Yrd.Doç.Dr. TUĞBA ERDİL
Mimarlık Fakültesi, Erasmus Koordinatörlüğü / Mimarlık Fakültesi / Mimarlık


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Ankara / 26.10.1984
MEDENİ DURUMU
:
Evli
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2002-2006
YÜKSEK LİSANS
:
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2006-2008
DOKTORA
:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK TARİHİ ANA BİLİM DALI
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi (TMMOB)
International Association of Aesthetics (IAA)
İŞ TECRÜBELERİ
9.1- Mimarlık Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü, TC Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2015-2016 Güz Yarıyılı (Devam Etmekte).

9.2- Mimarlık Fakültesi Sınav Komisyonu Başkanlığı (2016-2017 Güz Yarı Yılı (Devam Etmekte).


İnce Yapı I
Mimari Proje
Mimarlık Tarihi
Teknik Resim
Mekan organizasyonu ve Donatımı
Postmodern Süreçte Mimari Eğilimler ve Eleştiri*
Strüktür Tarihi*
Seminer*
Postmodern Obje Tasarımı
Mimari Proje
Çağdaş Mimari
Rölöve-Restorasyon II
Postmodern Süreçte Mimari Eğilimler ve Eleştiri*
Strüktür Tarihi*
Proje II
YL Tezi
Bitirme Projesi
Mimari Proje
Mimarlık Tarihi
Mekan Organizasyonu ve Donatımı
Postmodern Süreçte Mimari Eğilimler ve Eleştiri*
Strüktür Tarihi*
Restorasyon Teknikleri*
Seminer*
Postmodern Obje Tasarımı
Mimari Proje
Çağdaş Mimari
Rölöve-Restorasyon II
Türk Sanatı Tarihi
Postmodern Süreçte Mimari Eğilimler ve Eleştiri*
Strüktür Tarihi*
Proje II
YL Tezi
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Erasmus Koordinatörlüğü.
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler

8.1. ‘Urban Rehabilitation of the Inner City of Budapest-Erzsetebvaros’, Department of Urban Design Budapest Unv. Of Technology and Economics, btw.: Nov.29-dec.3\ 2004, Budapest.

8.2. Kentsel Yenileme Çalışması, T.C. Haliç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2004, İstanbul.

8.3. ‘Rehabilitation of Galata: Galataport’, Berlin Unv. Of Technology, Budapest Unv. of Technology and Economics, Goldern Horn Unv., btw.18-25 Feb 2006.

8.4. “Leleg Uygarlığı’nın Merkezi Pesada Antik Kenti Kazıları ve Arkeolojş Parkı Projesi”, 2008 Arkeolojik Kaızı ve Araştırma Ekibi, Kazı Mimralığı katılım belgesi. Muğla Üniversitesi, Kazı Başkanı; Prof. Dr. Adnan Diler, 2008, Bodrum, Muğla.

8.5. “ International Timber Structures Symposium: From Antiquity To Present”, Kongre Sosyal Program Sorumluluğu, T.C. Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 25-27 Haziran 2009, İstanbul.

8.6. ‘Uygulamalı Disiplinler ve Mimari Proje Çalışmaları Sergisi’ Sergi Komisyonu Başkanlığı, T.C.Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Mecidiyeköy Kampüsü, 21 Şubat – 4 Mart 2011, İstanbul.


8.7. Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris-Belleville Doktora Tezi Araştırmacılığı; MSGSÜ Erasmus programı. 26 Haz. 2011 \ 25Ağustos 2012, Paris, Fransa.

8.8. 19th International Congress of Aesthetics: Aesthetics in Action, “Architecture And Urban Space”, Collegium Maus Session Chair (Oturum Başkanlığı);, 21-27 July, 2013, Krakow-Poland.

8.9. Erasmus Akademik Kadro Hareketliliği Programı, Yurt dışı dersi; “Mapping Cultural Change And Socio-Spatial Transformation In Selected Port Areas of Istanbul: A Case For Karaköy/Kemankeş District”, Escoula Tecnica Superior de Arquitectura da Coruna, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi, 27-31.03.2017, A Coruna-Spain.

Yönetilen Tezler
6.1.1. Sümeyye Başoğlu, “Sakarya Taraklı Bölgesinin Mimari Kimliği ve Güncel restorasyon Süreçleri”, TC Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Yüksek Lisans, Mimarlık ABD.

6.1.2. Ebru Işıkcevahir, “Kentsel Dönüşüm Uygulama Süreçleri ve İstanbul Piyalepaşa Örneği”, TC Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Yüksek Lisans, Mimarlık ABD.

6.1.3. Cansu Ünal, “Binalarda Yenileme Süreçleri ve İş Güvenliği; Okmeydanı Hastanesi Örneği”, TC Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Yüksek Lisans, Mimarlık ABD.

6.1.4. Sinan Çetinkaya, “Eğitim Yapılarında Tasarım Kriterleri Üzerine”, TC Haliç Üniversitesi, Fen
Uluslararası Toplantılar
1- Gündüzalp N., Erdil T., “Form and Ornamentation Aesthetics On The Latest Royal Palaces and Mansions of İstanbul” , XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetic Bridging Cultures”, Middle East Technical Unv, btw.9-13 June 2007, Ankara.

2- Erdil T., “ Changing Image of Woman In Ancient Anatolian Art Tradition: A Research of Reflection on Plastical Values”, IMWC-International Multidiciplynary Women’s Congress, 9 Eylül Üniversitesi, 13-16 October 2009, İzmir.

3- Erdil T., “ 21st Century And The New Mission of Architecture: The Sory And Socio-Cultural Base Of Ecological Erchitecture”, International Congress Of Ecological Architecture And Planning, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 22-25 Ekim 2009, Antalya.

4- Erdil T., “ Housing As A Vehicle Of Social Expression: Haousing Experiences In Istanbul Through 21st Century”, NHR(New Housing Researchers) Colloqium, Istanbul Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, 2-3 July 2010, İstanbul.

5- Erdil T., “Urban Dimension Of Marginality: From Industrial City To Global City, 2Contradiction In Istanbul Residantal Architecture”, The Eighteenth International Congress of Aesthetics, August 9th - 13th, 2010, Beijing.

6- Erdil T.,“Mobility and Urban Aesthetics: Communicational Architecture Towards the Postmoderncity”, 19th International Congress of Aesthetics: Aesthetics in Action, Krakow 2013, Poland.

7- Erdil T,. Gündüzalp N., “İstanbul’un Kaybolan Mimari Kültürlerinin İzinde: Tarihi Yarımada Tapınakları için bir Restitüsyon Önerisi”, Art and Aesthetics Prime Values; Time and Place Symposium, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ekim 2013, Ankara.

8- Erdil Polat T., “ A Reading of Ad-Hoc Way Of Suprising As A Design Strategy In Industrial and Architecturaşl Design”, Revisions of Modern Aesthetics, International Scientific Conference, 26-28 Haziran, 2015, Belgrad, Sırbistan.


Yayın Listesi

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1.1. Erdil Polat T., “ Sermayenin Sosyo-Kültürel Dışavurum Aracı ve Reklam Panosu Olarak AKM”, Mimarlık Dergisi, Sayı: 387, ss. 10-11, Avery Index, ISSN: 1300-4212.

7.1.2. Erdil Polat T., “Mimaride İletişimsel Süreç ve Ticari Manipülasyon”, Yapı Dergisi, Sayı:417, Ağutos 2016, ss. 70-76, Design And Applied Arts Index (DAAI), ISSN:1300-3437.7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

7.2.1. Gündüzalp N., Erdil T., “Form and Ornamentation Aesthetics On The Latest Royal Palaces and Mansions of İstanbul” , XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetic Bridging Cultures”, Middle East Technical Unv, btw.9-13 June 2007, Ankara.

7.1.2. Erdil T., “ 21st Century And The New Mission of Architecture: The Sory And Socio-Cultural Base Of Ecological Erchitecture”, International Congress Of Ecological Architecture And Planning, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 22-25 Ekim 2009, Antalya.

7.1.3. Erdil T., “ Housing As A Vehicle Of Social Expression: Haousing Experiences In Istanbul Through 21st Century”, NHR(New Housing Researchers) Colloqium, Istanbul Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, 2-3 July 2010, İstanbul.

7.1.4. Erdil T., “Urban Dimension Of Marginality: From Industrial City To Global City, 2Contradiction In Istanbul Residantal Architecture”, The Eighteenth International Congress of Aesthetics, August 9th - 13th, 2010, Beijing.

7.1.5.- Erdil T.,“Mobility and Urban Aesthetics: Communicational Architecture Towards the Postmoderncity”, 19th International Congress of Aesthetics: Aesthetics in Action, Krakow 2013, Poland.

7.1.6. Erdil T,. Gündüzalp N., “İstanbul’un Kaybolan Mimari Kültürlerinin İzinde: Tarihi Yarımada Tapınakları için bir Restitüsyon Önerisi”, Art and Aesthetics Prime Values; Time and Place Symposium, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ekim 2013, Ankara.

7.1.7. Erdil Polat T., “ A Reading of Ad-Hoc Way Of Suprising As A Design Strategy In Industrial and Architecturaşl Design”, Revisions of Modern Aesthetics, International Scientific Conference, 26-28 Haziran, 2015, Belgrad, Sırbistan.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.4.1. Erdil T., ‘Anadolu’nun Tanrı Anaları’, Aktüel Arkeoloji, Sayı: 4, ss.105-109, Ocak 2008.

7.4.2. Erdil T., “Postmoderni Rasyonelleştirmek: Anti-İdeolojik Bir Eylam Alanı Olarak Mimarlık ve Mario Botta Mimarlığı Üzerine Bir İnceleme”, Yapı Dergisi No: 369, Ağustos 2012, S-s. 54-56.

7.4.3. Erdil. T., “Mekansız Bir Mimarlığıa Doğru Mobilite ve Kent: ‘Circuler’ Sergisi ile Mobil Kenti Okumak”, Mimarlık Dergisi, Sayı: 367, S-s., 27-30.

7.4.4. Erdil Polat T., “Postmodern Cephe Estetiğinde Barok Bir Yöntem Olarak Teatral Anlatım İlkeleri”, Tasarım Kuram, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Cilt 11, Sayı 19, 2015.


7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.5.1. Erdil T., “Enformasyonel Dönüşümün Kent Yaşamı ve Konuta Etkileri Üzerine” III.Ulusal Genç Mimarlar Buluşması, Mimarlık ve Teknoloji Sempozyumu, Mimarlar Odası Antayla Şubesi, 17-19 Mayıs, Antalya, 2008.

7.5.2. Erdil T., “Geleceğe Açılan Pencereler; Sanal Mekanlara Eleştirel Bir Bakış”, I.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu-Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 22-24 Ekim 2008, İstanbul.

7.5.3. Sarıman E., Erdil T., “ İdealize Edilen Modern: Modernizmin Ulusal Açılımları”, Sedat Hakkı Eldem 100.Doğum Yılı Anısına Sedat hakkı Eldem Mimarlığı Ssempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 20-21 Kasım 2008, İstanbul.

7.6 Diğer Yayınlar

7.6.1. Erdil Polat T., Postmodern Cephe Estetiğinde Barok Bir Yöntem Olarak Teatral Anlatım İlkeleri, Gece Kitaplığı Yayınları, 2017, Ankara.