Doç.Dr. SARİYE SELHAN YALÇIN USAL
Bölüm Başkan Yardımcısı / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2129242444 Dahili: 1333
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Anadolu Üniversitesi, İç Mimarlık, 1995
YÜKSEK LİSANS
:
Anadolu Üniversitesi, İç Mimarlık , 1998
DOKTORA
:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık
DOÇENTLİK
:
ÜAK, Mimarlık Temel Alanı, İç Mimarlık Bilim Dalı, 26 Ekim, 2015
PROFESÖRLÜK
:
Yönetilen Tezler
Abdurrahmanoğlu, Ayten. Kent Mobilyaları Tasarımında Sürdürülebilirlik Açısından Enerji Kaynakları, Haliç Üniversitesi, F.B.E. 2014.

Kum, Elçin. Toplu Deniz Ulaşım Araçlarının Evrensel Tasarım Açısından İncelenmesi, Haliç Üniversitesi, F.B.E. 2014.

Siriş, Sinem. Türk Kadınının Elektrikli Küçük Mutfak Aletleri ile İlişkisinin Tasarım ve Kullanım Beklentileri Bağlamında Değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi, F.B.E. 2014.
Yayın Listesi
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri kitabında basılan Bildiriler

Evcil, A. Nilay, Yalçın Usal, S. Selhan, 2015. Kent Yaşamında Fiziksel Sınırlar: Erişilebilirlik Bağlamında İstanbul, Kadıköy İlçesinden Bir Deneyim, IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 425-432, Edirne, 21-22 Nisan.

Yalçın Usal, S.S., 2011. Alan Markalaşmasında Boş Zaman Tasarım Ürünlerinin Yeri –Kapadokya İçin Bir Deneme, I. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Nevşehir, 16-19 Kasım.

Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N.,2010. Mağaza Tasarımında Geçicilik ve Süreklilik (Temporariness and Permanence In Retail Design), International Architecture_Media_Art (AMA) Symposium, CD, MSGSU, Istanbul, CD, 24-26 Kasım.

Evcil, A.N., Yalçın Usal, S.S.,2010. Bir Tüketim Nesnesi Olarak Konut: Kapalı Yerleşmeler ve Tüketim Kültürü İlişkisinin Medya Üzerinden İncelenmesi (Housing As An Object Of Consumption: Examining The Relationship Between Gated Communities and Consumption Culture Through Media), International Architecture_Media_Art (AMA) Symposium, CD, MSGSU, Istanbul, CD, 24-26 Kasım.

Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N., Bayraktar, N.T., 2010. The Effects of Changing Lifestyles on Housing Design in the Example of Gated Communities, 22th International Building and Life Congress, ‘Architecture and Change’, pp. 505-510, Bursa, March 26-27.

Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N., Bayraktar, N.T., 2010. Değişen Yaşam Tarzlarının Kapalı Yerleşimler Örneğinde Konut Mimarisine Etkileri, 22. Uluslar arası Yapı ve Yaşam Kongresi ‘Mimarlık ve Değişim’, s. 139-144, Bursa, 26-27 Mart.

Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N., Türkmenoğlu Bayraktar, N., 2009. Conspicious Life Culture and Gated Communities, Livenarch IV, 4th International Congress, ‘Re/De Constructions in Architecture’, v:2, pp. 757-768, Trabzon, July 9-11.

Evcil, A.N., Yalçın Usal, S.S., 2008. Üsküdar Meydanı ve Engelliler İçin Erişebilirlik, VI. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, 06-09 Kasım.

Yalçın Usal, S.S., 2007. Designer And Consumer As Victims In Consumption Culture, 7th European Academy of Design Conference (EAD07), CD, İzmir, 11-13 April.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yalçın Usal, S. Selhan, Evcil, A. Nilay, 2013. Alışveriş Merkezlerine Erişilebilirlik: İstanbul Profilo AVM ve Kozzy AVM İncelemesi, I. Ulusal ‘Engellileştirilenler’ Sempozyumu, 108-115, Konya, 7-8 Kasım.

Evcil, A. Nilay, Yalçın Usal, S. Selhan, 2013. Kent İçi Ulaşımda Tekerlekli Sandalye Kullanıcılarının Erişilebilirlik Sorunları –Metrobüs Örneği. I. Ulusal ‘Engellileştirilenler’ Sempozyumu, 98-107, Konya, 7-8 Kasım.

Evcil, A.N., Yalçın Usal, S.S., 2013. Engelliler ve Kent Ergonomisi: Kadıköy ve Üsküdar Meydanları Örnekleri, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi. s. 241-251, Balıkesir, 27-29 Eylül.

Yalçın Usal, S.S., 2006. Üsküdar’da Bulunan Vapur İskeleleri ve Çevresi -Mimari ve Kent Mobilyaları-, IV. Üsküdar Sempozyumu, cilt 1, s.123-134, İstanbul, 3-5 Kasım.

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yalçın Usal, S.S., 2014. 1960’larda Bir Departmanlı Mağaza Tasarımının Kadınların Yaşam Tarzı Bağlamında İncelenmesi –Kızılay GİMA Örneği, Ankara, Mimarlık 378, Temmuz-Ağustos, 69-72.

Yalçın Usal, S.S., 2012. Evaluation of product consumption understandings of interior architecture students in terms of sustainability, Procedia -Social and Behavioral Sciences 47, 351-356.

Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N., 2011. Exploring the Development of Cultural and Art Consciousness in Istanbul: A Study of Interior Design Students, Journal of Interior Design, v:36, n:4, 19-29.

Yalçın Usal, S.S., 2010. Türklerde Çeyiz Sandığının Kullanımı ve Geleneksel Süslemeleri (Handling Of Wedding Chest By Turks And Its Traditional Decorations), ODU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c:1, sayı:1, s.144-155.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N., 2014. The Accessibility in Shopping Centres:
The Cases of Istanbul Profilo and Kozzy Malls, Iconarp, v:2, n:1, 97-109.

Evcil, A.N., Yalçın Usal, S.S., 2014. Wheelchair Accessibility Problems in
Public Transportation: Case of Metro Bus, Iconarp, v:2, n:1., 70-81.

Diğer yayınlar

Yalçın Usal, S.S., 2012. Mobilya Tasarımında Metallerin Teknolojik Olanaklar Bağlamında Tercih Edilmesi, Yapı, sayı369, Ağustos, s: 116-121, İstanbul.

Berkin, G., Yalçın Usal, S.S., 2012. Mağaza Tasarımında Çekim Oluşturma İlkeleri, Yapı, sayı 364, Mart, s: 124-129, İstanbul.

Yalçın Usal, S.S., 2010. Konsol Ahşap Sandalyeler -Lamine Ahşaptan Bambu Şeritlerine-, Evdeyiz Dergisi, sayı: 9, s. 114-117, Boyut Yayıncılık A.Ş., İstanbul, Şubat-Mart-Nisan.