Doç.Dr. ŞEBNEM URALCAN (DUMAN)
MYO Yönetim Komitesi Üyesi / İşletme Fakültesi / İşletme (Türkçe)


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
, 3 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sütlüce Kampüsü, Kağıthane - İstanbul
TEL
:
2129242444 Dahili: 1491
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Marmara Üniversitesi (İİTBA), İşletme, Haziran 1976
YÜKSEK LİSANS
:
MÜ, İşletme, Aralık 1978
DOKTORA
:
MÜ, İşletme
DOÇENTLİK
:
Haliç Üniversitesi, Finans, 3 Ekim 2013
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Finans Derneği
Sigorta Tatbikatçıları Derneği
Yöneylem Araştırması Derneği (şimdi değil)
TARSİM Bilim Kurulu Üyeliği
İŞ TECRÜBELERİ
* Sigortacılık Uygulamaları üzerine çalışmalar
* Bilaraş Bilimsel Araştırma Mrk. Yöneticilik
* Bilyay Ltd. Arş.Mrk. Yöneticilik
* Çeşitli sertifika programları düzenleme, yürütme, eğitimcinin eğitimi ve eğitim programlarında görev
* AB hibe projesinde eğitim koordinatörlüğü
* Anadolu Üniversitesinin çeşitli projelerinde koordinatörlük, editörlük, yazarlık
* İKÜ ve Başkent Üniv. Kongrelerde Bilim Kurulu Üyeliği
* Çeşitli dergilerde yayın kurulu üyeliği
* Çeşitli davalarda bilirkişilik
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
* Araştırma Merkezi Danışmanlığı ve Yöneticiliği
* Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Eğitim Merkezi SEGEM'in Yönetim Komitesi Bşk. Yrd., Akademisyen Üye (Bşk. Sigortacılık Gn. Md. Dr.Ahmet Genç) Görevleri
* Radyo ve TV'de program düzenleme, sunma, yönetme.
* Sigortacılık eğitimi ile ilgili çalıştayda moderatörlük
* İK yönetimi, stratejik yönetim, TKY, SEGEM eğitimlerinde Eğitimcinin Eğitimi, Teknik Personel Eğitimi, Eksperlik Eğitimi programlarında eğitimci, düzenleme kurulu üyesi, yazar, editör olarak çalışma ve yönetme.
* TOBB ve SEGEM, TSEV, TSB eğitimleri, sigorta şirketlerinin eleman eğitimi, AKBANK, YKB, HALK BANKASI eğitimlerinde, eğitimcinin eğitimi, ve eğitimci programlarında çeşitli görevler.
Kazanılan Burs ve Ödüller
* Yılın Akademisyeni Ödülü (2012)
* Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Gn.Md. ve SEGEM'den alınan şiltler
* Marmara Ün., Anadolu Üniv., Cumhuriyet Üniv., Çorum Hitit Üniv., vb üniversitelerden alınan şiltler
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
* İKÜ, Sigortacılık Eğitimi Projesi (Eğitim Koordinatörü)
* SEGEM Aktüerya ve Sigortacılık Eğitimi Çalıştayı (Moderatör)
* AÜ Online Sigortacılık Eğitimi Projesi (Koordinatör Yrd., Editör, Yazar)
* İstanbul Finans Merkezi Çalışmalarında sigorta sektörünü temsilen akademisyen üye (arama motoru çalış.)
* Açık Radyo'da 'Gelecek Tahmin Raporu' adlı, sigortacılık ile ilgili haftalık programın hazırlayıcı ve sunucusu
* Çeşitli radyo ve TV programları
* Anadolu Üniversitesi AÖF TV ders programları senaryo yazımı, sunum ve konferanslar (22 yıl)
* Çeşitli dergilerde yayın kurulu üyeliği
* Bilimsel toplantılarda bilim kurulu üyeliği
Yönetilen Tezler
* Yıldırım, G; Türk Sigorta Sektöründe Zorunlu Deprem Sigortası ve Uygulamaları, 2003-2004
* Karataş, K; Sigorta Sektöründe Eğitim, Maltepe Üniversitesi, 2003-2004
* Can Ülgen ; Bireysel Emeklilik Sistemi, Maltepe Üniversitesi, 2003-2007
* Yeşim Avcı; Okan Üniversitesi, Lojistik ve Nakliye Sigortaları, 2012-2014
Uluslararası Toplantılar
* GFIA - TSB (Insurance&G-20 Goals)
* EBES, Roma
* Sobiad,
* Fibac,
* MÜ International Finance Conference
* St.John's Üniversitesi, New-York (Kütüphane araşt.)
* American College, Pensilvanya (Sigortacılık okulları ile ilgili araştırma)
* Insurance Library, Boston (Kütüphane araşt.)
Yayın Listesi
Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan KİTAPLAR

* Uralcan, G.Şebnem; Bireysel Emeklilik Sistemi ve Alt Yapısı, Beta Yayınları, 2004
* Uralcan, G.Şebnem; Temel Sigorta Bilgileri ve Sigorta Sektörünün Yapısal Analizi, Hiperlink Yayınları, 2011 (2004’de Beta Yayınları tarafından 1. Baskısı, 2006’da Bilyay tarafından ikinci baskısı, yapıldı. Üçüncü Baskı, Hiperlink 2011)
* Uralcan, G.Şebnem; SİGORTA UYGULAMALARI, AÜ Açıköğretim Yayınları, 2002
* Duman, G.Şebnem; SİGORTA TEKNİĞİ, AÜ, Açıköğretim Yayınları, 1994
* Duman, G.Şebnem; Türk Sigorta Sektöründe Boş Kapasiteler ve Ekonomik Kayıplar, Bilaraş, İstanbul 1990

YAYINLANMAK ÜZERE OLAN KİTAPLAR

* AÜ yayınları, Sigortacılığın Kavramsal Çerçevesi ve Acente İşletmeciliği
* AÜ yayınları, Sigorta Pazarlama, Satış ve Üretimi ( 5 Bölümde yazar, ayrıca kitabın editörü)

ULUSLARARASI BİLDİRİLER :

* Duman, G.Ş., “Küreselleşme Sürecinde Sigorta Şirketlerinde Bilgi Yönetiminin Gereksinimi”, MÜ Uluslar arası Finans 2005 Sempozyumu, 09-10 Haziran 2005
* Evaluation of The Changes in Turkish Insurance Sector, International Finance, Banking and Insurance Congres, 18 – 22 April 2012 (Fibac 2012), Proceeding Book, 165 – 170
* “Turkish Model for Underwriting Agricultural Risks: TARSİM Agricultural Insurance Pool” Eurosia Business and Economics Society 9th EBES – Rome Conference, 2013

MAKALELER

* Dinler, T., Duman G. Ş.,“ Developments of Agricultural Insurance In Turkey”, FAIR Review, No: 124, 41-45,(2002)
* Duman, G. Ş., “Türk Sigorta Sektöründe Sorunlara Yoğun Bakım Gerekiyor”, ÖNERİ, 17, 231-236, Ocak 2002
* Duman, G. Ş., “Türkiye’de deprem Yıkımlarının Boyutu ve Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında 587 Sayılı KHK” Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:38, Sayı:12, 64-76, (2001)
* Duman, G. Ş., “Türk Sigorta Sektöründe Özel Emeklilik Sistemi ve Hayat Sigortaları ile İlgili Son Gelişmeler”, Finans Dünyası, Ağustos 2001, 76-79
* Uralcan, G.Ş., “Sigorta Sektöründe Rigor Mortis (Ölüm Katılığı) ve Değişim Faaliyetlerinin Analizi”, Journal of Financial Researches and Studies, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Temmuz 2011, 21 – 41
* Uralcan, G.Ş., “Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi Oluşumunda Özel Sigorta Sektörüne Yönelik Eğitimlerde Önem Taşıyan Makro Analizler”, Cumhuriyet Üniversitesi İİB Dergisi, 2011, Cilt 12, Sayı 2, 113 - 137

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER:

* “Türk Sigorta Sektörünün Dünya Üzerindeki Yeri ve Entegrasyon Sorunları”, MÜ İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Avrupa Ekonomik Topluluğuna Girerken Türk Sigorta Sektörünün Sorunları” Paneli, Nisan 13, 1994, İstanbul.

* “Türk Sigorta Sektörü’nün Yapısal Değişimler Açısından Dünü ve Bugünü”, İTÜ, Türk Sigorta Sektöründe Yapısal Değişiklikler Sempozyumu, Mayıs 1992.
* “Sigorta Faaliyetlerinin İşlevsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Türk Sigorta Sektörünün Bu Bağlamda Dünya Sigorta Sektörüyle Karşılaştırılması” Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, icef –Sobiad 28 Nisan 2012,

* “Geçmişten Bugüne Türk Sigorta Sektörünün Değerlendirilmesi” , Başkent Üniversitesi 1.Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 6-7 Haziran 2013

* Türk Sigorta Sektöründe Değişim ve İş Olanakları – 'AÜ, İktisat Fakültesi 'Saygın Meslek Sigortacılık, Semineri - sektörde Değişim ve Motorlu Taşıt Sigortaları' paneli, 02 Kasım 2013,Eskişehir.

ÇEŞİTLİ MAKALE VE YAZILAR

1- Uralcan, G.Ş., “Değişimi Yönetirsek Güçleniriz” , Sigortacı Gazetesi, Sayı 353, Mayıs 2008.
2- Uralcan, G.Ş., “Eğitimle Yatıp Eğitimle Kalkmanın Zamanıdır”, Sigorta Dünyası, Haziran 2008.
3- Duman, G. Ş., “1995 Sigorta Yılı Olsun” Sigorta Dergisi, Sayı 53, Temmuz 1994.
4- Duman, G. Ş., “Sigorta Sektörü Sorunları Kronikleşti”, Sigorta Dergisi , Sayı 52, Haziran 1994.
5- Duman, G. Ş., “Sigorta Sektörü Bir Rüzgar Bekliyor” (Başyazı), Sigorta Dergisi, Sayı 41, Temmuz 1993.
6- Duman, G. Ş., “Temennimiz Özal’ın Aşılması”, Sigorta Dergisi, Sayı 38, Nisan 1993.
7- Duman, G. Ş., “Sağır ve Dilsiz Güzeli” (Başyazı), Sigorta Dergisi, Sayı 37, Mart 1993.
8- Duman, G. Ş., “Amaç Açığa Vurulmamaktadır” (Kapak yazısı), Sigorta Dergisi, Sayı 31, Eylül 1992.
9- Duman, G. Ş., “Konu’nun Önemi” (Kapak), Sigorta Dergisi , Sayı 30, Ağustos 1992.
10- Duman, G. Ş., “Milli Eğitim Bakanına Açık Mektup” (Kapak), Sigorta Dergisi, Sayı 28, Haziran 1992.
11- Duman, G. Ş., “Sigorta Yılı ve Sigorta Haftası Tüm Sektörce Desteklenmeli” (Başyazı), Sigorta, Sayı 5, Temmuz 1990.
12- Duman, G. Ş., “1989 Yılı Sigorta Faaliyetleri Özet Sonuçları Yayınlandı” (İnceleme- Araştırma), Sigorta, Sayı 6, Ağustos 1990.
13- Duman, G. Ş., “Türk Sigorta Sektörüne Bakış Açısı Değişmeli”, Sigorta Dünyası, Sayı 340, Mayıs 1988.
14- Duman, G. Ş., “Mıh ve Ülke İlişkisi”, Sigorta Dünyası, Sayı 345, Ekim 1988.
15- Duman, G. Ş., “Türk Sigorta Sektöründe Boş Kapasiteler ve Ekonomik Kayıplar” (Dizi), Sigorta Dünyası, 1987.