Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Tuğba Erdil Polat'ın "Postmodern Cephe Estetiğinde Barok Bir Yöntem Olarak Teatral Anlatım İlkeleri", adlı kitabı yayınlanmıştır.
Eklenme Tarihi : 05.04.2017

Yem Kitabevi ve Pandora Kitabevi'nden veya online olarak aşağıdaki dağıtımcılardan temin edilebilir;

 http://www.yemkitabevi.com/kitap/barok-bir-yontem-olarak-teatral-anlatim-ilkeleri-postmodern-cephe-estetiginde-492335 

 https://www.pandora.com.tr/Arama?text=tu%C4%9Fba+erdil+polat&type=3

 http://www.kitapyurdu.com/yazar/tugba-erdil-polat/195420.html

 https://nobelkitap.com/postmodern-cephe-estetiginde-barok-bir-yontem-olarak-teatral-anlatim-ilkeleri-324025.html