Yönerge ve Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Ögretim Yönetmeliği
25 Eylül 2017 tarih ve 30191 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği
25 Eylül 2017 tarih ve 30191 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Yükseköğretim kurumlarinda önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arasi kredi transferi yapılmasi esaslarına ilişkin yönetmelik

Yatay Geçiş Yönetmelik - Ek Madde-1

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Haliç Üniversitesi Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
30/05/2012 tarih ve 28308 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Dikey Geçiş Yönetmeliği
 

YÖNERGELER

Yatay Geçiş Yönergesi

Çift Anadal/Yandal Yönergesi

İngilizce Hazırlık Programı Yönergesi

Haliç Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
08.06.2017 tarih ve 2017/09-01 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Burs Yönergesi
30.05.2017 tarih ve 2017/08-02 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.