Yrd.Doç.Dr. TUĞBA ERDİL
Mimarlık Fakültesi, Erasmus Koordinatörlüğü / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Ankara / 26.10.1984
MEDENİ DURUMU
:
Evli
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2002-2006
YÜKSEK LİSANS
:
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2006-2008
DOKTORA
:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK TARİHİ ANA BİLİM DALI
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi (TMMOB)
International Association of Aesthetics (IAA)
İŞ TECRÜBELERİ
TC HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM ÜYESİ (2008-...)
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Erasmus Koordinatörlüğü.
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
1- ‘Urban Rehabilitation of the Inner City of Budapest-Erzsetebvaros’, Department of Urban Design Budapest Unv. Of Technology and Economics, btw.: Nov.29-dec.3\ 2004, Budapest.

2-Kentsel Yenileme Çalışması, T.C. Haliç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2004, İstanbul.

3- ‘Rehabilitation of Galata: Galataport’, Berlin Unv. Of Technology, Budapest Unv. of Technology and Economics, Goldern Horn Unv., btw.18-25 Feb 2006.

4- “ International Timber Structures Symposium: From Antiquity To Present”, Kongre Sosyal Praglam Sorumluluğu, T.C. Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 25-27 Haziran 2009, İstanbul.5- ‘Uygulamalı Disiplinler ve Mimari Proje Çalışmaları Sergisi’ Organizatörlüğü, Sergi Komisyonu Başkanlığı, T.C.Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Mecidiyeköy Kampüsü, 21 Şubat – 4 Mart 2011, İstanbul.

6- “K.K.T.C. Kurucu Cumhur Başkanı Rauf Denktaş Anıt Mezarı ve Müzesi Uluslararası Proje Yarışması”, Katılım Belgesi, 27 Aralık 2012.

7- Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris-Belleville Doktora Tezi Araştırma Programı; MSGSÜ Erasmus katılımcısı. 26 Haz. 2011 \ 25Ağustos 2012, Fransa Paris.


Uluslararası Toplantılar
1- Gündüzalp N., Erdil T., “Form and Ornamentation Aesthetics On The Latest Royal Palaces and Mansions of İstanbul” , XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetic Bridging Cultures”, Middle East Technical Unv, btw.9-13 June 2007, Ankara.

2- Erdil T., “ Changing Image of Woman In Ancient Anatolian Art Tradition: A Research of Reflection on Plastical Values”, IMWC-International Multidiciplynary Women’s Congress, 9 Eylül Üniversitesi, 13-16 October 2009, İzmir.

3- Erdil T., “ 21st Century And The New Mission of Architecture: The Sory And Socio-Cultural Base Of Ecological Erchitecture”, International Congress Of Ecological Architecture And Planning, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 22-25 Ekim 2009, Antalya.

4- Erdil T., “ Housing As A Vehicle Of Social Expression: Haousing Experiences In Istanbul Through 21st Century”, NHR(New Housing Researchers) Colloqium, Istanbul Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, 2-3 July 2010, İstanbul.

5- Erdil T., “Urban Dimension Of Marginality: From Industrial City To Global City, 2Contradiction In Istanbul Residantal Architecture”, The Eighteenth International Congress of Aesthetics, August 9th - 13th, 2010, Beijing.

6- Erdil T.,“Mobility and Urban Aesthetics: Communicational Architecture Towards the Postmoderncity”, 19th International Congress of Aesthetics: Aesthetics in Action, Krakow 2013, Poland.

7- Erdil T,. Gündüzalp N., “İstanbul’un Kaybolan Mimari Kültürlerinin İzinde: Tarihi Yarımada Tapınakları için bir Restitüsyon Önerisi”, Art and Aesthetics Prime Values; Time and Place Symposium, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ekim 2013, Ankara.

8- Erdil Polat T., “ A Reading of Ad-Hoc Way Of Suprising As A Design Strategy In Industrial and Architecturaşl Design”, Revisions of Modern Aesthetics, International Scientific Conference, 26-28 Haziran, 2015, Belgrad, Sırbistan.


Yayın Listesi
1- Erdil T., ‘Anadolu’nun Tanrı Anaları’, Aktüel Arkeoloji, Sayı: 4, ss.105-109, Ocak 2008.

2- Erdil T., “Postmoderni Rasyonelleştirmek: Anti-İdeolojik Bir Eylam Alanı Olarak Mimarlık ve Mario Botta Mimarlığı Üzerine Bir İnceleme”, Yapı Dergisi No: 369, Ağustos 2012, S-s. 54-56.

3- Erdil. T., “Mekansız Bir Mimarlığıa Doğru Mobilite ve Kent: ‘Circuler’ Sergisi ile Mobil Kenti Okumak”, Mimarlık Dergisi, Sayı: 367, S-s., 27-30.

4- Erdil Polat T., “Postmodern Cephe EstetiğindeBarok Bir Yöntem Olarak teatral Anlatım İlkeleri”, Tasarım Kuram, Cilt 11, Sayı 19, 2015.