Haliç Üniversitesi Senato Üyeleri

SENATO ÜYELERİ
Vekil Rektör Prof. Dr. Abdurrahman EREN
Fen Edebiyat Fakültesi V. Dekan Prof. Dr. Oya OĞUZ
İşletme Fakültesi V. Dekan Prof. Dr. Arman Teksin TEVFİK
Mühendislik Fakültesi V. Dekan  Prof. Dr. Halit PASTACI
Mimarlık Fakültesi V. Dekan   Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN 
Güzel Sanatlar Fakültesi V. Dekan   Prof. Dr. Fatma Çiçek DERMAN
Tıp Fakültesi V. Dekan Prof. Dr. Feridun VURAL
Hemşirelik Y.O. V. Müdür  Prof. Dr. Necmiye SABUNCU
Sağlık Bilimleri Y.O. V. Müdür Prof. Dr. M.Güneş YAVUZER
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. V. Müdür Prof. Dr. Kut SARYENER
Konservatuvar V. Müdür Prof. Leyla TANSEVER
Sosyal Bil.Ens. Müdürü Prof. Dr. Kamile Akgül PERÇİN
Fen Bilimleri Enstitüsü V. Müdürü Prof. Dr. Temel SAVAŞKAN
Sağlık Bilimleri Ens. V. Müdürü Prof. Dr. Ayşe Nur TUNALI
Meslek Yüksekokulu V. Müdürü Prof. Dr. B. Koray TUNÇALP
Üye (Mimarlık Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Jülide EDİRNE
Üye (Mühendislik Fakültesi) Prof. Dr. B. Koray TUNÇALP
Üye (Fen-Edebiyat Fakültesi) Prof. Dr. Emel BOZKAYA
Üye (İşletme Fakültesi) Prof. Dr. Mahmut Celal BARLA
Üye (Güzel Sanatlar Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. M. Savaş ÇEVİK
Raportör  Av. İbrahim YETER