Öğrenci Kabulü
 • HIZLI ERİŞİM
 • EN
 • captcha captcha

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrenciler, üniversitemize doğrudan başvurularını yaparak önlisans ve lisans eğitimi alabilir ve bu sayede farklı bir coğrafyada yeni tecrübeler kazanabilir ve hayatlarında çok yönlü ufuklar açabilirler.

Eğer farklı bir ülkede farklı bir kültürü ve yaşam tarzını yaşamak istiyorsanız sizleri Haliç Üniversitesi’ne bekliyoruz. Adayların yurt dışından üniversitemizde öğrenci olmak için Haliç Üniversitesi’ne doğrudan başvuru yapmaları gerekir. Yurtdışından başvuru yapacak adayların; Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında veya mezun olmuş olmaları gerekir.

Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır. Lise son sınıf öğrencisi ya da mezun durumda olan aşağıdaki özelliklere sahip adaylar:

 • Yabancı uyruklu olanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin veya bu durumdaki çift uyruklular,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden öğrencilerden ortaöğretimin son 3 yılını KKTC hariç bir yabancı ülkede tamamlayanlar,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 • Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki MEB Türk okullarında tamamlayanlar,
 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
 • KKTC uyruklu olup; 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar

  Başvurusu değerlendirmeye alınmayacak adaylar
 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 • K.K.T.C.uyruklu adaylar (yukarıda belirtilen adaylar hariç),
 • Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (yukarıda belirtilen adaylar hariç)
 • Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (yukarıda belirtilen adaylar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

Eğitim Ücreti ve Harçlar

2018-2019  akademik yılı eğitim ücreti ön lisans programları için 2200 USD, 4 yıllık  lisans programları için 4000 USD ve Tıp Fakültesi için 10.000 USD’dir. Yıllık eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuvarları ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir.”

Başvuru için Gerekli Belgeler

Kayıt sürecinin tamamlanabilmesi için başvuru belgeleri ve istenen eklerin tümünü internet sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Adaylar kayıt sırasında beyan ettikleri tüm bilgileri belgelemek ve belgelerin asıllarını teslim etmek zorundadırlar.

 • Sınav sonuç ve diploma belgesi fotokopisi
 • Lise diploması fotokopisi (Türkçe ve İngilizce olmayan diplomalar için bu iki dilden birine çevrilmesi ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir)
 • Mühürlü ve onaylı lise ders ve notlarını gösterir resmi döküm (transcript),
 • İngilizce yeterlilik belgesi fotokopisi. (İngilizce İşletme ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümleri için)
 • Türkçe yeterlilik belge fotokopisi.


Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar
Sadece aşağıda belirtilen sınavlar ve asgari puanları sağlayan adayların başvuruları değerlendirilecektir. 

Öğrenim dili İngilizce olan programa kabul edilenlere zorunlu "İngilizce Hazırlık Programı" uygulanır. Hazırlık Sınıfı öğretim süresine dâhil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya Üniversitece eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler.

Yeterlilik Sınavları

İngilizce Yeterlilik
Eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölümlerde İngilizce dil yeterliliğinin gösterilmesi gerekmektedir. 

Dışarıdan Alınan Sınavlar
Yabancı uyruklu öğrenciler dışarıdan alınan sınavlardan aşağıdaki asgari puanı aldıklarını belgelendirdikleri takdirde ELC (İngilizce Hazırlık Okulu) den muaf olurlar.

TOEFL PBT: 550 ve TWE: 4
TOEFL IBT: 80 WRT: 20
TOEFL CBT: 213
IELTS (Akademik Modül): 6.5 ve her bölümden en az 5 puan
YDS: 80

Türkçe Yeterlilik
Öğrenciler, Lisans programları için Türkçe dil yeterliliklerinin B2 veya üzerinde olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerdir. Yüksek Lisans programlarına başvurmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler C1 ve üzerinde Türkçe Yeterlik belgesi sunmak zorundadır.