Haberler
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Moleküler Biyoloji ve Genetik öğretim üyesi Deniz Kanca Demirci'nin makalesi yayınlanmıştır.

31.07.2019

“Turkish Journal of Biochemistry” dergisinde Koroner arter hastalığında karnitin mekiği CPTIA ve CROT genlerinde genetik varyasyonlarının rolü: Vaka – kontrol çalışması araştırma makalesi yayınlanmıştır.

Aslihan Demircan, Ender Coskunpinar, Deniz Kanca, Gulcin Ozkara, Fatih Yanar, Ozlem Kurnaz-Gomleksiz, Zehra Bugra, Oguz Ozturk and Hulya Yilmaz Aydogan.

Role of SNPs of CPTIA and CROT genes in the carnitine-shuttle in coronary artery disease: a case-control study.

https://doi.org/10.1515/tjb-2018-0546

Linki için tıklayınız. https://www.degruyter.com/view/j/tjb.ahead-of-print/tjb-2018-0546/tjb-2018-0546.xml