Etik Kurul
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Etik Kurul Üyeleri

GİRİŞİMSEL OLMAYAN  KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÜYELERİ
1 Prof. Dr. Abdurrahman EREN  Rektör
2 Prof. Dr.  Güneş YAVUZER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
3 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BULGAN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu   
4 Prof. Dr. Filiz   AÇKURT Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
5 Prof. Dr. Feridun VURAL Tıp Fakültesi
6 Prof. Dr. Burcu IRMAK YAZICIOĞLU Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü  
7 Dr. Öğr. Üye. Leman KUTLU Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü
8 Dr. Öğr. Üye. İlhan ODABAŞ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu      
9 Dr. Öğr. Üye. Atilla TEKİN Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü