Kalite
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu Üyeleri

Görevli Olduğu Birim

 Adı-Soyadı

Rektör

Prof. Dr. Abdurrahman EREN

Kalite Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Ömer OĞUZ

Genel Sekreter

Av. İbrahim YETER

Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üye. Nevra ALKANLI

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Burcu IRMAK YAZICIOĞLU

Mimarlık Fakültesi

Dr. Öğr. Üye. Tuğba Erdil POLAT

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Halit PASTACI

İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Şebnem URALCAN

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğr. Üye. Zehra Doğan SÖZÜER

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üye. Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU

Hemşirelik Yüksekokulu

Öğr. Gör. Gülcan KENDİKIRAN

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üye. Çiğdem BULGAN

Konservatuvar

Dr. Öğr. Üye. Güldeniz EKMEN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dr. Öğr. Üye. Çiğdem BULGAN

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Esra KASAPBAŞI

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dr. Öğr. Üye. Gül Banu DAYANÇ KIYAT

Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör Musa GÜNGÖR

Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı

Dr. Öğr. Üye. Özlem ATAN

Öğrenci Konseyi Başkanı

Esra Demir

Kalite Komisyonun Görevleri

  • Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak,
  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,