Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yrd.Doç.Dr. SAHRA KIRMUSAOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
BOLU /
MEDENİ DURUMU
:
Bekar
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İSTANBUL
TEL
:
2129242444 Dahili: 1148
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, BİYOLOJİ (iNGİLİZCE) / MİKROBİYOLOJİ, 2007
YÜKSEK LİSANS
:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, BİYOLOJİ (İNGİLİZCE) / MİKROBİYOLOJİ, 2010
DOKTORA
:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, BİYOLOJİ (İNGİLİZCE) / MİKROBİYOLOJİ
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
Stajer Bio. - AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fak. Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Mikrobiyoloji Laboratuvarı. 21.03.2005 – 09.09.2005

Biyolog - AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fak. Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Mikrobiyoloji Laboratuvarı. 13.09.2005 – 03.03.2008

Biyolog - AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fak. Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Kan Bankası Laboratuvarı. 01.2007 - 06.2007

Biyolog - AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fak. Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Patoloji Laboratuvarı. 03.03.2008 - 12.09.2008

Biyolog - Özel Çağsu Hastanesi – Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarı. 15.09.2008 – 22.09.2008

Mikrobiyoloji ve Kan Bankası Laboratuvar Sorumlusu - Özel Bolu Metropol Hastanesi – Biyokimya Laboratuvarı (Mikrobiyoloji ve Kan Bankası Laboratuvarı). 05.04.2009 – 16.01.2010

Yardımcı asistan - AİBÜ Fen Ed. Fakültesi Biyoloji Bölümü – Gıda Mikrobiyolojisi ve Biyokimya Laboratuvar Uygulama dersleri. 2007-2014

Dr. Öğr.Gör. - T.C. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu – Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü – Tıbbi Laboratuvar Teknikleri. 28.03.2014 - 09.05.2014

Yrd.Doç.Dr. - T.C. Haliç Üniversitesi – Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD.- Mikrobiyoloji. 09.05.2014 - …
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
1. Külköylüoğlu O. Çubuk Gölünde (Göynük, Bolu) Zamana Bağlı Değişimlerin Limnoekolojik Yapı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-ÇAYDAG, 108Y067, Mikrobiyolojik değerlendirmelerde bursiyer araştırmacı, Ekim 2008 – Ocak 2011 (30 ay).

2. Yurdugül S, Kırmusaoğlu S ve Aydın Ş. Bütünleşik (kombine) ultrasonikasyon, hardal tohumu ve gül suyu kullanımı yolu ile çeşitli meyve sularının raf ömrünün arttırılması. AİBÜ-BAP, 2011.03.01.454, Yardımcı araştırmacı, 2011.
Yayın Listesi
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI ve SCI Expanded):

A1. Kırmusaoğlu S, Yurdugül S, Koçoğlu E. Effects of fermented sumach on the formation of slime layer of Staphylococcus aureus. Balkan Medical Journal. 2012; 29 (1): 84-87. DOI: 10.5152/balkanmedj.2011.023.

A2. Kırmusaoğlu S, Yurdugül S, Koçoğlu E. The effect of N-acetylcysteine (NAC) on the growth and biofilm formation in Staphylococcus epidermidis strains. Turkish Journal of Medical Sciences. 2012; 42 (4): 689-694. DOI:10.3906/sag-1103-4.

A3. Aydın Ş, Kırmusaoğlu S, Yurdugül S. Elimination Of Certain Foodborne Pathogens In Peach Juice By Combination Of Ultrasonication And Eau De Rose. The Philippine Agricultural Scientist (PAS). (Kabul edildi, henüz yayınlanmadı)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Yurdugül S, Kırmusaoğlu S. Prevention of a diarrhea causing and health threatening pathogens S. aureus by a salad dressing item: Effect of fermented sumach on bacterial growth and biofilm formation and the metal surfaces used in medicine. ASCODD 2012 13th Asian Conference of Diarrheal Disease and Nutrition, January 10-12, 2012; 13 (1): 8, Tagaytay, Philippines

B2. Yurdugül S, Kırmusaoğlu S. The role of certain plant based inhibitors in the struggle of a foodborne pathogen, Staphylococcus aureus. International Food Agriculture and Gastronomy Congress, p.177, February 15-19 2012, Antalya, TURKEY.

B3. Aydın Ş, Kırmusaoğlu S, Yurdugül S. Safe Fruit Juice Production by Means of Ultrasonication, a Non-Thermal Environmental Friendly Technology. International Conference on Environmental Science and Technology 2013, p.394, Cappadocia, TURKEY.

B4. Aydın Ş, Kırmusaoğlu S and Yurdugül S. Elimination of certain foodborne pathogens in peach fruit juice by the combination of ultrasonication and eau de rose. 18th World Congress of CIGR (International Commission for Agriculture and Bioengineering), 15-19 September 2014, Beijing, CHINA (Oral).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Kirmusaoglu S. (2016). Staphylococcal biofilms: Pathogenicity, mechanism and regulation of biofilm formation by quorum sensing system and antibiotic resistance mechanisms of biofilm embedded microorganisms. In: Dharumadurai Dhanasekaran and Nooruddin Thajuddin (Ed.). Microbial Biofilms - Importance and Applications. (189-209p.) 522p. Intech. Croatia, Eastern Europe. ISBN 978-953-51-2436-8, Print ISBN 978-953-51-2435-1. http://dx.doi.org/10.5772/62943

C2. Kirmusaoglu S. MRSA and MSSA: The Mechanism of Meticillin Resistance and The Influence of Meticillin Resistance on Biofilm Phenotype of Staphylococcus aureus. In: Shymaa Mohamed Elsayed Enany. 2016. Staphylococcus aureus. Intech. ISSN: 978-953-514987-3. (Davet ve Kabul edildi, Basım Tarihi: Aralık 2016)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Koçoğlu E, Karabay O, Kırmusaoğlu S. Yüzeyel mantar etkeni olarak izole edilen mantarlar : iki yıllık verilerin değerlendirilmesi. Klimik 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2007; cilt 20: P01-010: 296.

E2. Koçoğlu E, İnce N, Kırmusaoğlu S, Karabay O. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları : 3 yıllık değerlendirme. Klimik 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2007; cilt 20: P13-013: 359.

E3. Yurdugül S, Kırmusaoğlu S. The Stalling Retardant Properties of Fermented Rhus coriaria (Sumach) on Bread which is an Another Herbal Product. Rhus coriaira (Sumak) Ekşisi ve Diğer Bir Bitkisel Ürün Olan Ekmekte Bayatlamayı Geciktirici Özellikleri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011; 496, Kahramanmaraş.

E4. Yurdugül S, Kırmusaoğlu S. Ultrasonikasyon ve hardal tohumu kullanılarak elma suyunda raf ömrünün arttırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, SG-021; 280