Yrd.Doç.Dr. MEHMET KAHVECİ
İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Tezsiz


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 10.08.1968
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 2 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
T.C. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Şişhane Yerleşkesi
TEL
:
2122972560 Dahili: 1120-1147
FAKS
:
2122973144
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Ekonometri, 1989
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi , Uluslararası İşletmecilik, 1993
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İşletmecilik
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
ODTÜ Yöneylem Araştırması Derneği ve Dergisi Üyesi
İŞ TECRÜBELERİ
1992-1995 Yılları arasında ABBATE Tekstil Sanayi İşletmesinde Üretim ve Planlama Departman Sorumluluğu ve Şirket İşverenine Hesap Uzmanlığı
1995-1999 Yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finans ve Sayısal Yöntemler Ana Bilin Dalında Araştırma Görevliliği
Kazanılan Burs ve Ödüller
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde İşletme Bölümünde, İktisat Fakültesi 60. yıl kutlamalarında yapılan faaliyetler ve Uluslararası Sempozyumda gösterilen başarı sonucu 1996 yılında alınan plaket ( İ.Ü.İ.F. Dekanlığından)
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Haliç’e Yapılan Yatırımların Verimliliği ve Bir Öneri Mayıs 2003 , İstanbul ve bu projede yer alan Haliç projelerinde yapılan fizibilite çalışmalarının değerlendirilmesi konulu bağımsız makale ve kitap halinde Haliç Üniversitesi yayını
Danimarka Aarhus Üniversitesi ile ortak yürütülen ERASMUS Projeleri çerçevesinde Doç.Dr.Ayşen Wolff'un Proje Koordinatörü olduğu Avrupa Birliği ile Proje Ortaklığında Koordinatör Yardımcılığı,2008
Yönetilen Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
-Yüksek Lisans Projesi,Talep Tahmini,Hazırlayan:Cengiz Çelik,Temmuz,2007 İstanbul
-Yüksek Lisans Projesi,Yalın Üretim Felsefesinden Olan Tam Zamanında Üretim Sistemi Servis Sistemlerine Uygulanabilir mi?,Hazırlayan:Halil Nejat Aslan,Temmuz,2007 İstanbul
-Yüksek Lisans Projesi,İŞletme ve Üretim Yönetimi,Hazırlayan:Cihat Savaş,Temmuz,2007 İstanbul
-Yüksek Lisans Projesi,Kuyruk Teorisi ve Bir Uygulama,Hazırlayan:Hasan Günbey,Temmuz,2007 İstanbul
Yüksek Lisans Projesi,Yöneylem Araştırması ve Özellikleri,Hazırlayan:Yılmaz Yıldırım,Temmuz,2007 İstanbul
_Yüksek Lisans Projesi,İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler,Hazırlayan: Aydın
Dilsiz,Temmuz,2007 Kırklareli
-Yüksek Lisans Projesi,Üretim Kaynakları Planlaması MRPII,Hazırlayan:Atila Erdoğan,Temmuz,2007 İstanbul
_Yüksek Lİsans Projesi,Uluslararası Ürün Stratejisi,Hazırlayan:Orhan Güler,Temmuz,2007 İstanbul
-Yüksek Lisans Tezi,Üretim İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Lastik Sektöründe Bir Uygulama,Ceyda Birdal,2009,İstanbul
-Yüksek Lisans Tezi,CPM-PERT Proje Uygulama Teknikleri ve İnşaat Sektöründe Orjinal Bir Uygulama,Sude Uzunal,2009,İstanbul
Yayın Listesi
-İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Ün.i.,İ.İ.B.F. Mezunları Derneği İstanbul şubesi,Haber Dergisi,Haziran 2001 TürkiyedeYaşanan Kronikleşmiş Ekonomik Krizler
-Mali Çözüm Dergisi, Yıl:11, sayı:16 Temmuz-Ağustos-Eylül,2001..
-Stokastik Ortamlarda Yöneylem Araştırmasının Önemi
-Mali Çözüm Dergisi,Yıl:12,Sayı:59,Nisan-Mayıs-Haziran,2002 Simulasyon Modelinin Monte-Carlo Simulasyon Tekniğiyle Stokastik Süreçlerde Uygulanması
-Mali Çözüm Dergisi,Yıl:13 Ekim-Aralık Dönemi,2003,Yönetim Muhasebesinde Kantitatifsel Bir Boyut
-İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi,İşletme Yönetiminde Maliyet-Kar Hedeflerine Yönelik Atama Modelleri ve Macar Algoritması Tekniğiyle Analitik Bir Yaklaşım,Mayıs-2008, İ.Ü. Yayını
-Türkiyede Gecekondu Sorunlarının İstatistiksel ve Çevresel Sorunları isimli tamamlanmış ve yayınlanabilme aşamasında,2010


Diğer yayınlar :Uygulamalı İstatistik ve Turizm Sektöründen Örneklerle isimli bilimsel nitelikli orijinal örneklerle donatılmış kitap çalışması tamamlanma aşamasında,2011


-Stok Modelleri ve Uygulaması isimli Yüksek Lisans Tezi,1993
-Simulasyon Modelinin Monte-Carlo Simulasyon Tekniğiyle Üretim Kararlarında Uygulanması isimli Doktora Tezi,1999
-Türkiye’nin Son Ekonomik Durumunun Kantitatifsel Analizi,Finansal Forum-Finansal Klüp,2002
-Haliçe Yapılan Yatırımların Verimliliği ve Bir Öneri,Mayıs -2003,Haliç Üniversitesi Yayını, “Haliç Projelerinde Yapılan Fizibilite Çalışmalarının Değerlendirilmesi Konulu Bağımsız Makale “ Bu Ortak Yayın Kitap Halinde Yayınlandı