Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yrd.Doç.Dr. SAHRA KIRMUSAOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı / Fen Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
BOLU /
MEDENİ DURUMU
:
Bekar
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İSTANBUL
TEL
:
2129242444 Dahili: 1148
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, BİYOLOJİ (iNGİLİZCE) / MİKROBİYOLOJİ, 2007
YÜKSEK LİSANS
:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, BİYOLOJİ (İNGİLİZCE) / MİKROBİYOLOJİ, 2010
DOKTORA
:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, BİYOLOJİ (İNGİLİZCE) / MİKROBİYOLOJİ
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
Stajer Bio. - AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fak. Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Mikrobiyoloji Laboratuvarı. 21.03.2005 – 09.09.2005

Biyolog - AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fak. Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Mikrobiyoloji Laboratuvarı. 13.09.2005 – 03.03.2008

Biyolog - AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fak. Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Kan Bankası Laboratuvarı. 01.2007 - 06.2007

Biyolog - AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fak. Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Patoloji Laboratuvarı. 03.03.2008 - 12.09.2008

Biyolog - Özel Çağsu Hastanesi – Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarı. 15.09.2008 – 22.09.2008

Mikrobiyoloji ve Kan Bankası Laboratuvar Sorumlusu - Özel Bolu Metropol Hastanesi – Biyokimya Laboratuvarı (Mikrobiyoloji ve Kan Bankası Laboratuvarı). 05.04.2009 – 16.01.2010

Yardımcı asistan - AİBÜ Fen Ed. Fakültesi Biyoloji Bölümü – Gıda Mikrobiyolojisi ve Biyokimya Laboratuvar Uygulama dersleri. 2007-2014

Dr. Öğr.Gör. - T.C. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu – Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü – Tıbbi Laboratuvar Teknikleri. 28.03.2014 - 09.05.2014

Yrd.Doç.Dr. - T.C. Haliç Üniversitesi – Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD.- Mikrobiyoloji. 09.05.2014 - …

2015-2016
Güz Temel Mikrobiyoloji
Hücre Biyolojisi
Genel Biyoloji Laboratuvarı I BİY103A
Genel Biyoloji Laboratuvarı I BİY103B
Genetik
İlkbahar Moleküler Biyoloji ve Genetikte Seçme Konular II
Moleküler Mikrobiyoloji
Biyolojide Seçme Konular II
Fizyoloji
Moleküler Biyoloji Teknikleri II
Moleküler Biyoloji Teknikleri Laboratuvarı II BİY308A
Moleküler Biyoloji Teknikleri Laboratuvarı II BİY308B
Genel Biyoloji Laboratuvarı II BİY104A
Genel Biyoloji Laboratuvarı II BİY104B
2016-2017 Güz Genel Biyoloji I
Genel Biyoloji Laboratuvarı I A
Genel Biyoloji Laboratuvarı I B
Hücre Biyolojisi
Biyolojide Seçme Konular I
Moleküler Biyoloji ve Genetikte Seçme Konular I
İlkbahar Genel Biyoloji II
Genel Biyoloji Laboratuvarı II A
Genel Biyoloji Laboratuvarı II B
Moleküler Mikrobiyoloji
Biyolojide Seçme Konular II
Moleküler Biyoloji ve Genetikte Seçme Konular II

Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler

8.1. Külköylüoğlu O. Çubuk Gölünde (Göynük, Bolu) Zamana Bağlı Değişimlerin Limnoekolojik Yapı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-ÇAYDAG, 108Y067, Mikrobiyolojik değerlendirmelerde bursiyer araştırmacı, Ekim 2008 – Ocak 2011 (30 ay).
8.2. Yurdugül S, Kırmusaoğlu S ve Aydın Ş. Bütünleşik (kombine) ultrasonikasyon, hardal tohumu ve gül suyu kullanımı yolu ile çeşitli meyve sularının raf ömrünün arttırılması. AİBÜ-BAP, 2011.03.01.454, Yardımcı araştırmacı, 26.09.2011-26.12.2013. BÜTÇE: 37500,00 TL
Yönetilen Tezler
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

“Effects of N-acetylcysteine (NAC), fermented sumach and eau de rose on the formation of slime layer of Staphylococcus spp.”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Seyhun Yurdugül (AİBÜ - Fen Ed. Fakültesi - Biyoloji ABD)
Prof. Dr. Faruk BOZOĞLU (ODTÜ – Gıda Mühendisliği) (Danışman ve Jüri)
Tez Danışman Yardımcısı: Doç.Dr. Esra Koçoğlu (AİBÜ Tıp Fak. – Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Diploma Notu: 3,30
6.2. Doktora Tezleri

“Elimination of certain foodborne pathogens in various fruit juices by combination of ultrasonication and mustard seed.”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Seyhun Yurdugül (AİBÜ - Fen Ed. Fakültesi - Biyoloji ABD)
Prof. Dr. Faruk BOZOĞLU (ODTÜ – Gıda Mühendisliği) (Danışman ve Tez Jüri Başkanı)
Diploma Notu: 3,57
Yayın Listesi
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A1. Kırmusaoğlu S, Yurdugül S, Koçoğlu E. Effects of fermented sumach on the formation of slime layer of Staphylococcus aureus. Balkan Medical Journal. 2012; 29 (1): 84-87. DOI: 10.5152/balkanmedj.2011.023.
A2. Kırmusaoğlu S, Yurdugül S, Koçoğlu E. The effect of N-acetylcysteine (NAC) on the growth and biofilm formation in Staphylococcus epidermidis strains. Turkish Journal of Medical Sciences. 2012; 42 (4): 689-694. DOI:10.3906/sag-1103-4.
A3. Yurdugül S, Aydın Ş, Kırmusaoğlu S. Elimination of Certain Foodborne Pathogens in Peach Juice by Combination of Ultrasonication and Eau de Rose. The Philippine Agricultural Scientist. 2016;99(4):391-400. ISSN 0031-7454.
A4. Kırmusaoğlu S, Yurdugül S, Metin A, Vehid S. The Effect of Urinary Catheters on Microbial Biofilms and Catheter Associated Urinary Tract Infections. Urology Journal. 2017;14(2):3028-3034.
A5. Kırmusaoğlu S, Yurdugül S, Vehid S. Investigation of Methicillin resistant Staphylococcus aureus Nasal Carriage and The Effect of Hand Hygiene in the Carriage. Ponte International Journal of Sciences and Research. 2017;73(4):276-283. doi: 10.21506/j.ponte.2017.4.23
A6. Kırmusaoğlu S. The Correlation of The Biofilm Production with Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. Ponte International Journal of Sciences and Research. 2017;73(4):191-205. doi: 10.21506/j.ponte.2017.4.17
A7. Kirmusaoglu S. Bactericidal and antibiofilm activities of copper against biofilm producer pathogens colonized on orthopedic implants. Turkish Journal Of Clinics And Laboratory. 2017. Doi: 10.18663/tjcl.300359. (Kabul Tarihi: 03.04.2017).
A8. Kirmusaoglu S. The role of probiotics in the regulation of microbial load in green detox smootie to prevent foodborne and gastrointestinal infections. Turkish Journal Of Clinics And Laboratory. 2017. Doi: 10.18663/tjcl.300738. (Kabul Tarihi: 10.04.2017).

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

7.2.1. Yurdugül S, Kırmusaoğlu S. Prevention of a diarrhea causing and health threatening pathogens S. aureus by a salad dressing item: Effect of fermented sumach on bacterial growth and biofilm formation and the metal surfaces used in medicine. ASCODD 2012 13th Asian Conference of Diarrheal Disease and Nutrition, January 10-12, 2012; 13 (1): 8, Tagaytay, Philippines
7.2.2. Yurdugül S, Kırmusaoğlu S. The role of certain plant based inhibitors in the struggle of a foodborne pathogen, Staphylococcus aureus. International Food Agriculture and Gastronomy Congress, p.177, February 15-19 2012, Antalya, TURKEY.
7.2.3. Aydın Ş, Kırmusaoğlu S, Yurdugül S. Safe Fruit Juice Production by Means of Ultrasonication, a Non-Thermal Environmental Friendly Technology. International Conference on Environmental Science and Technology 2013, p.394, Cappadocia, TURKEY.
7.2.4. Aydın Ş, Kırmusaoğlu S and Yurdugül S. Elimination of certain foodborne pathogens in peach fruit juice by the combination of ultrasonication and eau de rose. 18th World Congress of CIGR (International Commission for Agriculture and Bioengineering), 15-19 September 2014, Beijing, CHINA (Oral).
7.2.5. Kırmusaoğlu S. Activity Of Ceratonia Siliqua Against Biofilm Formation And Biofilm Embedded Pathogens. 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), 13-16 Nisan 2017, Cyprus. (Sözlü)
7.2.6. Kırmusaoğlu S, Yurdugül S, Metin A, Vehid S. The Effect of Urinary Catheters on Microbial Biofilms and Catheter Associated Urinary Tract Infections. 22nd International Biomedical Science and Technology Symposium, BIOMED 2017. 12‐14 May 2017, Ankara, Turkey. (Sözlü, Kabul Tarihi: 07.04.2017).

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.3.1. Kırmusaoglu S. (2016). Staphylococcal biofilms: Pathogenicity, mechanism and regulation of biofilm formation by quorum sensing system and antibiotic resistance mechanisms of biofilm embedded microorganisms. In: Dharumadurai Dhanasekaran and Nooruddin Thajuddin (Ed.). Microbial Biofilms - Importance and Applications. (189-209p.) 522p. Intech. Croatia, Eastern Europe. ISBN 978-953-51-2436-8, Print ISBN 978-953-51-2435-1. http://dx.doi.org/10.5772/62943
7.3.2. Kırmusaoglu S. (2017). MRSA and MSSA: The Mechanism of Methicillin Resistance and The Influence of Meticillin Resistance on Biofilm Phenotype of Staphylococcus aureus. In: Shymaa Mohamed Elsayed Enany, Laura Elise Crotty Alexander. The Rise of Virulence and Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus. (25-41p.) Intech. Croatia, Eastern Europe. ISBN 978-953-51-2984-4, Print ISBN 978-953-51-2983-7. DOI: 10.5772/65452.
7.3.3. Kirmusaoglu S. (Ed.) Bacterial Pathogenesis and Antibacterial Control. Intech. Croatia, Eastern Europe. ISBN 978-953-51-5637-6. (Tahmin edilen Basım Tarihi: Kasım 2017)


7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.4.1. Kirmusaoglu S. The comparison of methods used for the detection of biofilm formation that cause antibiotic resistance of Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2017;9(1):28-33. DOI:10.21601/ortadogutipdergisi.299940


7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.5.1. Koçoğlu E, Karabay O, Kırmusaoğlu S. Yüzeyel mantar etkeni olarak izole edilen mantarlar : iki yıllık verilerin değerlendirilmesi. Klimik 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2007; cilt 20: P01-010: 296.
7.5.2. Koçoğlu E, İnce N, Kırmusaoğlu S, Karabay O. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları : 3 yıllık değerlendirme. Klimik 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2007; cilt 20: P13-013: 359.
7.5.3. Yurdugül S, Kırmusaoğlu S. The Stalling Retardant Properties of Fermented Rhus coriaria (Sumach) on Bread which is an Another Herbal Product. Rhus coriaira (Sumak) Ekşisi ve Diğer Bir Bitkisel Ürün Olan Ekmekte Bayatlamayı Geciktirici Özellikleri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011; 496, Kahramanmaraş.
7.5.4. Yurdugül S, Kırmusaoğlu S. Ultrasonikasyon ve hardal tohumu kullanılarak elma suyunda raf ömrünün arttırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, SG-021; 280.
7.5.5. Kırmusaoğlu S. Antibacterial activity of Ceratonia siliqua against Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, and Proteus mirabilis. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi. 30 Mart-02 Nisan 2017, Antalya. (Sözlü)