İngilizce Mütercim Tercümanlık
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Yrd.Doç.Dr. HACER ESRA ALMAS
Bölüm Başkan Yrd. / Fen Edebiyat Fakültesi / İngilizce Mütercim Tercümanlık


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Modern Languages Association, üye
American Academy of Religion, üye
Türkiye Kültür Araştırmaları Derneği, üye
Nederland Institut in Turkije,, üye
Amsterdam School for Cultural Analysis – Cities Project, üye
İŞ TECRÜBELERİ
Leiden Üniversitesi ve Hollanda Enstitüsü (NIT)
• Türkiye’de Kültür ve Toplum

Üsküdar Üniversitesi, İstanbul 2016-
Tasavvuf Edebiyatı ve Kültürü Enstitüsü
• Metodoloji (MA)

Haliç Üniversitesi, İstanbul
Yardımcı Doçent, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü 2014-
• Popüler Kültür ve Kitle İletişimi
• Dünya Kültürleri
• Çeviriye Giriş
• Çevirmenler İçin Türkçe
• Çeviri ve Film

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, Lisansüstü Programı 2013
• Araştırma Teknikleri (MA)

Doğuş Üniversitesi, İstanbul
Yardımcı Doçent, İnsan Bilimleri Birimi, 2011-2013
• Popüler Kültür ve Medya
• Akdeniz Uygarlıkları
• Edebiyat Kuramı
• Film ve Edebiyat
• Otobiyografi
• Edebiyat Araştırmalarına Giriş

Amsterdam Üniversitesi,
Öğretim Görevlisi, Edebi Çalışmalar ve Kültürel Analiz, 2006-2009
• Edebiyat ve Politika
• Akademik Yazı
• Klasikleri Yeniden Okumak (MA)
• Edebi Dünyalar
• Yedi Başyapıt
• Sanatçı Olarak Aydınlar
• Sömürgeciliksonrası Kuram ve Kültürlerarasılık

Işık Üniversitesi, İstanbul
Okutman, İngilizce Hazırlık Okulu 2003-2006
• Akademik Okuma ve Yazma Becerisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Okutman, İngilizce Hazırlık Okulu 2000- 2002
• Akademik Okuma ve Yazma Becerisi

Çağdaş Eğitim Vakfı
Gönüllü İlkokul Öğretmenliği, 1994-1996
Kazanılan Burs ve Ödüller
Amsterdam Üniversitesi, ASCA Doktora Bursu 2006-2011
Amsterdam Üniversitesi, Edebi Çalışmalar Bölümü, Ders Bursu 2006-2010
Auckland Üniversitesi Yurtdışı Bursu 1998
Auckland Üniversitesi Mezuniyet Ödülü 1997
Uluslararası Toplantılar
Düzenleyen, İstanbul İmgeleri // Imag(in)ing Istanbul,, Uluslararası Konferans. Doğuş Üniversitesi. Mayıs 2013. http://imgeist.wordpress.com/
Moderatör, Cities Project/English Department Lecture series. Maureen Freely ile. Amsterdam Üniversitesi Mayıs 2011.
Moderatör, Southeast Europe Lecture Series, Çağdaş Türk Edebiyatı Ayşe Kulin, Aslı Erdoğan, Mustafa Kör, Ghent, Temmuz 2010.
Düzenleyen, Articulations: Space, Grief, Identity, Migratory Aesthetics ASCA Annual Workshop 2010. Amsterdam Üniversitesi, Nisan 2010.
Yayın Listesi
“Captivity Alla Turca: W A Mozart’s The Abduction from the Seraglio” in Michaela Mudure, Gönül Bakay, eds. Trading Women, Traded Women: A Historical Scrutiny of Gendered Trading. Peter Lang2017.

“Disoriented in Istanbul: A Reading of its Fogscapes Across the Twentieth Century”
Culture Theory and Critique, Special Issue Disorientation. Nisan 2016.
"Re-presenting Refuse: Orhan Pamuk's Museum of Innocence as a Literary and Architectural Artefact" Spatial Perspectives: Essays on Literature and Architecture, Peter Lang Publishers, 2016.
"Framing My Name Is Red: Reading A Masterpiece" in David Buyze, ed. Global Perspectives on Orhan Pamuk’s Literature: Existentialism and Politics. Palgrave Macmillan. 2012.
"The Locus of Identity: The Self and The City in Orhan Pamuk’s Istanbul: Memories and the City." Universitätsverlag Winter in Heidelberg. Fall 2011.
“A Melancholy of my Own: Melancholy in Orhan Pamuk’s Istanbul: Memories
and the City” MHRA Working Papers in the Humanities vol 6. 2011.
“Reading My Name is Red: Unveiling a Masterpiece” The International Journal of the Humanities, Volume 5, Issue 7, 2007. 155-160.
“Turk’s Head: A Stereotype?” Anthony Barker, ed. The Power and Persistence of Stereotyping – O Poder e a Persistência dos Esteriótipos, Aveiro: Universidade de Aveiro, 2004.

Akademi Dışı Yayınlar ve Faaliyetler
“Sâmiha Ayverdi’den Anları oluşturan Anılar: Bir Kadın Mutasavvıf Gözüyle Boğaziçi’nde Tarih” Tasavvuf Gazetesi, Şubat 2016.
Dünya Yazarlar Birliği (PEN) Türkiye'de ifade özgürlüğü raporu, uygulayıcı. 2014.
“Een glorieuze melancholie: Orhan Pamuks liefdesverklaring aan Istanbul” Biografie Bulletin 21/1. Mart 2011.
“Ölümün Mahremiyeti: Bir Acı İmgesini Okumak” Hrant Dİnk Özel Sayısı Express, Şubat 2010.

Davetli Konuşmalar
“Sisli Şehirler Kılavuzu: Londra ve İstanbul” 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Konuşmalar Serisi. Mayıs 2016.
"Disorienting the Oriental(ist): From Ottoman to Orhan Pamuk’s Orientalism" American University of Sharjah, Center for Gulf Studies, 5 Aralık, 2013.
"Ayaz İshaki’s Uyge Taba : Imagining a homeland for the Exiled Tatars following the Bolshevik Revolution. "Invited Lecture, EAST Seminar, Russian and Eastern European Platform, Amsterdam Üniversitesi, Nisan 16, 2013.

Tebliğler (seçki)
“Kurban Said: A Post World War I Refugee Reimagining Europe” MLA Annual Convention, Düsseldorf, Temmuz 2016.
“Women, Coffee, and Prayers: Islam and the Practice of Everyday Life in Sâmiha Ayverdi’s İbrahim Efendi’s Mansion,” American Academy of Religion, Annual Conference, Panel on Material Islam. Kasım 2015.
“Beyond Muslim/Jewish Divide: Inventing a Homeland in the Novels of Lev Nussinbaum aka Kurban Said,” Wahlheimat: Spiritual Homelands, Elective Exiles. The Richard J. Gunst Colloquium. Virginia Üniversitesi. Eylül 2015.
“Tanpınar’s Istanbul: Reinventing the Demoted Capital” Helsinki Literature and the City Network: Second Cities Conference, Abo Akademi, Turku, Ağustos 2015
“Sâmiha Ayverdi’nin Boğaziçi’nde Tarih ve İstanbul Geceleri Eserlerinde Zaman ve Mekâna Yolculuk” Kadın Yazarlığın Tarihi I: Sâmiha Ayverdi. İstanbul Şehir Üniversitesi. Aralık 2013.
"Stories of Turan: the end of Empires at the ends of Europe" In Search of Transcultural memory in Europe COST Working Group Meeting Europe After Empire: Mediations of Imperial and Colonial Memory in Transcultural Perspective. Jagellonian Üniversitesi, Eylül 2013.
"Pierre Loti’nin Eyüp’deki Hayaleti: Yazı ve Mekânda Kurgulanan Bellek," Kültür ve Bellek, VII. Uluslararsı Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Bilkent Universitesi, Ankara. Eylül 2013.
"The Girl from the Golden Horn: The Ottoman fantasy of the dislocated and un- locatable Kurban Said" British Comparative Literature Association International Workshop: Essex Üniversitesi, Temmuz 2013.
"Urban Performances Across Disciplines: Textual and Sonic Practices of Constructing Istanbul's Urbanscape” Lisbon Summer School for the Study of Culture "Performaticity: Urban Performances and the Performative City" Haziran 2011.
"Bridging Postcolonialism: Situating Istanbul within Postcolonialist Debate" Postcolonial Europe: Phantasmatic Spaces, Imagined Identities, Utrecht Üniversitesi, Şubat 2011.
“Bridges and Ellipses: Reading Orhan Pamuk and World Literature." ACLA Annual Conference, Panel on World Literature. Nisan 2010.
“At Home: Istanbul’s Cosmopolitanism and Language Politics in Turkey.” Institute of Advanced Study, Summer School Theory for a Global Age: Postcolonial and Cosmopolitan Perspectives, Warwick Üniversitesi, Temmuz 2009.
“A Quest for The Soul of The City: A Case Study in the Poetics and Politics of Space in Orhan Pamuk's The Black Book” ASCA Space Soirees, Kasım 2007.
“A Minority in Search of Ethnic Identity in the Ottoman and Republican Turkey: Twofold Subjectification in Liz Behmoaras’ The Story of a Search for Identity” Boğaziçi Üniversitesi- NAES Conference, Boğaziçi Üniversitesi, Kasım 2006.
“The Tortoise Trainer: A Semiotic Reading.” Amsterdam School for Cultural Analysis International Conference: Trajectories of Commitment and Complicity: Knowledge, Politics, Cultural Production, Amsterdam Üniversitesi, Mart 2006.
“Marketing the Borders: Establishing a New Cultural Identity” Cultural Analysis Summer Academy, Amsterdam Üniversitesi, Haziran 2005.