Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Arş.Gör. DENİZ KANCA DEMİRCİ
Fen Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 26.06.1987
MEDENİ DURUMU
:
Bekar
İŞ ADRESİ
:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ A BLOK KAT 4 SÜTLÜCE/İSTANBUL
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Temmuz-2009
YÜKSEK LİSANS
:
Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD, Eylül-2011
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırmaları Enstitüsü, Moleküler Tıp ABD
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
T.C. Haliç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Araştırma Görevlisi, 2009-

GENEL KİMYA LABORATUVARI I

MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ LABORATUVARI I

MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI LABORATUVARI I

GENEL KİMYA LABORATUVARI II
GENETİK LABORATUVARI

MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ LABORATUVARI II

MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI LABORATUVARI II

GENEL KİMYA LABORATUVARI I

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ LABORATUVARI I

MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI LABORATUVARI I

GENEL KİMYA LABORATUVARI II

GENETİK LABORATUVARI

GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI II
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Katıldığı Kongreler ve Kurslar:
- Türk Biyokimya Derneği XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi (3 - 6 Kasım 2015)
- 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi (16-18 Nisan 2015)
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (23-27 Haziran 2014)
- Mikrobiyal Ekoloji Grubu "Biyoinformatik II: Next Generation Sequencing (NGS) Temelleri ve NGS Verilerinin Analizi" Eğitimi (22 Haziran 2014)
- Mikrobiyal Ekoloji Grubu "RNA İzolasyonu, Ters Transkripsiyon (RT) ve Real Time PCR ile RNA Tespit ve Sayımı" Eğitimi (21 Haziran 2014)
- Akdeniz Üniversitesi Adrasan Eğitim ve Uygulama Merkezi Uluslararası Katılımlı "Mikrodizin Eğitim Çalıştayı"(18-21 Mayıs 2014)
- XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (27-30 Ekim 2013)
- Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Yöntemleri Okulu "Bir Günde İstatistik: Temel İstatistik Testleri" Eğitimi
- TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü "Popülasyon Genomiği: Temel Kavramlar, Veri Bankaları ve Veri Analizleri Uygulamalı Eğitimi" (4-8 Nisan 2011)
- İstanbul Üniversitesi "I. DETAE GÜNLERİ" (15-16 Ekim 2009)
- Ege Üniversitesi "Uluslararası katılımlı 3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma ile Uygulama Platformu" (27-30 Ağustos 2009)
- Haliç Üniversitesi "Moleküler Biyoloji ve Genetik Bahar Sempozyumu" (2-4 Mayıs 2008)
- Boğaziçi Üniversitesi "Moleküler Biyoloji ve Genetik Haftasonu III" (10-11 Mayıs 2008)
- Boğaziçi Üniversitesi "Moleküler Biyoloji ve Genetik Haftasonu II" (11-13 Mayıs 2007)
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
-
Gençlerin Erişkin Başlangıçlı Diyabetinde (MODY) Türk Populasyonunda Hedef Genetik Profilin Araştırılması

- Türk Toplumunda Gençlerin Erişkin Başlangıçlı Diyabeti (MODY) Gelişiminde Etken Genetik Faktörlerin Risk Taraması
Yayın Listesi
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


Kanca D, Gormus U, Tokat B, Eronat AP, Bugra Z, Ozturk O, Yilmaz-Aydogan H. Additive Antiatherogenic Effects of CETP rs708272 on Serum LDL Subfraction Levels in Patients with CHD Under Statin Therapy. Biochem Genet (2017) 55:168-182
DOI 10.1007/s10528-016-9782-5

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
- Kanca D, Yokeş MB. Akdenizdeki Sparidae (Perciformes, Actinopterygii) Türlerinin Filogenetiği. Sözlü Bildiri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. Eskişehir. 22-26 Haziran 2014. s. 333.
- Kanca D, Tokat B, Yanar F, Buğra Z, Öztürk O, Yılmaz Aydoğan H. Koroner Kalp Hastalığında Kolesterol Ester Transfer Protein Taq1B (rs 708272) SNPnin LDL-Alt Fraksiyon Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Poster. Haliç Üniversitesi Ulusal I. Beslenme ve Diyetetik Kongresi. İstanbul. 16-18 Nisan 2015. s 22.
- Yanar F, Kanca D, Buğra Z, Öztürk O, Yılmaz Aydoğan H. Koroner Kalp Hastalığında NUCB2/Nesfatin-1 rs757081 ve rs1330’un Serum Lipid Düzeylerine Etkisi. Poster. Haliç Üniversitesi Ulusal I. Beslenme ve Diyetetik Kongresi. İstanbul. 16-18 Nisan 2015. s 23.
- Tokat B, Kanca D, Yanar F, Aslan E, Cacına C, Buğra Z, Öztürk O, Yılmaz Aydoğan H. Lipoprotein lipaz PvuII SNP’nin Hipertansiyon Riski ve Metabolik Parametreler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Poster. Haliç Üniversitesi Ulusal I. Beslenme ve Diyetetik Kongresi. İstanbul. 16-18 Nisan 2015. s 24.
- Yılmaz Aydoğan H, Tokat B, Irmak Aslan E, Yanar F, Buğra Z, Küçükhüseyin Ö, Kurnaz Gömleksiz Ö, Kanca D, Öztürk O. Peroksizom Proliferatör Aktive Reseptör Varyasyonlarının Koroner Kalp Hastalığında Lipid Risk Faktörleri ile Etkileşimleri. Poster. Haliç Üniversitesi Ulusal I. Beslenme ve Diyetetik Kongresi. İstanbul. 16-18 Nisan 2015. s 29.
- Tokat B, Kanca D, Öztürk T, Seyhan MF, Calay Z, İlvan Ş, Kurnaz-Gömleksiz Ö, Yılmaz Aydoğan H, Öztürk O. Meme Kanseri Hastalarinda JAM-A ve LFA-1 Gen Varyasyonlarinin Etkisinin İncelenmesi. Sözlü Bildiri. XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi. Antalya. 3-6 Kasım 2015. Turk J Biochem 40 (S1).
- Kanca D, Tokat B, Aslan, EI, Yanar F, Kurnaz-Gömleksiz Ö, Buğra Z, Öztürk O, Yılmaz Aydoğan H. Tip 2 Diyabet Hastalarında Lipoprotein Lipaz Ser447X Mutasyonunun Metabolik Etkisinin İncelenmesi. Poster. XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi. Antalya. 3-6 Kasım 2015. Turk J Biochem 40 (S1).
- Akadam Teker B, Aslan EI, Kurt Ö, Yanar F, Uyar M, Kurnaz-Gömleksiz Ö, Kanca D, Can A, Yılmaz Aydoğan H. Postmenapozal Kadınlarda CASR Rs104893706 (A843E) SNP’inin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi. Poster. XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi. Antalya. 3-6 Kasım 2015. Turk J Biochem 40 (S1).
- Kurnaz-Gömleksiz Ö, Tokat B, Aslan EI, Yanar F, Kanca D, Buğra Z, Yılmaz Aydoğan H. Diyabetik Olan ve Olmayan Koroner Kalp Hastalarında HSPG2 Rs3767140’ın Metabolik Parametrelere Etkisi. Sözlü Bildiri. XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi. Antalya. 3-6 Kasım 2015. Turk J Biochem 40 (S1).