Prof.Dr. BİROL EMİL
Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Mürefte / 01.01.1938
MEDENİ DURUMU
:
Evli
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1959
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1967
DOÇENTLİK
:
İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1977
PROFESÖRLÜK
:
İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1982
İŞ TECRÜBELERİ
YÖNETİCİLİK DENEYİMİ VE KURSLAR

Bölüm Başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1982-1987
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1982-1987
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1982-1985
Rektör Yardımcısı Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1982-1985
Türk Dili Edebiyatı Bölüm Bşk. Marmara Üniversitesi 1987-2000
Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm.Bşk. Marmara Üniversitesi 1987-2000

Türk Tenkit Tarihi
Türk Fikir Edebiyatı

Türk Tenkit Tarihi
Türk Fikir Edebiyatı

Türk Fikir Edebiyatı
Türk Edebiyat Estetiği

Yönetilen Tezler
Prof. Dr. Birol Emil’in danışmanlığında tamamlanmış 9 Doktora ve 14 Yüksek Lisans tezi vardır.
Yayın Listesi


 Yaşadığım Gibi: (Ahmet Hamdi TANPINAR'ın makaleleri) Haz. Dr, Birol EMİL. Türkiye Kültür Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1970, 463s. / II. Baskı, Dergâh Yayınlan, İstanbul 1996, 540s.
 Nutuk c. I: (Melin Has - Er. Mehmet Ali Aydın ile beraber) Kültür Bakanlığı yay. İstanbul 1973, 528 s. c. II: (Melin Has-Er ile beraber) İstanbul 1973, 537 s.
 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi c.I. : (Mehmet Kaplan-İnci Enginün ile beraber) İ.Ü,Ed.Fak,Yay., İstanbul 1974, 622 s.
 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi c.II : (Mehmet Kaplan, İnci Enginün İle beraber) İ.Ü.Ed.Fak.Yay., İstanbul 1978, 787 s.
 Mizancı Murad Bey-Hayatı ve Eserleri; İ.Ü.Ed.Fak. Yay., İstanbul 1979, 747 s.
 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi c.III: (Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Zeynep Kerman ile beraber) İ.Ü. Ed.Fak, Yay., İstanbul 1979, 598 s,
 "Turfanda mı Yoksa Turfa mı": (Mizancı Murad Bey'in romanının sadeleştirilmiş neşri) Kültür Bakanlığı Yayınlan, İstanbul 1980, 380 s.
 Devrin Yazarlarının Kalemiyle-Millî Mücadele ve Mustafa Kemal c.I-II: (Mehmet Kaplan. İnci Enginün, Necat Birinci, Abdullah Uçman ile beraber) Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul 1981, 1180 s,
 Jön Türklere Dair Vesikalar I: Edebiyatçı Jön Türklerin Mektupları: İ.Ü.Ed.Fak.Yay., İstanbul 1982, 116 s.
 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi c.IV.: (Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Zeynep Kerman ile beraber) İ.Ü.Ed.Fak.Yay., İstanbul 1982, 636 s,
 Reşad Nuri Güntekin'in, Romanlarında Şahıslar Dünyası 1 : İ,Ü.Ed.Fak.yay , İstanbul 1984, 558 s.
 Cenab Şehâbeddin’in Bütün Şiirleri : İ.Ü.Ed.Fak.Yay., İstanbul 1984, XXIII+5l3 (Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Necat Birinci, Abdullah Uçman ile beraber)
 Reşat Nuri Güntekin: Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1989, 226 s.
 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi V: (Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Zeynep Kerman ile beraber) Marmara Ün. Yay., İstanbul 1989, 658 s.
 Türk Kültür ve Edebiyatından I - Meseleler: Akçağ Yayınları, Ankara 1997, 284 s.
 Türk Kültür ve Edebiyatından II - Şahsiyetler: Akçağ Yayınları, Ankara 1998, 543 s.
 POLİTİKA - Alain'den tercüme, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., İstanbul 1999. 208 s.