Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği    
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mimarlık
Mimarlık Doktora
İç Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Uygulamalı Matematik
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Makine Mühendisliği

Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında Lisansüstü eğitim-öğretimine başlamış olup Enstitüde halen 7 Anabilim Dalında 8 Yüksek Lisans programı açılmış bulunmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Üniversitemizin Mühendislik, Fen Edebiyat ve Mimarlık Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, Mimarlık ve İçmimarlık alanlarında Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans eğitim-öğretim programları yürütülmektedir.

Enstitünün Anabilim Dallarındaki programlar çerçevesinde yürütülen Yüksek Lisans çalışmalarında ülkemiz gelişimine ve teknolojik ilerlemesine katkısı olabilecek uzman kadroların yetişmesi amaçlanmaktadır.