Arş.Gör. SULTAN SÜTLÜ
Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Matematik, 2009
YÜKSEK LİSANS
:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematik, 2011
DOKTORA
:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematik
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
Kazanılan Burs ve Ödüller
TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu
Yayın Listesi
Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

“Discrete Fourier Transform over Finite Fields and Its Applications on Algebraic Coding Theory”, International Conference on Applied Analysis and Algebra, 29 June- 2 July 2011, Istanbul, Turkey

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
“A Minimal Realization for Affine Control Systems on Lie Groups”, Ulusal Matematik Sempozyumu, 7-9 Eylül 2015, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.