Yrd.Doç.Dr. HASAN HALİT TALİ
Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 30.06.1983
MEDENİ DURUMU
:
Bekar
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İSTANBUL
TEL
:
2129242444 Dahili: 1196
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Karadeniz Teknik, Matematik, 2007
YÜKSEK LİSANS
:
Haliç, Uygulamalı Matematik, 2010
DOKTORA
:
Yıldız Teknik, Matematik
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
1. Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sekreterliği, 2010-2016
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11.a Ödüller
11.b. Katıldığı Uluslararası Çalışmalar ve Toplantılar:
11.c. Katıldığı Ulusal Çalışmalar ve Toplantılar:
1. Endüstriyel Matematik Çalıştayı, 25-26 Mayıs 2006 Trabzon,KTÜ
2. 27. Ulusal Matematik Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 2014
3. 28. Ulusal Matematik Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 2015
MAT 103 Temel Matematik
MAT 111 Matematik I
MAT 111 Matematik I
MAT 113 Lineer Cebir
MAT 215 Diferansiyel Denk.
MAT 355 Cebir ve Say.Teo.
MAT 112 Matematik II
MAT 104 Matematikte Bilg.Prg.II
MAT 215 Diferansiyel Denk.
MAT 412 Uyg.Matematik II
1. Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sekreterliği, 2010-2016
Yönetilen Tezler
1. Lisans Tezi :Schwarz Lemması ve Uygulamaları(KTÜ,2007)
2. Yüksek Lisans Tezi:Kompleks Değişkenli Fonksiyonlarda Rezidü Teoremi ve Bazı Uygulamaları(Haliç Üniversitesi,2010)
3. Doktora Tezi: Lie Grupları Üzerinde Gözlenebilirlik Problemi ve Bazı Uygulamaları(Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016)

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
Uluslararası Toplantılar
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Seminerleri
Türk Matematik Derneği 2016 Analiz Yaz Okulu
Yayın Listesi
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
- A. K. Hansen, H. H.Tali (2015) Lie GruplarıUzerindeki Konik Kontrol Sistemlerin Gözlenebilirliği Sözlü Bildiri. Antalya Akdeniz Üniversitesi 28. Ulusal Matematik Sempozyumu. Antalya. 7-9 Eylül 2015. s. 157

7.7. Diğer yayınlar
Uluslararası sempozyum düzenleme faaliyeti


Ulusal kitap