Arş.Gör. DENİZ KANCA
Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 26.06.1987
MEDENİ DURUMU
:
Bekar
İŞ ADRESİ
:
Haliç Üniversitesi Bomonti Yerleşkesi - Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü - Şişli – İstanbul
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Temmuz-2009
YÜKSEK LİSANS
:
Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD, Eylül-2011
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırmaları Enstitüsü, Moleküler Tıp ABD
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
T.C. Haliç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Araştırma Görevlisi, 2009-
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Katıldığı Kongreler ve Kurslar:
- Türk Biyokimya Derneği XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi (3 - 6 Kasım 2015)
- 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi (16-18 Nisan 2015)
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (23-27 Haziran 2014)
- Mikrobiyal Ekoloji Grubu "Biyoinformatik II: Next Generation Sequencing (NGS) Temelleri ve NGS Verilerinin Analizi" Eğitimi (22 Haziran 2014)
- Mikrobiyal Ekoloji Grubu "RNA İzolasyonu, Ters Transkripsiyon (RT) ve Real Time PCR ile RNA Tespit ve Sayımı" Eğitimi (21 Haziran 2014)
- Akdeniz Üniversitesi Adrasan Eğitim ve Uygulama Merkezi Uluslararası Katılımlı "Mikrodizin Eğitim Çalıştayı"(18-21 Mayıs 2014)
- XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (27-30 Ekim 2013)
- Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Yöntemleri Okulu "Bir Günde İstatistik: Temel İstatistik Testleri" Eğitimi
- TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü "Popülasyon Genomiği: Temel Kavramlar, Veri Bankaları ve Veri Analizleri Uygulamalı Eğitimi" (4-8 Nisan 2011)
- İstanbul Üniversitesi "I. DETAE GÜNLERİ" (15-16 Ekim 2009)
- Ege Üniversitesi "Uluslararası katılımlı 3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma ile Uygulama Platformu" (27-30 Ağustos 2009)
- Haliç Üniversitesi "Moleküler Biyoloji ve Genetik Bahar Sempozyumu" (2-4 Mayıs 2008)
- Boğaziçi Üniversitesi "Moleküler Biyoloji ve Genetik Haftasonu III" (10-11 Mayıs 2008)
- Boğaziçi Üniversitesi "Moleküler Biyoloji ve Genetik Haftasonu II" (11-13 Mayıs 2007)
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
- Sparidae (Perciformes, Actinopterygii) Türlerinde Mitokondriyal Genom Evrimi, 2010-2011, Yardımcı Araştırmacı
- Türkiye Kıyılarında Yaşayan Denizel Türlerin Genetik Veribankasının Oluşturulması, 2010-Devam ediyor, Yardımcı Araştırmacı
- Kardiyovasküler Hastalıklarda Etken Genetik Profilin Araştırılması, 2012-Devam ediyor, Yardımcı Araştırmacı
- Türk Toplumunda Gençlerin Erişkin Başlangıçlı Diyabeti (MODY) Gelişiminde Etken Genetik Faktörlerin Risk Taraması, 2014-Devam ediyor, Yardımcı Araştırmacı
- Gençlerin Erişkin Başlangıçlı Diyabetinde (MODY) Türk Populasyonunda Hedef Genetik Profilin Araştırılması, 2014-Devam ediyor, Yardımcı Araştırmacı
Yayın Listesi
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
- Kanca D ve Yokeş MB. "Sparidae (Perciformes, Actinopterygii) Türlerinin Filogenetiği". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Sözlü Sunum, 27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye.