Çift Anadal

Çift Anadal Başvuru Formu için tıklayınız.

 2016-2017 Güz dönemi ÇAP başvuruları 20-21 Eylül 2016 tarihlerinde başvurulan programlara göre ilgili fakülteye yapılacaktır.

Çift Anadal Başvuru Koşulları

 • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
 • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.72 ( 100 üzerinden 70 ) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
 • Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
 • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. (100 üzerinden 60)
 • Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50 kadar düşebilir. (100 üzerinden 65)
 • Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65'in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

 Başvurmak istediğiniz programlara göre ilgili mail adresleri aşağıdaki gibidir.

Fen Edebiyat Fakültesi                           / Fatma Odabaş          fatmaodabas@halicuni.onmicrosoft.com

İşletme Fakültesi                                   / Fatma Palacı            fatmapalaci@halic.edu.tr

Mühendislik Fakültesi                            / Sevcan Kılıç             sevcankilic@halic.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi                       / Handan Gezer          handangezer@halic.edu.tr

Mimarlık Fakültesi                                / Serpil Polat               serpilpolat@halic.edu.tr

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu                / Tuğba Erez               tugbaerez@halic.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu     / Ayşe  Erkartal        ayseerkartal@halic.edu.tr

Hemşirelik Yüksekokulu                      / Nurcan Ay                nurcanay@halic.edu.tr

Konservatuar                                      / Gülseren Demirel      gulserendemirel@halic.edu.tr

 

 Başvuru süresi:

 • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.


 Krediler:

 • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.72 ( 100 üzerinden 70 ) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
 • Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
 • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.    
   (100 üzerinden 60)
 • Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50 kadar düşebilir.   (100 üzerinden 65)
 •  Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65'in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 • İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 • Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

 

 Mezuniyet:

 • Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
 • Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 • Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
 • Senato kararı ile çift anadal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.