Prof.Dr. EMEL BOZKAYA
Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 21.10.1944
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 34445 Beyoğlu/İstanbul
TEL
:
(0212) 924 2444 Dahili: 1118
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Biyoloji , 1966
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Mikrobiyoloji , 1973
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Mikrobiyoloji
DOÇENTLİK
:
İstanbul Üniversitesi, Mikrobiyoloji -Viroloji , 1989
PROFESÖRLÜK
:
İstanbul Üniversitesi, Mikrobiyoloji -Viroloji , 1996
ÜYELİKLER
1- Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
2- Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği
3- Aids Savaşım Derneği
4- Klimik Derneği
5- Türk Parazitoloji Derneği
6- Kemoterapi Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
İstanbul Tıp Fakültesi Laboratuar Komisyon Başkanlığı 1996- 2004 (iki dönem)
“ Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı “ Başkanlığı 2000 – 2006 (iki dönem)
“ Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı” Başkanlığı 2007 - 2011

Temel Mikrobiyoloji
Temel Mikrobiyoloji Laboratuvarı A
Temel Mikrobiyoloji Laboratuvarı B
İmmünolojinin Temelleri
Genel Biyoloji I
Genel Biyoloji II
Viroloji
Mikrobiyel Teknoloji
Hayvan Doku Kültürü
Mikrobiyoloji (Hemşirelik)
Temel Mikrobiyoloji
Temel Mikrobiyoloji Laboratuvarı A
Temel Mikrobiyoloji Laboratuvarı B
İmmünolojinin Temelleri
Temel Mikrobiyoloji (MYO Gıda Teknolojisi)
Mikrobiyoloji (Beslenme ve Diyetetik)
Viroloji
Mikrobiyel Teknoloji
Hayvan Doku Kültürü
Mikrobiyoloji (Hemşirelik)
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Enterovirus ve Solunum Virusları Tanı Kursları - 1979
Hücre Kültürleri ve Viroloji Uygulamalı Tanı Kursu – 1983
Hücre Kültürleri ve Viroloji Uygulamalı Kursu – 1989
Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar (CTBH) Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu – 1990
Viroloji Kursu 11-15 Kasım 1991. İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı
Klinik Viroloji ve Viral İnfeksiyonları Tanısı – 1995
3. Ulusal Viroloji Kongresi – 2007
Hücre Kültürü Kursu Kayseri 2008-
Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi anısına: Viroloji Eğitim Günleri- 2009
Birinci Ulusal Hücre Kültürü Simpozyumu ve Uygulamalı Kursu, İstanbul, 4-7 Ekim
Yönetilen Tezler
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1- “Çeşitli risk gruplarında Chlamydia Trachomatis’in hücre kültürü yöntemi ve direkt fluoresan antikor testi ile araştırılması”
Mustafa Önel,28.02.1997
2-- “ Influenza viruslarının tanısında kullanılan farklı yöntemlerin karşılaştırılması”
Orhan Önder Yaycıoğlu, 06. 07. 2001
3- “ Ensefalitli çocuklarda Herpes simpleks tip I ve Herpes simpleks tip 2’nin polimeraz zincir reaksiyonu ile saptanması”
Gülcan Assaf Yolcu, 28. 01. 2002
4- “ Akut solunum yolu infeksiyonlarında Human Coronavirus insidansı”
Fadime Gül, 02. 03. 2009
5- “ HIV-1 Pozitif Eşcinsellerde virus tiplendirilmesi ve direnç belirlenmesi”
Dilek Alpsar 27. 07. 2011

6.2. Doktora Tezleri
1- “ Herpes simpleks infeksiyonlarının tanısında direkt immunfloresan, standart hücre kültürü ve santrifüjlü hücre kültürü yöntemlerinin karşılaştırılması”
Feride Velai, 1995

2- “ Influenza virusunun tanısında hücre kültürü hızlı test, real time PCR yöntemlerinin karşılaştırılması ve izole edilen virusların tiplendirilmesi”
Seyhan Selvi Aslan, 2006

3- “ Solunum yolu viral enfeksiyon etkenlerinin tanısında in-house PCR optimizasyonu”
Melis Kanturvardar (Halen devam etmektedir –Tez aşamasında)

Uzmanlık Tezleri
1- “ Helicobacter pylori tanısında kullanılan üreaz deneyi, bakteri izolasyonu ve ELISA yöntemlerinin değerlendirilmesi”
Feride Velai, 1991
2- “ Chlamydia trachomatis’in hücre kültüründen izolasyonu”
İbrahim Taşpolat, 1996
3- “ Kronik helicobacter pylori infeksiyonunun koroner kalp hastalığı ve kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişkisinin araştırılması”
Ömer Küçükbasmacı, 1997
4- “ Genital herpes simpleks virus tip 2 infeksiyonlarının tanısında hücre kültürü ve Real-time PCR yöntemlerinin karşılaştırılması”
Enver Ayık, 2007
5-“Haemophilus influenzae ve haemophilus parainfluenzae bakterilerinin izolasyonu B-laktamaz aktivitesi ve antibiyotik direnci”
Nesrin Agasi, 2005

Viroloji Yan Dal Uzmanlık Tezleri
1- “Akut Solunum Yolu infeksiyonlu çocuklarda Respiratory Syncytial virus” Gülden Yılmaz, 1997
2- “ Kronik hepatit B hastalarında nükleosid/nükleotid analoglarına direnç Mutasyonlarının
Inno lipa ve Ultra Deep Pyrosequencing ile araştırılması” Uz. Dr. Sevim Meşe, 2011
Uluslararası Toplantılar
Katıldığı Uluslararası
International Committee of Taxonomy Virology Türkiye Temsilcisi
11.c. Katıldığı Ulusal Çalışmalar ve Toplantılar:
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti “İnfluenza Çalışma Grubu” Başkanı
“Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Derneği” Yönetim Kurulu Üyesi
Yayın Listesi
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1- Altiok E, Taylan F, Yenen OŞ, Demirkeser G, Bozacı M, Önel D, Akçadağ B, İyisan AS, Ciblak M, Bozkaya E, Yüksel S, Badur S: Mutations in Influenza A Virus (H5N1) and Possible Lımıted Spread, Turkey , 2006. Emerging Infectious Diseases 14(3):491-2 ; 2006
2- Ciblak M A, Hasöksüz M, Escuret V, Valette M, Gul F, Yılmaz H, Turan N, Bozkaya E, Badur S : Surveillance and Oseltamivir Resistance of Human Influenza A Virus in Turkey During the 2007-2008 Season. Journal of Medical Virology 81: 1645-1651 (2009)
3- Ciblak M A, Kanturvardar M, Asar S, Bozkaya E, Yenen O S, Badur S : Sensitivity of rapid Influenza antigen tests in the diagnosis of pandemic (H1N1) 2009 conpared with the standard rRT-PCR technique during the 2009 pandemic in Turkey. Scandinavian Journal of İnfectious Diseases, 2010; Early Online, 1-4

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1- Velayi F, Bozkaya E: Comparison of Standard tube cell culture, G Wells plate centrifugation (G WP C) anol direct fluorescent antibody (DFA) methods for detection of Herpes simplex virus (HSV) in clinical samples, FEMS simposium on recent advances in the diagnosis of viral diseases, July 20-22 İstanbul (1995).
2- Küçükbasmacı Ö, Anğ Ö, Bozkaya E, Küçükbasmacı F, Koylan N : Association of Helicobacter pylori infection with coronary heart disease and cardiovascular risk factors. . 8 th International Congress on Infectious Diseases , 15-18 May, Boston Massachucets, ABD (1998).
3- Bozkaya E: Genital Herpes simplex virus infections in Turkey, FEMS Symposium, Recent Advances in the Diagnosis of Sexually Transmitted Diseases (STDs) 10-13 June , İstanbul (1988).
4- Önel M, Işık N, Taşpolat İ, Bozkaya E, Ağaçfidan A: Prevalance of Chlamydia trachomatis in the different groups by cell culture in İstanbul, FEMS Symposium , Recent Advances in the Diagnosis of Sexually Transmitted Diseases (STDs) 10-13 June, İstanbul (1998).
5- BALKAN 1—Bozkaya E: Laboratory Diagnosis of STD’s, (oral presentation) Microbiologica Balkanica 3.rd Balkan Conference of Microbiology İstanbul 2003.
Second Congress of Virology “Days of Virology in Bulgaria Influenza
6- Bozkaya E : Genital Herpesin Laboratuar Tanısında Yeni Serolojik Testlerin Yeri
7-.Bozkaya E Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu 1-4 Nisan 2004 Kuşadası- İzmir
8 - Bozkaya E:Influenza Surveillance and Pandemic A/(H1N1) Infections in Turkey in 2009-2010 Season Power of Microbes in İndustry and Environment 2010 Malinska/Croatia, September 22-25, 2010 (Poster)
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Anğ Ö, Töreci K, Bozkaya E, Güvener Z:İdrar Yolu İnfeksiyonlarından İzole Edilen Bakterilerin Trimethoprim sulphametaxazole’e Hassasiyetleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1:32 (1971).
2- Çetin ET, Töreci K, Bozkaya E: Muayene maddelerinden izole edilen sporsuz Anaerop Bakteriler , Tıp Fak Mecm 38:322 (1975).
3- Çetin ET, Gemicioğlu M, Ergenç H, Bozkaya E, Gökoğlu N: İki Coxsackie B virus infeksiyonu vakası, Tıp Fak Mecm 41: 509 (1978).
4- Gemicioğlu N, Çetin ET, Ergenç H, Bozkaya E, Atalay A, Gökoğlu N: On enterovirus Echo infeksiyonu vakası,Tıp Fak Mecm 41:579. (1978).
5-Bozkaya E: Kızamıkçık virusu ve izolasyonu “ Kızamıkçık Simpozyum”kitabında, Tıp Fak Mecm 43 (Suppl 81): 23 (1980).
6- Gemicioğlu N, Bozkaya E, Çetin ET: İnsan embriyonu böbreği primer hücre kültürlerinde Enterovirus izolasyonları, Doğa Bilim Derg 8: 349 (1984).
7- Bozkaya E: Diğer Hepatotrop viruslar,Klimik Derg 1:29 (1988).
8- Bozkaya E:Herpes simpleks virusu ve Cytomegalovirus infeksiyonlarında laboratuvar tanısı. Klimik Derg 1 (Özel sayı):152 (1988).
9- Çetin ET, Bozkaya E: Hücre kültürlerinin gelişim ve önemi,Türk Mikrobiyol Cem Derg 18: 177 (1988).
10- Bozkaya E : Hücre kültürleri koleksiyonu ve yurdumuzda yapılacak işbirliği,Türk Mikrobiyol Cem Derg 18: 162(1988).
11- Bozkaya E: Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık virusları, “Viral İmmünoloji”kitabında s.37, XXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Eskişehir (1989).

12- Çelik G, Bozkaya E: HIV(Human Immunodeficiency Virus)antikorlarının tayininde Indirekt Immunofloresan ve Western Blot yöntemlerinin karşılaştırılması, Türk Mikrobiyol Cem Derg 19: 52 (1989).
13- Badur S, Bener S, Akış N, Öztoprak A, Çelik G, Bozkaya E: Kızamıkçık virusu infeksiyonlarının serolojik tanısında kullanılan yöntemlerin özellikleri ve sonuçların değerlendirilmesi, Klimik Derg 2: 134 (1989).
14- Çetin ET, Bozkaya E: 1980-1988 yılları arasında laboratuvarımıza başvuran gebe kadınlarda kızamıkçık antikor düzeyi, Türk Mikrobiyol Cem Derg 19: 57 (1989).
15- Bozkaya E, Çetin ET: Viruslara karşı immünite, Klimik Derg 2: 148 (1989).
16- Bozkaya E: Viral hastalıkların tanısında laboratuvarın önemi muayene maddesinin alımı ve ekimi, Türk Tıp Derneği Derg 56: 368 (1990).
17- Bozkaya E: Hücre-Virus ilişkisi, Türk Tıp Derneği Derg 56: 337 (1990).
18-Yılmaz G, Bozkaya E, Türkoğlu S, Badur S, Çetin ET: Hayat kadınlarında genital herpes simpleks virusu infeksiyonu prevalansının hücre kültürü ve enzim immünoessey yöntemleri ile saptanması, Klimik Derg 4: 72 (1991).
19- Yılmaz G, Bozkaya E, Türkoğlu S, Badur S, Çetin ET, Salman N, Askın S: Çeşitli viral etkenlerin nazofarinks aspirasyon sıvısında indirekt immünofluoresans yöntemi ile saptanması, Klimik Derg 4: 74 (1991).
20- Bozkaya E: Solunum yollarında etken olan viruslar, Hipokrat 32: 5(1994) 21- Velai F, Bozkaya E, Özdil S, Badur S, Arıcı S : Helicobacterpylori infeksiyonları tanısında kullanılan hızlı üreaz deneyi, bakteri izolasyonu ve ELİSA yöntemlerinin değerlendirilmesi,Türk Mikrobiyol Cem Derg 24(1-2): (1994
22- Bozkaya E: Türkiye’de AIDS, Medikal Degi 104: 2 (1995).
23- Bozkaya E: Kasım 1993-Kasım 1995 yılları arasında hücre kültüründe Herpes simpleks virus izolasyonu, Türk Mikrobiyol Cem Derg 25 (4):1995
24- Buyru F, Ağaçfidan A, Yılmaz G, Önel M, Eserol F, Bozkaya E, Bengisu E: Asemptomatik Kadınlarda Genital Chlamydia Trachomatis ve Herpes Simplex Infeksiyonu Araştırması, 1. Ulusal Chlamydia İnfeksiyonları Simpozyumu s.77 (1995).
25- Mevsim G, Tümerdem Y, İnce N, Ayhan B, Tümerdem B, Özçelik H, Bozkaya E: Erkek Berberlerin HIV İnfeksiyonu Konusunda Bilgi ve Davranışları (Kesitsel Epidemiyolojik Çalışma - 1) Medikal Dergi 104:38 (1995).
26- Turizm ve AIDS, 11. Türkiye AIDS Kongresi Raporları İstanbul 1995.
27- Bozkaya E: Virusların sınıflandırılması “ Klinik Viroloji ve Viral İnfeksiyonların Laboratuvar Tanısı” Bozkaya E, Yılmaz G, Badur S, s.1-12 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No:27 İstanbul (1996).
28- Bozkaya E: Günümüzde Herpes Virus’lar, XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Program ve Özet kitabı s.33 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayın No:85 Antalya (1996).
29- Işık N, Yılmaz G, Kaygusuz A, Velai F, Bozkaya E, Badur S: Herpes Simplex virusunun (HSV) Acyclovir’e invitro duyarlılık tayininde boya tutunu (Dye Ptokedu) deneyinin laboratuvarımıza adaptasyonu. s. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No:25 Antalya
30- Çoban A, Can G, Üçsel R, Yücer G, Bozkaya E: Neonotal Herpes Ensefaliti XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Program ve Özet kitabı, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No:25 Antalya (1996).
31- Taşpolat İ, Bozkaya E, Önel M, Ağaçfidan A, Badur S: Chlamydia Trachomatis’in hücre kültüründe izolasyonu. 2.Ulusal Chlamydia Enfeksiyonları Sempozyumu, İzmir; Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, s.131.12-15 Mayıs(1997).
32- Önel M, Bozkaya E, Ağaçfidan A, Gerikalmaz Ö, Ander H, Badur S: Çeşitli risk gruplarında Chlamydia Trahcomatis’in hücre kültürü yöntemi ve direkt fluoresan antikor testi ve araştırılması. Ulusal Chlalmydia Enfeksiyonları Sempozyumu 12-15 Mayıs İzmir.(1997)
33-Bozkaya E: Nozokomiyal Virus İnfeksiyonları Galenos 25:20 (1998)
34 Bozkaya E: Ev Hayvanları Kaynaklı Viral Zoonozlar XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Özet Kitabı s: 144-146, Antalya 1998
35-Bozkaya E: Herpes Virus’lar Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar (CTBH) Ed: Ağaçfidan A, Anğ Ö, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No:35 kitabında İstanbul 1999
36- Bozkaya E : Herpes Simplex Virus İnfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar (CTBH) Ed:Ağaçfidan A, Anğ Ö. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No: 35 İstanbul 1999.
37- Işık N, Ağaçfidan A, Ağırbaşlı H, Işık DM, Bozkaya E, Gedikoğlu G, Badur S: İmmünsüpresif hastalarda akut parvovirus B 19 enfeksiyonunun tanısında enzim immune yöntemi ile gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonunun kullanımı. Mikrobiyoloji Bülteni ; 35:277; 2003.
38- Bozkaya E, Çungurlu S: Geçmişten Günümüze Solunum Yolu İnfeksiyon Salgınları ve SARS, Hipokrat Derg. (12):245-250 (2003).
39- Işık N, Ağaçfidan A, Ağırbaşlı H, Işık MD,Yeğenoğlu Y, Uzun M, Erturan Z, Bozkaya E, Anak S, Badur S: Bağışık Sistemi Baskılanmış Hastalarda Real-Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Mantar İnfeksiyonlarının Tanı ve Takibi
İnfeksiyon Dergisi 18(1): 79-84 ; 2004
40- Bozkaya E: Herpesviruslar Klinik Aktüel Tıp s.18-24, 2005
41- Önal A, Aslan S, Bozkaya E, Badur S: Türkiye’de 2003-2004 ve 2004-2005 Yıllarında Grip Sürveyansı ve İzole edilen İnfluenza virus Suşlarının Tiplendirimi Klimik Dergisi 19 (1): 3-9 ; 2006
42- Altiok E, Taylan F, Yenen OŞ, Demirkeser G, Bozacı M, Önel D, Akçadağ B, İyisan AS, Ciblak M, Bozkaya E, Yüksel S, Badur S: Mutations in Influenza A Virus (H5N1) and Possible Lımıted Spread, Turkey , 2006. Emerging Infectious Diseases 14(3):491-2 ; 2006
43- Ciblak M A, Hasöksüz M, Escuret V, Valette M, Gul F, Yılmaz H, Turan N, Bozkaya E, Badur S : Surveillance and Oseltamivir Resistance of Human Influenza A Virus in Turkey During the 2007-2008 Season. Journal of Medical Virology 81: 1645-1651 (2009)
44- Bozkaya E: Solunum Yolu İnfeksiyonu Etkeni virusların Laboratuar Tanısına Güncel Yaklaşım XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre Kitabı s.198 – 210. Bodrum 2008.
45- Kanturvardar M, Ciblak M, Asar S, Bozkaya E, Yenen Ş, Badur S : Pandemik A/H1N1 İnfeksiyonlarının Tanısında Hızlı Test “ Sorunu”, Klimik Dergisi 2009 ; 22(3): 79-81
46- Ciblak MA, Bozkaya E:Pandemik Influenza A (H1N1) 2009 Enfeksiyonlarının Laboratuar Tanısı, Ist Tıp Fak Derg 73 (Supl 1) :27-33 ;2010.
47- Ciblak M A, Kanturvardar M, Asar S, Bozkaya E, Yenen O S, Badur S : Sensitivity of rapid Influenza antigen tests in the diagnosis of pandemic (H1N1) 2009 conpared with the standard rRT-PCR technique during the 2009 pandemic in Turkey. Scandinavian Journal of İnfectious Diseases, 2010; Early Online, 1-47.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler -Öneş Ü, Yalçın I, Apak S, Kuyumcu N, Bozkaya E, Çetin E T: Beyinde Yer Kaplayan Lezyon Bulgusu Veren Herpes simplex Ansefaliti Kıbrıs 1984 Çetin E T, Büget E, Bozkaya E, Büyükbaba Ö, Badur S: Konjenital Bulaşan İnfeksiyonlar: TORCH Kompleksi Kıbrıs 1984. ----Taşpolat İ, Bozkaya E Önel M, Ağaçfidan A, Badur S: Chlamydia Trachomatis’in hücre kültüründe izolasyonu Human Chlamydial Infections, 2. Ulusal Klamidya Enfeksiyonları Sempozyumu May 12-16, İzmir 1997. ------Önel M, Bozkaya E, Ağaçfidan A, GerikalmazÖ, Ander H, Badur S:Çeşitli Risk Gruplarında Chlamydia Trachomatis’in Hücre Kültürü Yöntemi ve Direk Floresan Antikor Testi ile Araştırılması . Human Chlamydial Infections, 2. Ulusal Klamidya Enfeksiyonları Sempozyumu 132 May 12-16, İzmir 1997. ------- -Yılmaz G, Türkoğlu S, Dedeoğlu F, Çınar S, Bozkaya E, Badur S:Nazofarinksten alınan Aspirasyon sıvısında İndirekt İmmünofloresan Yöntemi ile Saptanan Viruslar 6. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Trabzon 15-17 Eylül 1992.
-Bozkaya E : Genital Herpesin Laboratuar Tanısında Yeni Serolojik Testlerin Yeri
Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu 1-4 Nisan 2004 Kuşadası- İzmir
Bozkaya E: Herpes İnfeksiyonlarının Tanısında Moleküler Tanı Yöntemleri İnfeksiyon Hastalıklarında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı ; Uygulamalı Eğitimi 21-25 Eylül 1998, İstanbul.
- Bozkaya E : Chlamydia trachomatis’in direk tanısında “gold standart” değişiyor mu ?
.Bozkaya E: Genital Herpesin Laboratuar Tanısında Yeni Serolojik Testlerin Yeri .Bozkaya E: Viral Solunum Yolu İnfeksiyonları (Adenovirus Dışı) Mikrobiyolojik Tanı IV. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu özet kitabı s: 49-58, Abant, 7-9 Kasım 2008
Bozkaya E Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu 1-4 Nisan 2004 Kuşadası-İzmir İzmir 8- Bozkaya E, Önel M : Cinsel Yol ile Bulaşan Hastalıkların Servikal Kanser ile İlişkisi
Bozkaya E: Herpes İnfeksiyonlarının Tanısında Moleküler Tanı Yöntemleri İnfeksiyon Hastalıklarında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı ; Uygulamalı Eğitimi 21-25 Eylül 1998, İstanbul.-Bozkaya E: Turizm ve AIDS, II.Türkiye AIDS Kongresi raporları İstanbul (1995).
-Şen E,Bozkaya E : Komplemana Dirençli Borrelia Kökenlerine Karşı Gelişen T-Hücre Cevapları ve Proenflamatuar İnterferon Gamma Sentezi XXXI Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kuşadası, Aydın 19-23 Eylül 2004.
Bozkaya E: İnfluenza virusları, III. Ulusal Moleküler BİYOLOJİ VE Genetik Öğrenci Kış Okulu 17-19 Mart 2006
Bozkaya E: Solunum Yolu ile Bulaşan Nozokomiyal Viral Etkenler 3. Ulusal Viroloji Kongresi / Uludağ 9-13 Aralık 2007
-Ciblak MA, Hasöksüz M, Gül F,Yılmaz H,Turan N, Bozkaya E, Badur S: 2007- 2008 Sezonunda Ülkemizde İzole Edilen İnfluenza Viruslarının Tiplendirimi ve Anti-Viral ( oseltamivir) Direnç Durumlarının Araştırılması XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongresi Kongre Kitabı s634. ---Bozkaya E: Antiviral İlaçlar 20. Aknem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi Akılcı Antibiyotik Kullanımında Eczacıların Sorumluluğu Kursu – 4 s.36-40, Antalya 2005 Bodrum 2008.
7.7. Diğer yayınlar
Ulusal kitap. (Editör)
1- Bozkaya E, Yilmaz G, Badur S: Klinik Viroloji ve Viral İnfeksiyonların laboratuar Tanısı Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No : 27 İstanbul 1996.
2- Bozkaya E: Tıbbi Mikrobiyoloji 1 , İ.Ü. İstanbul Yıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları
Nobel Tıp Kitabevleri 2002
3- Bozkaya E: Tıbbi Mikrobiyoloji 1 , İ.Ü. İstanbul Yıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları
Nobel Tıp Kitabevleri 2002
4- Bozkaya E, Ağaçfidan A: Hücre Kültürleri ve Tanıda Kullanımı Süvari Matbaa İstanbul 2011.


- Ulusal kitap bölümleri:

- 1-Bozkaya E: Virusların Sınıflandırılması içinde Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji s.749-754 Güneş Kitabev Ankara 1999.
- 2 -Bozkaya E:Human Herpes 6 (HHV6) içinde Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M: Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi s.1689 - 1691 Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul 2008.
- 3 -Bozkaya E:Human Herpes 7 (HHV7) içinde Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M: Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi s.1692 – 1693 Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul 2008.
- 4- Bozkaya E:Human Herpes 8 (HHV8) içinde Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M: Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi s. 1693 – 1695 Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul 2008.
- 5- Bulut V,Çevikbaş A, Bozkaya E:Bağışıklık s. 159 – 189 içinde Abbasoğlu U, Çevikbaş A:Farmasötik Mikrobiyoloji, Efil Yayınevi, Ankara 2011.
- 6-,Çevikbaş A, Bozkaya E: Aşı ve Serum s.190204. içinde Abbasoğlu U, Çevikbaş A:Farmasötik Mikrobiyoloji, Efil Yayınevi, Ankara 2011.
- 7- Çevikbaş A, Bulut V, Bozkaya E:Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları s.205 -222. içinde Abbasoğlu U, Çevikbaş A:Farmasötik Mikrobiyoloji, Efil Yayınevi, Ankara 2011.
- 8- - Çevikbaş A, Bozkaya E: Otoimmun Hastalıklar s.223 -228. içinde Abbasoğlu

Çeviri
- Strohl WA, Rouse H, Fisher BD: Lippincott İllustrated Rewiews Mikrobiyoloji Harvey RA, Champe PA; Çeviri editörü:Anğ Ö Çevirenler: Ağaçfidan A, Anğ Ö, Badur S, Bozkaya E, Boral ÖB, Derbentli Ş, Erturan Z, Küçüker MA, Uzun M, Yeğenoğlu Y
- Nobel Tıp Kitabevleri 2006