Misyon-Vizyon
Üniversitemiz son yıllarda her alanda önemli gelişmeler kaydeden yeni Türkiye’nin hedeflerine katkı sağlayan, çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik bir üniversite olmayı, misyon edinmiştir.

Misyon:

Haliç Üniversitesi:

- Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmayı,

- Bilim, sanat ve teknoloji üretimine fark yaratan katkılar sağlamayı,

- Öğrencilerine hayal etme, öngörülemeyeni öngörme, amaca yönelme, kendini tanıma ve keşfetme olanakları sunmayı,

- Girişimciliği desteklemeyi,

- Dünya çapında dijital alandaki gelişme ve değişimleri eşzamanlı takip etme ve uygulamayı,

- Sosyal sorumluluk ruhunu ve “toplumdan aldığını topluma geri verme” felsefesini yerleştirmeyi,

- Sunduğu eğitim ve gerçekleştirdiği her işte en üst kalite düzeyi ve itibarı yakalamayı,

Ve

-Son yıllarda her alanda önemli gelişmeler kaydeden yeni Türkiye’nin hedeflerine katkı sağlayan, çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik bir üniversite olmayı,

misyon edinmiştir.

 

Vizyon:

Haliç Üniversitesi’nin vizyonu:

- Bilim, sanat ve teknoloji üretiminde öncü, trend’leri belirleyen ve lider rollerine sahip,

- Dünya çapındaki dijital dönüşüme tam entegre olmuş ve bu konuda örnek gösterilecek projeler üreten,

- Gençleri her alanda destekleyen, toplumda hak ettikleri yeri almalarında yol gösteren ve teşvik eden,

- İstihdam yaratarak ülkemizin geleceğine yatırım yapan,

- Girişimcilik odaklı,

- Eğitim kalitesi ve kurumsal itibarı ile hem ulusal hem uluslararası alanda markalaşmış ve referans alınan

bir üniversite olmaktır.