekonomik Durumlarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma 1988

7.TAN, Mehtap (Nalçacı). Erzurum ve Çevre Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin
Intramüsküler (IM) Enjeksiyon Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi 1991

8.KILIÇ, Günay. Üretral Kateter Yerleştirilen Cerrahi Hastalarında Kateterin Kalış Süresi
İle İdrarda Bakteri Kolonizasyonu Oluşması Arasındaki İlişkinin Araştırılması 1992

9. TARIM, Saadet .Trakeostomi Ameliyatı Olmuş Hasta ve Ailesinin Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi 1992

10. KARACA, Azime. Böbrek Transplantasyonu Yapılmış Immunsupresif ilaç Kullanan Hastalara Verilen İlaç Eğitiminin Önemi 1992

11. ÖZKAN, Nuran. Ameliyat Öncesi Eğitim Yapılan Mastektomi Hastaları ile Eğitim Yapılmayan Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması 1992

12.BARAM, Zaide. Koroner Anjiografi Olacak Hastaların Anksiyetelerinin Değerlendirilmesi 1992

13.DURADEMİR, Aysel (Badır). İlk Kez Miyokard Infarktüsü Geçiren Hastalarda ve Hastaların Eşlerinde Anksiyete Düzeylerinin Saptanması 1993

14.AY, Fatma. Hemşirelerin Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi 1999

15.ECE , Ayşe. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi İle Okul Başarısının İncelenmesi 1999

16.KORKMAZ, N., ( 2000 ) Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Yöntemlerine İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

17.TAŞÇI F: Hizmetiçi Eğitimde İnteraktif Yöntemlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul, 2003.

18.COŞKUNER D.: “İlk Gebelikte Beden İmajının Algılanma Durumunun Değerlendirilmesi” Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul,2003.

19.İNCE, A.: Enhanced Eksternal Counterpulsation Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

20.DEMİREL, S.: (2005) İskemik Kalp Hastalığı Olan Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğunun Ve Depresyon Durumunun İrdelenmesi Yüksek Lisans Tezi,
( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

21.SAĞLAM Z.: (2005) Acil Servis Hemşirelerinin Stress Kaynakları ve Başa Çıkma Yöntemlerinin Belirlenmesi. ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

22.ÇİÇEK A: (2006) Sağlık Çalışanlarının Empatik Eğilim Ve Becerilerinin Değerlendirilmesi
( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

23. ŞAHİN B. (2007) Hemşirelik Öğrencilerinin Kendilerini Anlatma ve Stresle Başetme İlişkilerinin Belirlenmesi ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

24. AKBAŞ G. (2007) Servis Hemşirelerinin Stres ve Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi
( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

25. GÜNEY ÜNSAL S. (2008) Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ölüm Hakkındaki Düşünceleri ve Yaşadıkları Anksiyetenin Karşılaştırılması ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

26. YENİHAYAT F. (2008) Yetişkin Lösemili Hastaların Algıladıkları Sosyal Destek İle Stres Düzeyleri Arasındaki İlişki ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

27. Hastaoğlu S.: “Dahili Bilimlerde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Doyumu ve Memnuniyeti” ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.

Devam Edenler

Feyza KONUKOĞLU ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.
Ebru SEVİNÇ ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.
Nilay AYNA ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.
Sevim ŞEN ( Danışman; Sabuncu, N. ) İstanbul.
Uluslararası Toplantılar
- I. Uluslar arası ve 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi. ( Oturum Başkanı ). Antalya. Kasım 2000.

- Kongre Bilimsel Komite Üyeliği Ulusal ve Uluslararası Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, ( 1990 dan beri )

- I. Uluslar arası ve 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi. ( Başkan Yardımcısı ). Antalya. Kasım 2000.

- Temel Yaşanm Desteği Kursu. Ulusal Uluslararası Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,10-14 Eylül 2004 Antalya.( Kurs Başkanı)
Yayın Listesi
YAYINLAR

Doktora veya İhtisas Tezi

Sabuncu N.: “ 200 Duedonum Ülserli Hastada Sosyal, Ekonomik ve Beslenme Yönünden
Yapılan Bir İncelemenin Sonuçları ”. Doktora Tezi. İstanbul 1981.


DOKTORA VEYA İHTİSAS TEZİNDEN YAYINLANMIŞ MAKALELER

Ulusal Dergilerde

1.Sabuncu N.(1984) “ Peptik Ülser Vakalarındaki Beslenmede Özellikle Proteinden Zengin Bir Diyetin Gözlemleri ”. Tübitak III. Gıda ve Beslenme Sempozyumu İstanbul. 1983. Hemşirelik Bülteni. Cilt I. Sayı 4.

DOÇENTLİK SONRASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Araştırmalar ve Makaleler

1-Pınar R., Sabuncu N. (2004)“ Long-term Traumatic Stress Responses of Survivors of the August 1999 Earthquake in Turkey”. Jouenal of Loss Trauma . 9 (3). P.257-269. ( SSCI )

2-Pınar R., Sabuncu N. Oksay Şahin A.: (2004) “Effects of Crossed Leg on Blood Pressure.” BLOOD PRESSURE. 13 p. 252-254. ( SSCI )

3-Sabuncu N., Şenturan L., Gülseven B. (2001) Opinions of Nurses and the Relatives of Patients About the Visit to İntensive Care Units. Connect Critical Care Nursing in Europe, .1(3), p. 87-92.

4- Sabuncu N., Şenturan L.Change in The Health Promoting Lifestyle Behaviour of Turkish University Nursing Students From Beginning to End of Nurse Training
Nurse Education in Pratice (Cilt No:8(6), Sayfa No:382-388, Tarih: Eylül 2008


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Araştırmalar ve Makaleler

1)Köse S., Sabuncu N., İlk Defa İntramüsküler Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi, Atatürk üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008.

2)Köse S., Sabuncu N.,Üniversite Öğrencilerinin Omurga Yararlanmalarına İlişkin Bilgi Durumu, 2008.

3)Gülseven Karabacak, Şenturan L., Sabuncu N.Hemodiyaliz Hastalarının Fonksiyonel
Performans Dizeyi ve İlişkili Faktörler Nefroloji Dergisi ISSN:1300-7718 Ekim 2007

4)Diyaliz Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi
Şenturan L., Gülseren Karabucak Bilgi, Ecevit Alpar Şule, Sabuncu N.
Nefroloji Dergisi ISSN:1300-7718 Ekim 2007

5)Batmaz M. Ve arkadaşları, Sabuncu N. (2005) İntravenöz Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. Hemşirelik Bülteni. Sayı 54

6)Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Tunç C., Sabuncu N. (2005). Sürekli Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi”. Nefroloji Dergisi. Mart Haziran.

7)Batmaz M., Ulaş L., Temiz G., İlhan N., Özdilli K., Sabuncu N.: (2005) Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri. Nefroloji Dergisi. Temmuz –Ekim.

8)Devamlı Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesini Değerlendirilmesi
Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Sabuncu N (Nefroloji Hemşireliği Dergisinde
2005)

9)Ece A., Sabuncu N. ( 1999 )“ Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi İle Okul Başarısının İncelenmesi ”. Hemşirelik Bülteni . Cilt XII. Sayı 45.

10)Sabuncu N., Gülseven B., Şenturan L. (1999) “ Kolostomili Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi ” . Hemşirelik Forumu. 2(5).

11)Alpar Ş., Sabuncu N., Karabacak Ü.(1999) “Kolostomili Bireylerin Öfke İfade Tarzlarının Değerlendirilmesi ”. Hemşirelik Forumu. 2(5).

12)Sabuncu N., Gülseven B., Karabacak Ü.(1999) “Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Stress Kaynaklarının Belirlenmesi” .Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. Yıl 3. 3(1).

13)Karabacak Ü., Sabuncu N. (1998) “Basınç Ülserlerinin Önlenmesinde Beslenmenin Önemi”. Hemşirelik Forumu. Cilt 1. Sayı 3.

14)Sabuncu N. (1998) “Bilgisayar ve Hemşirelik Yaklaşımı”. Hemşirelik Forumu. Cilt 1. Sayı2.

15)AY, Fatma. Hemşirelerin Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi 1999, Bülten

16)Sabuncu N., Atabek T., Enç N., ve Ar. (1994) “Psikomotor Becerilerin Geliştirilmesinde Kontrol Listesi kullanılmasının Etkinliği ”. Hemşirelik Bülteni. Sayı 31. Cilt VIII. 1994.

17)Kılıç G., Sabuncu N. (1994) “ Üretral Kateter Yerleştirilen Cerrahi Hastalarında Kateterin Kalış Süresi İle İdrarda Bakteri Kolonizasyonu Oluşması Arasındaki İlişkinin Araştırılması”. Hemşirelik Bülteni. Cilt VIII. Sayı 32.

18)Sabuncu N. (1994) “Hemodiyaliz Hastalarındaki Fizyolojik ve Psikososyal Faktörleri Hasta ve Hemşirelerin Tanımlama Durumları Arasındaki İlişki”. Hemşirelik Bülteni. Cilt VI.Sayı 34.

19)Sabuncu N. (1995) “ İlk Defa İntramüsküler EnjeksiyonYapacak Öğrencilerde Anksiyete Düzeyi ”. K.K.T.C. Hemşirelik Bülteni. Sayı 32. Cilt VIII

20)Sabuncu N. (basımda) Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kendi Meslek Dallarını Tercih Etme Durumu ”. M. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.


ULUSLARARASI VE ULUSAL SEMPOZYUM/KONGRE/KONFERANSLARINDA TEBLİĞ EDİLMİŞ, YAYINLANMIŞ POSTER VE BİLDİRİLERİ

* "University Way of Coping With Stress" 1st International Congress in Nursing Research, Education and Pratice 15-17 Ekim 2009 Selanik

1)Sabuncu N., Evde Bakımın Devamı İçin Verilen Eğitimde Hemşire ve Hasta Yakınlarının Düşünceleri, Evde Bakım Kongresi, İstanbul 2008

2)Sağ Y., Batmaz M., Alkhan UL., Yıldırım M., Özhan F., Sabuncu N., Hastanede Çalışan Hemşirelere Uygulanan Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi. Kapadokya 2008

3)Batmaz M., İlhan N., Akhan UL, Yıldırım M., Sukut Ö. Özhan F., Sabuncu N., Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyine Etkisi, 6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Kapadokya 2008

4)Kurt SD., Batmaz M., Akhan UL, Yıldırım M., Özhan F. Sabuncu N., Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Faktörler, 6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Kapadokya 2008

5)Şahin B., Sabuncu N. Hemşirelik Öğrencilerinin Kendilerini Anlatma ve Stresle Baş etme İlişkilerinin Belirlenmesi, Uluslararası Eğitim Kongresi Kapadokya 2007

6)İlhan N., Sabuncu N., Kazancı F.Üniversite Öğrencilerinde Primer Dismenore Görülme Sıklığı, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Uluslararası Katımlı Kongre,26-29 Haziran 2007/İst Ün. Florance Nigh. Hem. Yük. Oku. (Poster Bildirisi)

7)Karabacak Ü., Şenturan L., Sabuncu N., Sak D.Yürügen B.: (2005) The Effects of Social Support on Heamodialysis Patients. International Congress EDTNA/ERCA Viana Austria. September 2005.

8)Temiz G., Alpar Ş., Batmaz M., Özdilli K., Sabuncu N. (2005) Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Atılganlık Durumu, 15. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Antalya, 2005

9)Karabacak Ü., Şenturan L., Sabuncu N., Sak D.: (2004) Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Desteğin Anksiyeteye Etkisi. 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı.

10)Batmaz M., Ulaş L., Temiz G., İlhan N., Özdilli K., Sabuncu N.: (2004) Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri. 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı.

11)Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Tunç C., Sabuncu N. (2003). Sürekli Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu Ve İfadesinin Değerlendirilmesi 13. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı.

12)Enç N., Sabuncu N. (2003) Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, s.68.

13)Ecevit Alpar. Ş., Sabuncu N., Şenturan L.(2003) Hemşirelik Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, s.70.

14)Sabuncu N., Karabacak Ü. (2003) “Terminal Dönemdeki Hasta ve Ailesine Yaklaşım” I. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu ( Uluslar arası Katılımlı). Kervansaray Termal otel Bursa ) 9-11 Nisan .

15)Coşkuner Potur D., Sabuncu N.(2003) İlk Gebelikte Beden İmajının Algılanma Durumunun Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, s.92.

16)Seven B., Oksay Şahin A., Sabuncu N. (2003) Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulamasına İlişkin Psikomotor Beceri Eğitiminde Öğrenim Rehberi Kullanımının Başarı ve Kaygı Düzeyine Etkisi. 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, s. 154.

17)Sabuncu N., Şenturan L., Gülseven B. ( 2001 ) “What do The Patients and Nurses Think About Visitors”. Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı,sayfa:441-446 ,ISBN: 975-97332-4-2.

18)Sabuncu N., Orak N., Karabacak Ü., Alpar. Ş. ( 2001 )“The Effect of Learning The Nursing Process System on The Nursing Student’s Percievig Their Personal Problem Solving Ability”. Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı,sayfa:437-441 ,ISBN: 975-97332-4-2.

19)Alpar Ş., Karabacak Ü., Orak N., Sabuncu N. ( 2001 ) “Periferik İntravenöz Kanil Bakımında Kullanılan Yöntemlerin Belirlenmesi”. Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı,sayfa: 63-66 ,ISBN: 975-97332-4-2.

20)Pınar P., Sabuncu N. (2001)“Depremzedelerde Umutsuzluk ve Öfke ”. Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı,sayfa: 431-436 ,ISBN: 975-97332-4-2.

21)Korkmaz N., Sabuncu N. (2001) “Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Yöntemlerine İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi ”. Editörler: H. Arslan, Ş. Ecevit ALPAR, Ü Karabacak, F. ENGİN, N. ORAK : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı,sayfa: 329-333 ,ISBN: 975-97332-4-2.

22)Aksayan S., Bahçecik N., Eti Aslan F., Kömürcü N., Pek H., Sabuncu N.: (2000) I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya. Bildiri Özet Kitabı.

23)Sabuncu N. (2000) “ Üriner Sistem Enfeksiyonları ”. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. İstanbul.

24)Sabuncu N., Şenturan L., Gülseven B. (1999) “ Hemşire ve Hasta Yakınlarının Yoğun Bakım Ünitelerindeki Ziyaret Hakkında Düşünceleri ”. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. İzmir.

25)Sabuncu N., Gülseven B., Karabacak Ü.(1999) “Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Stress Kaynaklarının Belirlenmesi ”. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. İzmir.

26)Sabuncu N., Alpar. Ş., Karabacak Ü., Orak N.(1998) “Anestezi Öncesi Dönemde Yapılan İletişimin Anksiyete Düzeyine Etkisi ”. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir

27)Durademir A., Sabuncu N. (1995) “Akut Miyokard Enfarktüsü Sonrası Hastalarda Görülen Emosyonel Değişiklikler ve Hemşirelik Yaklaşımları ”. K.K.T.C. Mayıs 1995.


Diğer Yayınlar ( Kitaplar, Ders Notları )

1.Editör : Sabuncu N. Ve Akça Ay F. . (2009) “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakımı ve Takibi (ISNB: 978-975-420-729-3)

2.Sabuncu N. Ve arkadaşları. (2009) “Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar”/2. Baskı

3.Sabuncu N. Ve arkadaşları (2008) “Hemşirelik Esasları/Temel Beceri Rehberi”

4.Sabuncu N. Ve arkadaşları. (2006) “Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar”

5.Sabuncu N. (2000) “ Üriner Sistem Enfeksiyonları ”. “ Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Eğitim program Kitapçığı ( Baskıda).

6.Sabuncu N. (1999) “ Derslerde ve Kliniklerde Psikomotor Beceri Eğitiminde Sorunlar ”Hemşirelikte Beceri Kazandırma ve Değerlendirme Workshop Kitabı. M.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu. İstanbul.

7.Sabuncu N., Özhan F.(1997) Acil Bakım ve Kazalarda Yaklaşım. Fatih Ofset. İstanbul.

8.Sabuncu N (1997) “ Yaşam Bulguları”. Editör: Atalay M.: Hemişrelik Esasları El Kitabı. Vehbi Koç Vakfı Yayınları. İstanbul.

9.Sabuncu N. (1996), Babadağ K., Taşocak G., Atabek T. Hemşirelik Esasları. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. No: 225. Eskişehir.
I. Baskı 1991, II. Baskı.