Yrd.Doç.Dr. MEHMET KAHVECİ
İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı / İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 10.08.1968
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 2 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
T.C. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Şişhane Yerleşkesi
TEL
:
2122972560 Dahili: 1120-1147
FAKS
:
2122973144
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Ekonometri, 1989
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi , Uluslararası İşletmecilik, 1993
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İşletmecilik
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
ODTÜ Yöneylem Araştırması Derneği ve Dergisi Üyesi
İŞ TECRÜBELERİ
1992-1995 Yılları arasında ABBATE Tekstil Sanayi İşletmesinde Üretim ve Planlama Departman Sorumluluğu ve Şirket İşverenine Hesap Uzmanlığı
1995-1999 Yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finans ve Sayısal Yöntemler Ana Bilin Dalında Araştırma Görevliliği
Haliç Üniversitesi ,İşletme Fakültesi Dekan Yrd.(Şubat,2009 –Ocak 2015 )

9.2. T.C.Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Fakülte Sekreterliği’ ne Vekalet, (2012,Haziran - Kasım )

9.3. T.C.Haliç Üniversitesi 2011 Haziran-Eylül Aylarında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Vekaleten

9.4. T.C.Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe-İngilizce İşletme Bölüm Başkanlığı 2010-2011

9.5. T.C. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyelikleri(2009-Ocak 2015) Eylül 2015 İtibariyle Fakülte Kurulu Üyesi

9.6. T.C.Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe –İngilizce İşletme Bölüm Başkan Yrd. ,(Mart-Kasım ,2015)

9.7. T.C.Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı 2015 Eylül itibariyle devam ediyor.
9.8.T.C.Haliç Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ( 17.10.2016 İtibariyleBaşladı)
Yöneylem Araştırması I
Üretim Yönetimi
İstatistik
*SBE Sayısal Karar Ver. Tek.
*SBE Seminer
Yöneylem Araştırması II
*SBE Seminer
Yöneylem Araştırması
Uluslararası Üret. Yön.
*SBE Sayısal Kar.Verme Tek
Yöneylem Araştırması I
Üretim Yönetimi
İstatistik
*Sağlık Bil. Ens. Seminer
*SBE Seminer
Yöneylem Araştırması II
Yöneylem Araştırması
*SBE Doktora Seminer
*Sağlık Bil. Ens. Seminer
*SBE Seminer
Kazanılan Burs ve Ödüller
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde İşletme Bölümünde, İktisat Fakültesi 60. yıl kutlamalarında yapılan faaliyetler ve Uluslararası Sempozyumda gösterilen başarı sonucu 1996 yılında alınan plaket ( İ.Ü.İ.F. Dekanlığından)
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Haliç’e Yapılan Yatırımların Verimliliği ve Bir Öneri Mayıs 2003 , İstanbul ve bu projede yer alan Haliç projelerinde yapılan fizibilite çalışmalarının değerlendirilmesi konulu bağımsız makale ve kitap halinde Haliç Üniversitesi yayını
Danimarka Aarhus Üniversitesi ile ortak yürütülen ERASMUS Projeleri çerçevesinde Doç.Dr.Ayşen Wolff'un Proje Koordinatörü olduğu Avrupa Birliği ile Proje Ortaklığında Koordinatör Yardımcılığı,2008
Yönetilen Tezler
Talep Tahmini “,Cengiz Çelik,Temmuz 2007, İST.

6.1.2. “Yalın Üretim Felsefesinden Olam Tam Zamanında Üretim Sistemi Servis Sistemlerine Uygulanabilir mi? “Halil Nejat Aslan,Temmuz,2007,İST.

6.1.3. “İşletme ve Üretim Yönetimi “Cihat Savaş,Temmuz,2007,İST.

6.1.4. “Kuyruk Teorisi ve Bir Uygulama “Hasan Günbey,Temmuz,2007,İST.

6.1.5. “Yöneylem Araştırması ve Özellikleri “Yılmaz Yıldırım,Temmuz,2007,İST.

6.1.6. “İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler “Aydın Dilsiz,Temmuz,2007,KIRKLARELİ

6.1.7. “Üretim Kaynakları Planlaması MRP II “,Atilla Erdoğan,Temmuz2007,İST.

6.1.8. “Uluslar arası Ürün Stratejisi “Orhan Güler,Temmuz 2007,İST.

6.1.9. Doğrusal(Lineer) Programlama ve Gıda Sektöründe Analitik Bir Uygulama,Yeşim Eğitmen,2010

6.1.10. Ulaştırma Modelleri ve Ulaştırma Modelleri Teknikleriyle Taşıma Maliyetlerinin Karşılaştırılması ve Uygulama,Mehtap Yıldırım,20

6.1.11. İnşaat Sektöründe CPM Network Tekniği ve Bir Uygulama,Sude UZUNAL,2009

6.1.12. Lastik Sektöründe Tedarik Zinciri ve Bir Uygulama,Ceyda BÜLBÜL,2009

6.1.13. Hizmet Üreten Sistemlerde Hizmet Üretim Maliyetlerinin ve Stok Maliyetlerinin Düşürülmesi,Güray ÖZDEMİR,2010

6.1.14. Kredi Kartlarının Üniversite Öğrencileri tarafından kullanımı ve İstatistiki Analizi,Melis Dizen,2010

6.1.15. İşletmelerde Bilgi İşlem Uygulamalarında Yöneylem Araştırması Tekniklerinin Kullanılması ve Uygulama,Yasin Küçük,2010

6.1.16. Hastane Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Kullanılan İstatistiksel Analizler ve Uygulanması,Gülçin Durukan,2011

6.1.17. Havayolu Taşımacılığında Transportation(Ulaştırma) Modelleri ve Karşılaştırmalı Maliyet Analizi,Nihan Kaynar,2011

6.1.18. Hastane Yönetiminde Hastaların Muayene Hizmetleriyle İlgili Kuyruk Modelleri ve Dahiliye Departmanında Uygulanması,Figen Arslan,2011

6.1.19. Fındık Üretiminde Kullanılan Üretim Teknikleri ve Dünyada Fındık üretiminde Kullanılan Üretim Teknikleriyle Karşılaştırılması ve Kantitatifsel Uygulama, Pınar Sağlam,2012

6.1.20. Çok Uluslu İşletmelerin Bilgi Sistemlerinde Bilginin Depolanmasının ve İletilmesinin Teknik Analizi,Sabri Yenen ,2015

6.1.21. Üretim İşletmelerinde Ürün (Mamül) Geliştirmenin AR-GE Departmanında Teknik Aşamaları ve Piyasa Analizi,Fatma Baş,2015

6.1.22. Bankaların Pazar Paylarının MARKOV ANALİTİK ZİNCİRİ Olasılık Dağılımları İle Analizi ve Uygulaması,Dilara Çandır,2015

6.1.23. E Ticaretin Gelişmesinde Devletin Rolü ve E Ticaretin Türkiye Ekonomisine Kantitatifsel (Sayısal) Etkileri,Mehmet Sinan Çolakkadıoğlu,2015

6.1.24. Küreselleşmenin Türkiye’de Hava Taşımacılığı Ve Sivil Havacılığı Üzerine Etklieri, Mustafa Fırat Korkmaz,2017

6.1.25. Elektronik Turizm pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar Ve Sosyal Medyanın Turislerin Destinasyon Seçimi Üzerindeki Etkileri Ve Analizi, Gözde Yıldız Sanay,2017
Yayın Listesi

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI-ISSC)

7.1.1. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi,İşletme Yönetiminde Maliyet-Kar Hedeflerine Yönelik Atama Modelleri ve Macar Algoritması Tekniğiyle Analitik Bir Yaklaşım,Mayıs-2008, İ.Ü. Yayını

7.1.2. Muhasebe ve Denetime Bakış Accounting and Auditing Review,Tubitak-Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) kayıtlı olup EBSCO İndex de taranmaktadıt, Yıl/Year :14,Sayı/İssue: 42, Nisan/April- 2014 ISSN :1307-6639, Uluslar arası Bilgi Sistemlerinde Bilgiye Erişim,Bilgilerin Depolanması ve Teknik Analizi

7.1.3. Muhasebe ve Denetime Bakış Accounting and Auditing Review Yıl/Year :14, Sayı/İssue:43, Ekim/October-2014 ,Tubitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanına Kayıtlıdır(SBVT)EBSCO İNDEX de taranmaktadır, Girişimcilik Ve Lojistik Arası İlişkiye Amprik Bir Yaklaşım, Örnek Bir Firma İncelemesi

7.1.4. Muhasebe ve Denetime Bakış Accounting and Auditing Review Yıl/Year :14 ,Sayı/İssue:45 Haziran/June,2015 ISSN :1307-6639 ,Tubitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanında Kayıtlıdır(SBVT), EBSCO INDEX de taranmaktadır, ‘Üretim İşletmelerinde Ürün(Mamul) Geliştirmenin Ar-Ge Departmanında Teknik Aşamaları ve Bilgi Teknolijilerinin Kullanımı.

7.1.5. Muhasebe ve Denetime Bakış Accounting and Auditing Review Yıl/Year :16,Sayı/İssue :48 Nisan/April,2016 ISSN : 1307-6639 ,Tubitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanında Kayıtlıdır(SBVT),EBSCO INDEX de taranmaktadır,’BİST’ de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin TOPSİS Tekniği ile Finansal Performanslarının Analizi ve Değerlendirilmesi.


7.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.3. Uluslararası Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

7.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Makaleler

7.5.1. Türkiye’nin Son Ekonomik Durumunun Kantitatifsel Analizi,Finansal Forum-Finansal Klüp,2002

7.5.2. İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üni. İ.İ.B.F. Mezunları Derneği İstanbul şubesi,Haber Dergisi,Haziran 2001 TürkiyedeYaşanan Kronikleşmiş Ekonomik Krizler

7.5.3. Mali Çözüm Dergisi, Yıl:11, sayı:16 Temmuz-Ağustos-Eylül,2001Stokastik Ortamlarda Yöneylem Araştırmasının Önemi

7.5.4. Mali Çözüm Dergisi,Yıl:12,Sayı:59,Nisan-Mayıs-Haziran,2002 Simulasyon Modelinin Monte-Carlo Simulasyon Tekniğiyle Stokastik Süreçlerde Uygulanması

7.5.5. Mali Çözüm Dergisi,Yıl:13 Ekim-Aralık Dönemi,2003,Yönetim Muhasebesinde Kantitatifsel Bir Boyut

7.5.6. TURKONOMİ Aylık Sanayi Ticaret ve Bilim Dergisi,Ocak 2014, Yıl:7, Sayı:79, Uluslararası Turizmin Hizmet Sektöründe Ekonomik Açıdan Analizi ve Kantitatifsel (Sayısal) Açıdan Değerlendirilmesi