Haliç Üniversitesi Senato Üyeleri

SENATO ÜYELERİ
Prof. Dr. Abdurrahman EREN Vekil Rektör
Prof. Dr. Oya OĞUZ Fen Edebiyat Fakültesi V. Dekan
Prof. Dr. Kamile Perçin AKGÜL İşletme Fakültesi V. Dekan
Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN Mimarlık Fakültesi V. Dekan
Prof. Dr. Halit PASTACI Mühendislik Fakültesi V. Dekan
Prof. Dr. Fatma Çiçek DERMAN Güzel Sanatlar Fakültesi V. Dekan
Prof. Dr. Feridun VURAL Tıp Fakültesi V. Dekan
Prof. Dr. Necmiye SABUNCU Hemşirelik Yüksekokulu V. Müdür
Prof. Dr. M. Güneş YAVUZER Sağlık Bilimleri Y.O. V. Müdür
Prof. Dr. Kut SARPYENER Beden Eğitimi ve Spor V. Müdür
Prof. Leyla TANSEVER Konservatuvar V. Müdür
Prof. Dr. Oya OĞUZ Fen Bilimleri Enstitüsü V. Müdür
Prof. Dr. Kamile Perçin AKGÜL Sosyal Bilimler Enstitüsü V. Müdür
Prof. Dr. M. Güneş YAVUZER Sağlık Bilimleri Enstitüsü V. Müdür
Öğr. Gör. Gülden ATAY Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mete ÜNAL Üye
Prof. Dr. B. Koray TUNÇALP Üye
Prof. Dr. Emel BOZKAYA Üye
Prof. Dr. Zeki AKSAN Üye
Prof. Dr. Semih Şükrü OKTAY Üye
Av. İbrahim YETER Raportör