Hemşirelik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Lütfen Seçiniz
Hemşirelik
Arş.Gör. GÜLAY YILDIRIM
Hemşirelik Yüksekokulu / Hemşirelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 31.01.1981
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2122207575 Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Haliç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, 2004
YÜKSEK LİSANS
:
Marmara Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-Yenidoğan Hemşireliği, 2009
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
1. Nöroşirürji Hemşireleri Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
1. 2004-2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Nöroşirürji Servisi
2. 2006-2007 Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
1. Kemoterapi Gören Çocukların Annelerinin Kaygı Durumlarının Belirlenmesi, 2008-2009.

2. Huzurevlerinde ve Aile Ortamında Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yalnızlık Yaşama Durumlarının Belirlenmesi, 2009-2010

3. İlköğretim Çağı Çocuklarının Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 2009-2010.

4. Prematüre ve Term Bebeği Olan Annelerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması, 2009-2010

5. Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

2010-2011.
Yayın Listesi
ULUSAL KONGREDE YAYINLANAN BİLDİRİLER

1. İstanbul’da Bir Vakıf Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Ötenaziye İlişkin Görüşleri
Sancar A, Sökün D, Karal H, Çom S, Yıldırım G, Köse S, Sabuncu N
11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,
26-28 Nisan 2012 Bursa (Poster Bildirisi)

2. İstanbul ‘un Bir İlçesinde Yaşayan Ev Kadınlarının Ev Kazası Geçirme Sıklığının Değerlendirilmesi
Sancar A, Sökün D, Karal H, Çom S, Yıldırım G, Köse S, Sabuncu N
11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,
26-28 Nisan 2012 Bursa (Poster Bildirisi)

3. "Umut Problem Çözmek İçin Gerekli mi?" Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri
ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.
Gürler İ. A, Tarkan M, Alan T, Baykal D, Yıldırım G, Zülfikar B.
10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
28-30 Nisan 2011 Gaziantep (Sözlü sunum)

4 Kemoterapi Gören Çocukların Annelerinin Kaygı Durumlarının Belirlenmesi.
Güneş A, Kan A, Güllü F, Hatiboğlu M, Zülfikar B, Yıldırım G.
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,
04–06 Haziran 2009 Ankara (Poster Bildirisi)

5 Üniversite Öğrencilerinin Omurga Yaralanmasına İlişkin Bilgi Durumu
Yıldırım G, Köse S, Özhan F, Sabuncu N
4. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi
18-22 Nisan 2008 Antalya (Sözlü Sunum)

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. İlköğretim Çağı Çocuklarının Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
Yıldırım G, Köse S, Göktaş S, Özdemir L, Özkalp İ.
56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı ile Uluslararası Pediatri Toplantısı
11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 28 Kasım- 2 Aralık 2012. Kıbrıs

2. Hemofilili Çocukların Depresyon Durumları ve Annelerinin Bu Sorunla Başetme Biçimlerinin Belirlenmesi.
Köse S, Yıldırım G, Göktaş S, Sağlam T, Önal S, Can D, Güçlü A, Tokcan P
56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı ile Uluslararası Pediatri Toplantısı
11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 28 Kasım- 2 Aralık 2012. Kıbrıs

3. Prematüre ve Term Bebeği Olan Annelerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması
Yıldırım G, Göktaş S, Köse S, Zülfikar B, Öztürk E, Kıran G.
56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı ile Uluslararası Pediatri Toplantısı
11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 28 Kasım- 2 Aralık 2012. Kıbrıs

4. The activities of daily living and the status of loneliness in the elderly living in a nursing home and living
at home.
15th International Nursing Research Conference
November 15-18, 2011 - Madrid, Spain
Yıldırım G, Şen G, Zülfikar B, Köse S. (Poster bildirisi)

5. The Effect of Kangaroo Care on Nutrition and Development in Low Birth Weigth Preterm New Borns
15th International Nursing Research Conference.
November 15-18, 2011 - Madrid, Spain
Yıldırım G, Pek H. (Poster bildirisi)

ULUSAL HAKEMLİ DERGİDE YAYINLANAN MAKALE

1. Köse S,Yıldırım G, Sabuncu N, Özhan F, Yorulmaz H,
Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına ilişkin Bilgi Durumu,
Türkiye Acil Tıp Dergisi, Cilt 10 Sayı 1, Sayfa 15-19,2010