Yandal

YANDAL Başvuru Formu için tıklayınız.

YANDAL

Yandal Başvuru Koşulları

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 ( 100 üzerinden 65 ) olması gerekir.
Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.30 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Başvurmak istediğiniz programlara göre ilgili mail adresleri aşağıdaki gibidir.

Fen Edebiyat Fakültesi                             / Fatma Odabaş          fatmaodabas@halicuni.onmicrosoft.com

İşletme Fakültesi                                     / Fatma Palacı            fatmapalaci@halic.edu.tr

Mühendislik Fakültesi                              / Sevcan Kılıç             sevcankilic@halic.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi                         / Handan Gezer          handangezer@halic.edu.tr

Mimarlık Fakültesi                                 / Serpil Polat               serpilpolat@halic.edu.tr

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu                  / Tuğba Erez               tugbaerez@halic.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu       / Ayşe  Erkartal        ayseerkartal@halic.edu.tr

Hemşirelik Yüksekokulu                        / Nurcan Ay                nurcanay@halic.edu.tr

Konservatuar                                        / Gülseren Demirel      gulserendemirel@halic.edu.tr

 

Başvuru süresi:

 • Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
 • Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 ( 100 üzerinden 65 ) olması gerekir.

 

Krediler:  

 • Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur.
 • Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.30 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
    

Mezuniyet    

 • Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
 • Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir.
 • Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
 • Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
 • Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
 • Senato kararı ile yandal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.