Doç.Dr. FÜSUN SEÇER KARİPTAŞ
İç Mimarlık Böl. Bşk./Dekan Yardımcısı / Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
Evli
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fak. Mimarlık Böl., 1998
YÜKSEK LİSANS
:
Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fak. Fen Bilimleri Ens.Restorasyon Anabilim Dalı Restorasyon Yenileme Koruma Programı, 2002
DOKTORA
:
Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fak.Fen Bilimleri Ens.iç Mimarlık Anabilim Dalı İç Mimarlık Sanatta Yeterlik Programı, 2006
DOÇENTLİK
:
ÜAK, Mimarlık, 18.02.2013
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Mimarlar Odası
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Stuttgart teknik yüksek okulu ve haliç üniversitesi"Haliç Kıyı Bandında Kentsel Tasarım ve Kentsel Mikro- Ortam Tasarımı-" konulu bir kentsel tasarım worksahop, Mayıs 2003
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün düzenledikleri “Mobilyanın Biçimlenmesinde Tasarımcı - Malzeme Etkisi” başlıklı workshop, İstanbul, Mayıs 2007
Haliç Üniversitesi 10.Yıl Etkinlikleri Haliç Anısına Geçmişten Geleceğe 4 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Etkinliği İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Son Sınıf Öğrencileri Sergisi Kitabı Yayın Kurulu ve Editörlüğü
Haliç Üniversitesi 10.Yıl Etkinlikleri Haliç Anısına Geçmişten Geleceğe 5, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Etkinliği, Boyama Teknikleri (Rendering) Dersi Öğrenci Çalışmaları Sergisi Kitabı Yayın Kurulu ve Editörlüğü
Uluslararası Toplantılar
KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Protection And Re-Evaluation Of Industrial Heritage", V.International Sinan Symposıum “Design Language ın Hıstorical Areas”, 02-03 Nisan 2009, Trakya Üniversitesi,Edirne

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, “Re-Evaluation Of Industrial Buildings Within The Scope Of Industrial Archeology Under Present-Day Conditions ” LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Arş.Gör.Dr. Damla ALTUNCU ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,2009,“Transformation Of Haliç And Re-Institution Of Buildings As A University”, LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Yrd.Doç.Dr.Fatih US, Arş.Gör.Bilge Yararel ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,2009,“Re-Evaluatıon of Industrial Heritage",LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Arş.Gör.Dr. Damla ALTUNCU ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,2009,“Re-Evaluatıon of Industrial Heritage",LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Arş.Gör.Dr. Damla ALTUNCU ile birlikte poster bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, “19. Century Mill Buildings In Istanbul Within The Scope Of Industrial Archeology And Re-evaluation Under Current Conditions”, IAPS CSB Internatıonal Symposıum Revıtalısıng Buılt Envıroment Requalıfıyıng Old Places For New Uses 12-16 October 2009, İstanbul

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evalutıon of the tradıtıonal Turkısh House from the sustaınable design crıterion point of wiev" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Yrd.Doç.Dr.Şenay Boduroğlu, Arş.Gör.Esin SARIMAN ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The Evaluation Of The Green Roofs From Ecological Point Of View And The Sample Of Turkcell Research And Development Building" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Arş.Gör.Esin SARIMAN ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"The Affect Of The Concept Of Sustainability On The Cities: Sustainable Urbanization" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Poster-Bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"Intelligent Building Design In Terms Of Ecological Design Principles,International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/,2010,Cyprus(Poster-Bildiri)(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"Evaluation Of The Developments in The Construction Materials in The Scope Of The Ecological Architecture"International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/2010,Cyprus(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun," Evaluation of Traditional Turkish Houses From Point of View of the Ecological Design", International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/2010,Cyprus(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

"The Ecologıcal Analysıs Of Tradıtıonal Turkısh Houses"22.International Building&Life Congress, 26-27/03/2010, Bursa(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evaluation Of The Construction Materials In The Scope Of The Energy Efficiency From Past To Present"26-27/03/2010, Bursa(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The Effect Of Technological Progresses On Houses Interiors and Intelligent Houses" 22.International Building&Life Congress, 26-27/03/2010, Bursa (Poster Bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş ve Rüzgar Enerjisinin Konutlarda Kullanımı" VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 29-30/04/2010, Edirne (Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The Usage of Renewable Energy Resources in İntelligent Housing System" International Sustainable Building Symposium, 26-27/05/2010, Ankara (Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"Intelligent Building Design in Scope of Sustainable Architecture"International Sustainable Building Symposium, 26-27/05/2010, Ankara (Şenay Boduroğlu ile birlikte)(Poster bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"The Eco-Roofs and Sustainability" International Sustainable Building Symposium, 26-27/05/2010, Ankara (Şenay Boduroğlu ile birlikte)(Poster bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evaluation of the traditional Turkish house from the sustainable design criterion point of view" 21st IAPS conference Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Global Change on Human Habitats,27 June - 2 July 2010, Leipzig, Germany. (Şenay Boduroğlu ve Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The use of wood in traditional Turkish house interior and the wood ornamented ceilings" Design and Craft : a history of convergences and divergences, 7th conference of the international committee for design history and design studies ICDHS 2010, 20-22 September 2010, Brussels-Belgium.
Yayın Listesi
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

SEÇER, Füsun., “İç Mimarlık Eğitiminde Değişen - Gelişen Sunum Teknikleri”, İç Mimarlık Eğitimi 1. Ulusal Kongresi, 25-26 Ekim 2007

SEÇER, Füsun., “Süleymaniye Bölgesi'nde Yer Alan Osmanlı Dönemi Sanayi Yapıları ve Unkapanı Değirmeni Örneği” , Süleymaniye Sempozyumu, 23-25 Aralık 2007

SEÇER, Füsun., “Teknolojinin Konut İç Mekanına Etkisi Ve Akıllı Evler”, MSGSÜ 1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu "Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar", 22-24 Ekim 2008

KARİPTAŞ SEÇER, F.,"Son On Yılın Çağdaş Türk Mimarlığında Ekoloji–Teknoloji Dengesi",Mimarlık ve Planlama Alanının Son On Yılı Sempozyumu,11-12 Haziran 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul,
(Şenay Boduroğlu ve Damla Altuncu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun., "Mimarlık ve Plastik Sanatlar Eğitiminin Bütünleşmesi", Mimari Tasarım Eğitiminde Bütünleşme Sempozyumu, 25-26 Haziran 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, (Handan Özsırkıntı Kasap İle birlikte poster bildiri), s :243-245

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun ‘’Hatay-İskenderun Mithatpaşa İlköğretim Okulu’’, Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" konulu etkinlikler dizisi, Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır, 19–21 Kasım 2009

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun ‘’Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu’’, Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" konulu etkinlikler dizisi, Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır, 19–21 Kasım 2009

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun ‘’Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’’, Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" konulu etkinlikler dizisi, Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır, 19–21 Kasım 2009

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun ‘' İstanbul-Eyüp Devlet Hastanesi’’, Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" konulu etkinlikler dizisi, Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır, 19–21 Kasım 2009 (Yrd.Doç.Dr.Şenay BODUROĞLU ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Yeşil Çatıların Yapısal Konfor Koşullarına Göre İncelenmesi"Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 04-05/03/2010, YTÜ, İstanbul(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Akıllı Binalarda Enerji Etkin Kabuk Tasarımı ", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 04-05/03/2010, YTÜ, İstanbul(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, " İç Mekanda Renk Kullanımının Sürdürülebilirlik ve Görsel Konfor Açısından İncelenerek Değerlendirilmesi ", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 04-05/03/2010, YTÜ, İstanbul(Handan Özsırkıntı Kasap ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, " Geleneksel Türk Evi'nin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 04-05/03/2010, YTÜ, İstanbul,(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Geleneksel Türk evi çatı ve cephe sistemlerinin sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi" 5.Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu 15-16 Nisan 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Yeşil Çatıların Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi ve Türkcell Ar-Ge Binası Örneği" 5.Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu 15-16 Nisan 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Türk Kahve Kültürü ve Kahvehaneler", II.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Kültür, Değişim Ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Endüstri Mİrasının İncelenmesi", II.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Endüstri Mirası Kapsamındaki Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesinde Çelik Strüktür Kullanımı Ve Kasımpaşa Tuz Ambarı Örneği", 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 3-5 Kasım 2010, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Mimarlık Eğitiminde Anlatım Tekniklerinin Önemi ve Gelişimi", Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, 25-27 Kasım 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Mimarlık Eğitiminde Plastik Sanatların Yeri", Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, 25-27 Kasım 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya.(Handan Özsırkıntı Kasap ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Yüksek Binalarda Enerji Etkin Kabuk Sistemleri", Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, 25-27 Kasım 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya.(Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, “Endüstriyel Alanların Dönüşümü Ve Sürdürülebilirliği, İstanbul- Haliç Örneği” Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, 25-27 kasım 2010, Antalya.(Şenay Boduroğlu ile birlikte poster bildiri)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun., "Protection And Re-Evaluation Of Industrial Heritage", V.International Sinan Symposıum “Design Language ın Hıstorical Areas”, 02-03 Nisan 2009, Trakya Üniversitesi,Edirne

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,“Transformation Of Haliç And Re-Institution Of Buildings As A University”, LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Yrd.Doç.Dr.Fatih US, Arş.Gör.Bilge Yararel ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,“Re-Evaluatıon of Industrial Heritage",LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Arş.Gör.Dr. Damla ALTUNCU ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,“Re-Evaluatıon of Industrial Heritage",LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Arş.Gör.Dr. Damla ALTUNCU ile birlikte poster bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, “19. Century Mill Buildings In Istanbul Within The Scope Of Industrial Archeology And Re-evaluation Under Current Conditions”IAPS CSB Internatıonal Symposıum Revıtalısıng Buılt Envıroment Requalıfıyıng Old Places For New Uses, 12-16 October 2009, İstanbul.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evalutıon of the tradıtıonal Turkısh House from the sustaınable design crıterion point of wiev" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Yrd.Doç.Dr.Şenay Boduroğlu, Arş.Gör.Esin SARIMAN ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The Evaluation Of The Green Roofs From Ecological Point Of View And The Sample Of Turkcell Research And Development Building" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Arş.Gör.Esin SARIMAN ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"The Affect Of The Concept Of Sustainability On The Cities: Sustainable Urbanization" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Poster-Bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"Intelligent Building Design In Terms Of Ecological Design Principles,International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/,2010,Cyprus(Poster-Bildiri)(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"Evaluation Of The Developments in The Construction Materials in The Scope Of The Ecological Architecture"International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/2010,Cyprus(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun," Evaluation of Traditional Turkish Houses From Point of View of the Ecological Design", International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/2010,Cyprus(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

"The Ecologıcal Analysıs Of Tradıtıonal Turkısh Houses"22.International Building&Life Congress, 26-27/03/2010, Bursa(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evaluation Of The Construction Materials In The Scope Of The Energy Efficiency From Past To Present"26-27/03/2010, Bursa(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The Effect Of Technological Progresses On Houses Interiors and Intelligent Houses" 22.International Building&Life Congress, 26-27/03/2010, Bursa (Poster Bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evaluation of the traditional Turkish house from the sustainable design criterion point of view" 21st IAPS conference Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Global Change on Human Habitats,27 June - 2 July 2010, Leipzig, Germany. (Şenay Boduroğlu ve Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The use of wood in traditional Turkish house interior and the wood ornamented ceilings" Design and Craft : a history of convergences and divergences, 7th conference of the international committee for design history and design studies ICDHS 2010, 20-22 September 2010, Brussels-Belgium.

Ulusal hakemli dergilerdeki yayınları

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Unkapanı Değirmeni Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi" Sosyal Gelişi Dergisi, Yıl :1, Sayı:1, Haziran 2010

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Haliç Kıyısında Tarihi Bir Sanayi Yapısı: Unkapanı Değirmeni", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tasarım-Kuram Dergisi, 2010

Uluslararası indekslere giren hakemli dergilerdeki yayınları

SEÇER, Füsun., “İç Mimarlık Eğitiminde Değişen-Gelişen Sunum Teknikleri" (1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiriye ait özet), Arkitekt (Tarandığı indeks adı: Avery Index to Architectural Periodicals - AIAP), 2007.

Diğer dergilerdeki yayınları

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Sürdürülebilirlik Açısından Geleneksel Türk Evi Çatı ve Cephe Sistemlerinin İncelenmesi", Çatı&Cephe Dergisi, S:25, Mart-Nisan 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Akıllı Binalarda Ekoloji-Teknoloji Dengesi", YAPI Dergisi, S:341, Nisan 2010.(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, " Konut Banyo Tasarımında Evrensel Çözümler", İnşaat Dünyası Dergisi, Nisan 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş Enerjisinin Konutlarda Kullanımı", Yeşil Bina Dergisi, S:2, Temmuz-Ağustos 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Endüstri Mirasının Yeniden Değerlendirilmesi", YAPI Dergisi, S:346 , Eylül 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Teknolojinin Gelişimi İle Konutlarda Değişen Ses Ve Görüntü Sistemleri", BEST Bina Elektronik Sistem Teknolojileri Dergisi, S. 113, Kasım 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Mimarlık Eitiminde Plastik Sanatların Yeri", Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, No:48, s.19-22, Ocak 2011.(Yrd.Doç.Dr.Handan Özsırkıntı Kasap ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Fabrikalardan Kültür, Sanat ve Eğitim Binalarına…Yeniden işlevlendirilen Endüstri Binaları", Stone Concept Dergisi, S.2, s.76-81, Ocak-Şubat 2011.

SEÇER KARİPTAŞ, Füsun, "Mimarlık Eğitiminde Anlatım Tekniklerinin Önemi ve Gelişimi" Mimaran Dergisi, S.6, s..25-29, Kış 2011.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "İstanbul'da Unutulmuş Bir Endüstri Yapısı: Unkapanı Değirmeni", Mimarizm, Dış Ses, Şubat 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Mimari Dönemlerin Buluştuğu Ada: Kıbrıs", Mimarizm, Dış Ses, Mart 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Şirince Aslında Çirkince midir?", Mimarizm, Dış Ses, Haziran 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Huzurlu, Mutlu ve Sakin Edincik", Mimarizm, Dış Ses, Aralık 2010.