Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. UMUT HULUSİ İNAN
Haliç SEM Yönetim Kurulu Üyesi, Bölüm Başkan Yardımcısı / Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İzmir / 07.12.1976
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Haliç Üniversitesi Mühendislik Fk. Endüstri Mh. Bl. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu-İSTANBUL
TEL
:
2129242444 Dahili: 1139
FAKS
:
2129997852
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi / Endüstri Mühendisliği , Haziran 1999
YÜKSEK LİSANS
:
Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği, Haziran 2001
DOKTORA
:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği, Ekim 2008
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Danışmanları Derneği
Veteran Masa Tenisçiler Derneği
Amerikan Kalite Derneği
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Koordinatör
Yönetim Danışmanı
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı / Eğitimcisi
Kazanılan Burs ve Ödüller
TEGV (TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI) - GÖNÜLLÜ EĞİTMEN 1999-2000
TIMDER (TESİSAT VE İNŞAAT MALZEMECİLERİ DERNEĞİ, TİMDER-AKADEMİ) EĞİTMEN 2005-2006-2007
BOSPHORUS CONFERENCESS (TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ZİRVESİ) - KONUŞMACI 2009
MEHMETÇİK VAKFI 2007
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
SANICA SAP-ERP PROJESİ
DEICHMANN PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI PROJESİ
ŞİMŞEK EGE MATBAACILIK PROFESYONEL YÖNETİM VE KURUMSALLAŞMA PROJESİ
İSTİKAMET DÖKÜM PROFESYONEL YÖNETİM VE KURUMSALLAŞMA PROJESİ
ENFORMAK GRUP PROFESYONEL YÖNETİM VE KURUMSALLAŞMA PROJESİ

Yayın Listesi
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Yavuz, M., Inan, U. and Figlali, A., 2008, “Fair referee assignments for professional football leagues,” Computers and Operations Research, vol. 35, num. 9, pages 2937-2951.
A2. Inan, U., Gul, S., and Yilmaz, H., 2016, “A Multiple Attribute Decision Model to Compare The Firms’ Occupational Health and Safety Management Perspectives” Safety Science, (accepted, in-print)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Inan, U., Baracli, H., Cetinsaya, V., 2005, “Advantages and Disadvantages of Integrated Management Systems,” In proceedings of the 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Istanbul, Turkey.
B2. Cetinsaya, V., Ondemir, O., İnan, U., 2005, “A Fuzzy Multi-Criteria Evalution Approach For Project Selection Problem,” In proceedings of the 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Istanbul, Turkey.
B3.Inan, U. and Yavuz, M., 2006, “Fuzzy-logic based dynamic scheduling for a cardboard manufacturing company”, INFORMS annual meeting, Pittsburgh, Pennsylvania.
B4.Inan, U. and Karacin , C., 2012, "The Effects Of Plant Layout Study On Busıness Performance Whereın Materıal Cyclıng Cost And Area Requırements-An Application in Printing And Label Producing İndustry-", International SME Congress, Turgut Özal University, Ankara.
B5. Kocapehlivan E., M., Inan, U., Aral, H., Kurt, M., Cerit, A., Ciftlik, E., Pişkinpaşa, M., E., and Aksoy, T., 2013, "Yalın Felsefenin Hastanede Uygulanması", IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Sağlık Bakanlığı, Ankara.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. İnan, U., Basligil, H., Baracli, H., 2008, “Performans Evaluation in Quality Management Information Systems with Fuzzy Logic and Analytic Network Processing,” Sigma, vol. 1, issue. 1, pages 66-77.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan/kabul alan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Yavuz, M., Inan, U. and. Figlali, A., 2007, “An analytical view of the Turkish football industry”, Fenerbahce Sports and Sciences Congress, Istanbul.
E2. Inan, U., Alcan, P., 2008, “Kalite Yönetim Sistem Tetkiklerinin Önemi ve Sıkça Karşılaşılan Problemler - Türk Karton Ambalaj Endüstrisinde Bir Uygulama”, Ulusal Verimlilik Kongresi, Istanbul.
E3. Inan, 2009, “Akademik Çalışmalarla Sanayi İhtiyaçlarının Entegrasyonu ve Yönetim Danışmanlığı”, Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kocaeli.
E4. Inan, U., Karacin, C., Yıldırım, A. Yılmaz, C., 2011, “Owas Metodu İle Çalişma Duruşlarinin İncelenmesi Etiket ve Matbaacilik Sektöründe Bir Uygulama”, 17’nci Ulusal Ergonomi Kongresi, OGU, Eskişehir.
E5. Inan, U., Karacin, C., Yildirim, A., 2011, “Çalışma Ortamındaki Ergonomik Faktörlerin İyileştirilmesi Yoluyla Verimliliğin Arttırılması”, 7’nci Kobiler ve Verimlilik Kongresi , IKU, Istanbul.
E6. Gül, S., İnan, U., 2012, “Hava taşımacılığı için pilot seçimi: Çok ölçütlü bir karar destek modeli önerisi”, YA-EM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
E7. Yılmaz, H., İnan, U., 2012, “Bir hastanede hasta memnuniyetine yönelik bir istatistiksel süreç kontrolü çalışması”, YA-EM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
E8. İnan, U., Akbal, A., 2012, “Enerji Yönetim Sistemi Standardı ISO 50001'in Türk Sanayisine Uygulanmasında Karşılaşılabilecek Zorluklar ve Standardın Endüstriye Kazandıracakları”, YA-EM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
E9. İnan, U., Karacin, C., Özcan, S., Karacin, M., 2012, “Ergonomik Tasarım Gereklilikleri Ve Uygunluklarının Antropometrik Veriler Yoluyla Analizi: Bir Üniversite Uygulaması”, YA-EM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
E10. İnan, U., Kocapehlivan, E., Kutlu, D., 2012, “Toplam Kalite Yönetimi ve Yalın Yönetim Uygulamalarının Hastanelere Getirileri Üzerine Bir Araştırma”, YA-EM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
E11. İnan, U., Yiğitel, E., Eker, T., 2012, “İş Memnuniyetinin Çalışan Verimliliği Üzerinde Etkisi Telekom Sektöründe Bir Anket Çalışması”, YA-EM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
E12. İnan, U., Uğur, O., Demir, S., Koyuncu, B., Kaplan, G., 2012, “Bir Üretim İşletmesinin Güvenilirlik Merkezli Bakım İle Bakım Giderlerinin Azaltılması” YA-EM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
E13. İnan, U., Cansev, S., 2012, “EFQM İş Mükemmelliği Modelinde Değerlendirme Tekniği olarak AHP'nin Kullanılması”, YA-EM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
E14. İnan, U., Kandilli, T., 2012, “Verimlilik Yönetim Sisteminin Bir Standart Olarak Endüstriyel İşletmelerde Uygulanması”, YA-EM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
E15. Inan, U., Karacin, C., 2012, “Aile İşletmelerinde Yönetim Farklılıklarının Verimlilik Faktörleri Yönünden Değerlendirilmesi”, 5th Familiy Business Congress, IKU, Istanbul,
E16. Inan, U., Yılmaz, H., and Dop, S., Ö., 2015, “Hastane Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterlerin Dematel Yöntemiyle İncelenmesi”, ÜAS 2015, Ege Üniversitesi, İzmir.
E17. Inan, U., Gül, S., and Tünay, N., N., 2015, “Hastanelere Özgü Örgütsel Kültür Ölçeği Önerisi ve Bir Vaka Analizi”, ÜAS 2015, Ege Üniversitesi, İzmir.

F. Diğer yayınlar :
F1. İnan, U., 2006, TİMDER AKADEMİ-Ders Notları.
F2. İnan, U., 2014, Olasılık ve İstatistik Ders Notları.