Doç.Dr. FÜSUN SEÇER KARİPTAŞ
İç Mimarlık Böl. Bşk./Dekan Yardımcısı / Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 1 MAYIS 1975
MEDENİ DURUMU
:
Evli
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu -İstanbul
TEL
:
0 212 9242444 Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fak. Mimarlık Böl., 1998
YÜKSEK LİSANS
:
Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fak. Fen Bilimleri Ens.Restorasyon Anabilim Dalı Restorasyon Yenileme Koruma Programı, 2002
DOKTORA
:
Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fak.Fen Bilimleri Ens.iç Mimarlık Anabilim Dalı İç Mimarlık Sanatta Yeterlik Programı
DOÇENTLİK
:
ÜAK, Mimarlık, 18.02.2013
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
J1.SIRMABIYIK, M., “Bay-Bayan Giyim Mağazalarında Tasarım Kriterleri ve Mekan Kimliğine Etkileri”, (Danışman: Prof.Dr.Onur Altan) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (23-01-2007)
J2.TUNCEL, A., “Mobil Konutlarda İç Mekan Organizasyonu ve Mobil Mekanların Tarihsel Gelişim Süreci” (Danışman: Prof.Dr. Onur Altan) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (23-01-2007)
J3.ALTINOK, H.Z., “Belirsizlikten Doğan esneklik Kavramının Konut İç Mekan Donatı Elemanlarına Etkileri” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Didem Bedük Tuncel) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (12-06-2007)
J4.PETEK, S., “Şehir İçİ Restoranlarda İşletme, Marka Kavramı ve İç Mekan Kurgusunun Alakart ve Fastood Restoranlarda İrdelenmesi” (Danışman: Prof. Dr. Nuran Yener), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (12-06-2007)
J5.ÖKTEM, Dilşad, “Otel İç Mimari Tasarımında Mekan Algılama ve Kimlik Oluşumu ve Örnekler Üzerinde Analizi”, (Danışman. Yrd.Doç.Dr. Saadet Aytıs), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (26-06-2007)
J6.UYSAL, Ö.N., “Geleneksel Türk Evi İç Mekan Kurgusunun İncelenmesi ve Süleymaniye Bölgesi Örnekleri Analizi”,(Danışman:Yrd.Doç.Dr. Senem Onur) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (23-10-2007)
J7.EMRE, B.,”Sanayileşme ve Sanayi Yapılarının Yeniden İşlevlendirilmesinin İstanbul’dan Örnekler Üzerinde Analizi”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Saadet Aytıs) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (30.12.2008)
J8.PEKPOSTALCI, A.,”Tarihi Perspektif İçinde Ev Kavramı”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Saadet Aytıs) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (27.01.2009)
J9.AKSU, F.,” İç Mimarlıkta Plastik- Plastik Kompozit Malzemenin Kullanımı ve Uygulamalar”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Emre Kavut) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (27.01.2009)
J10.UYANIK AFŞAR, G.,”2000-2010 Yılları Arasında Mekan ve Mobilya Tasarımında Belirleyici Bir Etken Olarak Toplumsal Eğilimler- Trend Kavramı”, (Danışman:Yrd.Doç.Dr. Senem Onur) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (29-01-2009)
J11.GÖLER, S., “Biçim, Renk, Malzeme, Doku ve Işığın Mekan Algısına Etkisi”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Burak Tansel) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (10-02-2009)
J12.GÖLER, S., “Biçim, Renk, Malzeme, Doku ve Işığın Mekan Algısına Etkisi”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Burak Tansel)-2.Kez Teslim- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (09-06-2009)
J13.BAŞARIK, E., “Topkapı Sarayı, Harem Dairesi Mekanlarının İç Mimarlık Açısından İncelenmesi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Burak Tansel) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (16-06-2009)
J14.TOPBAŞ, E.,”Giyim Mağazalarında Moda Kavramı ve Kurum Kimliğinin Mekan Tasarımına Etkisi” ” (Danışman: Prof.Dr. Onur Altan) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (23-10-2009)
J15.VARDARLI, B.,”İç Mekan Tasarımında “Tema” Kavramı ve “Tematik Mekan” Olgusunun Örnekler Üzerinde Analizi”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Şenay Boduroğlu) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye, (12.01.2010)
J16. BALCI, G. “Aydınlatma Elemanlarının Kentsel Mekan Tasarımındaki Yeri” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. İpek Fitöz) Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (26.01.2010)
J17.SARIMAN, E. “Yüksek Yapıların Oluşumundaki Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Tasarıma Etkisi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Saadet Aytıs) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (16.02.2010)
J18.AKBAŞ, E., “Ekolojik Mobil Konutların Teknolojisi ve İç Mekan Düzenlemelerinin İncelenmesi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Didem Bedük Tuncel) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (16-03-2010)
J19.YAMAN, T.C., “Türk Hamamının Mekansal Kurgusu İstanbul Hamamları”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Saadet Aytıs) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (26.03.2010)
J20.TARLACI, H., “Endüstri Tasarım ve Firma, Tasarımcı İlişkisi”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Şebnem Uzunarslan) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (04.05.2010)
J21. TELLİ, D. “Konutun Toplu Konuta Kadar Evrimi ve Toplu Konut Örneklerinin İç Mekanlarının İncelenmesi”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Emre Kavut) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (08.06.2010)
J22.SARIMAN, E. “Yüksek Yapıların Oluşumundaki Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Tasarıma Etkisi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Saadet Aytıs)-2.Kez Teslim- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (08.06.2010)
J23.VURAL, K., “Anadolu’da Ev Kültürünün Gelişimi ve Geleneksel Türk Evine Örnek Kemaliye(Eğin) Evleri”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Emre Kavut) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (15.06.2010)
J24. GERÇEK, M., “İşlevini Yitirmiş Kervansarayların, Günümüz Otel Yapılarına Dönüştürülmesindeki Mekansal Sorunlar”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Nihal Uluengin), Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (18.06.2010)
J25.ÖZÜLKÜ, Ö. “Modern Mimarlıkta Doğudan Etkilenen Form ve Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Burak Tansel) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (30.06.2010)
J26. ÖZEK KARADENİZ, Y., “ Geleneksel Afyonkarahisar Evleri’nin Sürdürülebilir Mimarlık İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Şenay Boduroğlu) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye, (09.07.2010)
J27. YARAREL, B., “İngiliz Pub Kültürü ve İç Mekan Organizasyonunun İngiltere Ölçeğinde İncelenmesi” ” (Danışman: Doç.Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye, (09.12.2010)
J28.KILIÇALAN, G., “Aydınlatma Tasarımı Kriterlerinin Hastane Mekanlarında İrdelenmesi”, (Danışman: Doç.Dr. İpek Fitöz) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (25.01.2011)
J29. YENİGÜN, S. “İstanbul’daki Art-Novveau Stilindeki İnşa Edilmiş Yapıların Ortak İç Mekanlarının İncelenmesi”, (Danışman:Yrd.Doç.Dr. Osman Arayıcı), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (09.06.2011)
J30. SÖNMEZ, Z.Ö., “Günümüz Ekolojik Mobilyalarının Tarihsel Gelişim İçinde İncelenmesi”, (Danışman:Yrd.Doç.Dr. Cem Doğan), Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (06.09.2011)
J31. SİNAN, S., “Tarihi Binaların İşlev Değişiminin Yıldız Sarayı Müzesi Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Burak Tansel), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (25.10.2011)
J32. ÇAKIR, G., “Sürdürülebilir Mimarlık Bağlamında Yüksek Yapıların İrdelenmesi” (Danışman:Prof.Dr. Onur Altan), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (13.09.2011)
J33. ÇAGAL, D., “Alışveriş Olgusunun Giyim Mağazalarının İç Mimari Tasarımına Etkileri”(Danışman:Yrd.Doç.Dr.Genco Berkin), Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (03.10.2011)
J34. KURUMAHMUT, F.G., “Yüksek Yapılarda Gelişen Teknolojiler ve Görevlendirme Sistemleri”( Danışman: Prof.Dr.Vefa Çetin), Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (24.01.2012)
J35. Mermi, G., “Paslanmaz Çelik Malzemenin İç Mimari Uygulamalarında Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi”(Danışman:Yrd.Doç.Dr.Genco Berkin), Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Yedek Üye (06.02.2012)
J36. Kasapseçkin, A., “İstanbul Tarihi Yarımadada’da Bulunan Yeniden İşlevlendirilmiş Kapalı Sarnıçların Malzeme ve Yapay Aydınlatma Yönünden İncelenmesi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr.Damla Altuncu), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Asil Üye (29.05.2012)
J37. Mohammadpour Naiem Sahar, 2000 Yılı Sonrası İnşa Edilen Lüks Konutların (Rezidans)Görsel Etkileri Üzerine Bir İnceleme, Yıldız Teknik Üniversitesi, (2015).
J38.Albayrak Muhammet İlyas, Yüksek Yapılarda Cephe Kaplama Teknikleri, Haliç Üniversitesi, (2014).
J39.Siriş Sinem, Türk Kadının Elektrikli Küçük Mutfak Aletleri İle İlişkisinin Tasarım Ve Kullanım Beklentileri Bağlamında Değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi, (2014).
Doktora/ Sanatta Yeterlik Tez Jüri Üyelikleri:
J36.DOĞAN, C., “Türkiye Stadyumları Oturma Elemanı Tasarımda Sorunlar ve Bir Çözüm Önerisi” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Asil Üye (23-01-2007)
J37.ÖZTÜRK, B.Ö., “İmgesel Aritmetik Yöntemiyle Mekan Tasarımı ve Bir Tasarım Örneği” (Danışman: Prof.Dr. Cengiz Eren) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Asil Üye (12-06-2007)
J38.YÜKSEL, E., “Ekolojik Malzeme ve Mobilya Tasarımına Etkisi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Senem Onur), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Asil Üye (10-06-2008)
J39.TUNCEL, A., “Lokanta, Yeme İçme ve Eğlence Meknalarında Aydınlatma Tasarımı Işık ve Rengin Atmosfer Oluşumuna Etkisi” (Danışman: Prof.Dr. Onur Altan) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Asil Üye (23-05-2009)
J40.ÖZSIRKINTI KASAP, H., “20.Yüzyıl Mimarisnde Form ve Renk Kavramlarının Mekana Etkisinin Mimari Akımlar Çerçevesinde Analizi”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr.Burak Tansel), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Asil Üye (27-10-2009)
J41.ALTUNCU, D.,”Aydınlatma Kontrol Sistemlerinin Hastane Örneğinde Kullanmı ve Yatan Hasta Kat Koridorları İçin Bir Aydınlatma Sistemi Önerisi”, ”, (Danışman: Yrd.Doç.Dr.Burak Tansel), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Asil Üye (20-01-2009)
J42.ECEOĞLU, A.,”Değişen Tüketim İhtiyaçları Karşısında Hastane Giriş Mekanlarının Şekillenmesi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Osman Arayıcı), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Yedek Üye (08-06-2010)
J43.PEHLİVANOĞLU, B., “HIP Otel(Highly Individiual Places/ Kendine Özgü Mekanlar) Olarak Tanımlanan Konaklama Mekanlarının Kavramsal, Estetik ve İşlevsel Analizi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Şebnem Uzunarslan) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Yedek Üye (29-06-2010)
J44. ALTINOK, H.Z., “Ofis İç Mekan Tasarımında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik ve İsyanbul’daki Uygulamalar Üzerinde Analizi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Didem Bedük Tuncel) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Asil Üye (20.09.2011)
J45.YAVUZ ÖDEN, H., “Mekan Tasarımında Organik Formlar ve Türkiye’de Mekan ve Mobilya Tasarımına Etkileri” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Didem Bedük Tuncel) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Asil Üye (10.02.2012)
İŞ TECRÜBELERİ
Mimar Artemel Mimarlık Bürosu 1998-1999
Mimar Cemtaş Mimarlık ve Inşaat Ltd. Şti 1999-2000
Ar.Gör. İç Mimarlık Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Haliç Üniversitesi 2000-2004
Öğr.Gör. İç Mimarlık Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Haliç Üniversitesi 2004-2006
Yar.Doç. İç Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Haliç Üniversitesi 2006-Devam Ediyor
Doç.Dr. İç Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Haliç Üniversitesi 2013-Devam Ediyor

Yapı Bilgisi I
Uygulama Projesi II
Mekan Org. Ve Donatımı
Bitirme Projesi
Yapı Bilgisi II
Uygulama Projesi I
Bitirme Projesi
Yapı Bilgisi I
Uygulama Projesi II
Proje I-V
Mekan Org. Ve Donatımı
Bitirme Projesi
Yapı Bilgisi II
Uygulama Projesi I
Proje I-V
Bitirme Projesi
İç Mekan Tasarımında Yeni

Teknolojiler (Y.Lisans)
Yapı Bilgisi I
Uygulama Projesi II
Proje I-V
Mekan Org. Ve Donatımı
Bitirme Projesi
Mutfak Tasarımında Teknolojik Etkenler (Y.Lisans)
Binaların Yeniden İşlevlendirilmesinde İç Mekan Sorunları (MSGSU İç Mimarlık Bölümü Seçmeli Ders)
Yapı Bilgisi II
Uygulama Projesi I
Proje I-V
Bitirme Projesi
İç Mekan Tasarımında Yeni Teknolojiler (Y.Lisans)

Binaların Yeniden İşlevlendirilmesinde İç Mekan Sorunları (MSGSU İç Mimarlık Bölümü Seçmeli Ders)
Kazanılan Burs ve Ödüller
Ö1. Türkiye Hazır Beton Birliği Mimarlık Ödülleri Yarışması, (Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar Ekibi ile Birlikte), Teşvik Ödülü, 2012.
Ö2. Almanya Iconic Awards Ödülü, (Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar Ekibi ile Birlikte), Teşvik Ödülü, 2015.
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
P1.Arnavutköy, Esin İncealemdaroğlu Evi Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Mimar, İstanbul, 1998 (Artemel Mimarlık ve Restorasyon Bürosu Bünyesinde)
P2.İstiklal Caddesi Levis Binası Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Mimar, İstanbul, 1999 (Artemel Mimarlık ve Restorasyon Bürosu Bünyesinde)
P3.Bursa Yavuz Gökçen Evi Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Mimar, Bursa, 1999 (Mimar Fatih Kariptaş ile birlikte)
P4.Bülent Koval Çiftlik Evi mimari projesi, Mimar, Hatay, 2000 (Y.Mimar Cemal Kariptaş ile birlikte)
P5.Almaata Spor Kompleksi V.I.P Salonu İç Mekan Tasarım Projesi, Mimar, Almaata, 2001(Prof. Dr. Nuri Doğan, Yrd.Doç.Dr. Gülseren Yapar, Arş.Gör. Başak Vardarlı ile Beraber)
P6.Kemerburgaz, Y.Hikmet Kaya villaları iç mekan düzenlemeleri, Mimar, İstanbul, 2002 (Mimar Fatih Kariptaş ile birlikte)
P7. İstanbul, Unkapanı Değirmeni Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, İstanbul, 2002
P8.Işık Üniversitesi Şile Kampusu 1. Etap İnşaatları İç Mekân Tasarım Çalışmalarına Ait Projelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri, MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü Döner Sermaye Projesi, Mimar (MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü döner sermaye ekibi ile birlikte), İstanbul, 2003.
P9. İstanbul, Pendorya Alışveriş Merkezi Mimari Projesi, Mimar, İstanbul, 2008. (Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık İle birlikte)
P10. İstanbul Haraççı Konutu Mimari Projesi, Mimar, İstanbul, 2011. (Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık İle birlikte)
P11. New Power Station Projesi, Mimar, Bakü 2013. (Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık İle birlikte)

GÖREV ALDIĞI DİĞER ÇALIŞMALAR
G1.Stuttgart Teknik Yüksek Okulu ve Haliç Üniversitesi "Haliç Kıyı Bandında Kentsel Tasarım ve Kentsel Mikro- Ortam Tasarımı-" konulu kentsel tasarım workshop, Proje Yürütücüsü, İstanbul, Mayıs 2003.
G2.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün düzenledikleri “Mobilyanın Biçimlenmesinde Tasarımcı - Malzeme Etkisi” başlıklı workshop, Proje Yürütücüsü, İstanbul, Mayıs 2007.
G3.Haliç Üniversitesi 10.Yıl Etkinlikleri Haliç Anısına Geçmişten Geleceğe 4 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Etkinliği İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Son Sınıf Öğrencileri Sergisi Hazırlanması, Sergi Koordinatörü, Haliç Üniversitesi, İstanbul, 2007.
G4.Haliç Üniversitesi 10.Yıl Etkinlikleri Haliç Anısına Geçmişten Geleceğe 5, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Etkinliği, Boyama Teknikleri (Rendering) Dersi Öğrenci Çalışmaları Sergisi Hazırlanması, Sergi Koordinatörü, Haliç Üniversitesi, İstanbul, 2007.
G5.Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Uygulamalı Disiplinler ve Mimari Proje sergisinin hazırlanması, Sergi Koordinatörü, İstanbul, 2011
G6.Haliç Üniversitesi 10.Yıl Etkinlikleri Haliç Anısına Geçmişten Geleceğe 4 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Etkinliği İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Son Sınıf Öğrencileri Sergisi Kitabı, Yayın Kurulu ve Editörlük, İstanbul, 2007.(ISBN 978-975-8574-12-4)
G7.Haliç Üniversitesi 10.Yıl Etkinlikleri Haliç Anısına Geçmişten Geleceğe 5, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Etkinliği, Boyama Teknikleri (Rendering) Dersi Öğrenci Çalışmaları Sergisi Kitabı, Yayın Kurulu ve Editörlük, İstanbul, 2007.(ISBN 978-975-8574-13-1)
G8. HMF Dergisi (Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi), Yayın Kurulu ve Editörlük, 2012-Devam Ediyor.
Yönetilen Tezler
Y6. Göral Akyüz Büşra, (2014). Fiziksel Engelliler İçin Alışveriş Merkezi Tasarımı Ve Bu Bağlamda İstanbul Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi'nin İrdelenmesi, Haliç Üniversitesi
Y7. Ateş Yalın, (2014). Konut İç Mekan Mobilyasının Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi, Haliç Üniversitesi
Y8. Akant Melis, (2014). Alışveriş Merkezlerinde Tasarım Kriterleri, Haliç Üniversitesi
Y9. Yıldırım Bayram, (2014). Alışveriş Merkezlerinde Yön Bulma Davranışını Etkileyen Mekânsal Faktörlerin İrdelenmesi, Haliç ÜniversitesiY10.Güney Karadişoğulları Özlem, (2013). Akıllı Binalarda Kullanılan Sistemlerin Sürdürülebilirlik Bağlamında İrdelenmesi, Haliç ÜniversitesiY11. Çelik Murat, (2013). Ahşap Malzemenin İç Mekan Ve Mobilya Tasarımında Kullanımı, Haliç Üniversitesi
Y1

Y12Topaloğlu Hüseyin, (2013). İç Mekan Tasarımında "Tema Kavramı" Ve Temalı Otellerin Mekan Organizasyonu Bakımından İncelenmesi, Haliç ÜniversitesiY13. İnce Ersin, (2013). Yeme İçme Mekanlarının, Gündüz Restoran Akşam Gece Kulübü Olarak Geçirdiği Değişimin Mekan Tasarımı Açısından İncelenmesi Ve Uygulamaların İrdelenmesi, Haliç Üniversitesi


Y14. Tatar Kübra, (2013). Geçmişten Günümüze Konut Mutfaklarının İncelenmesi Ve Teknolojinin Konut Mutfağındaki Yeri, Haliç Üniversitesi

Y15. Şumnulu Ufuk, (2013). Akıllı Binalarda Kullanılan Aydınlatma Teknikleri Ve Ostim Binası Örneğinin İncelenmesi, Haliç Üniversitesi


Y16. Arslan Pelin, (2013). Gelişen Teknolojinin Alışveriş Merkezlerinde Mekan Tasarımına Etkisi Ve Kullanılan Otomasyon Sistemlerinin İncelenmesi, Haliç Üniversitesi
Uluslararası Toplantılar
KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Protection And Re-Evaluation Of Industrial Heritage", V.International Sinan Symposıum “Design Language ın Hıstorical Areas”, 02-03 Nisan 2009, Trakya Üniversitesi,Edirne

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, “Re-Evaluation Of Industrial Buildings Within The Scope Of Industrial Archeology Under Present-Day Conditions ” LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Arş.Gör.Dr. Damla ALTUNCU ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,2009,“Transformation Of Haliç And Re-Institution Of Buildings As A University”, LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Yrd.Doç.Dr.Fatih US, Arş.Gör.Bilge Yararel ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,2009,“Re-Evaluatıon of Industrial Heritage",LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Arş.Gör.Dr. Damla ALTUNCU ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,2009,“Re-Evaluatıon of Industrial Heritage",LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Arş.Gör.Dr. Damla ALTUNCU ile birlikte poster bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, “19. Century Mill Buildings In Istanbul Within The Scope Of Industrial Archeology And Re-evaluation Under Current Conditions”, IAPS CSB Internatıonal Symposıum Revıtalısıng Buılt Envıroment Requalıfıyıng Old Places For New Uses 12-16 October 2009, İstanbul

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evalutıon of the tradıtıonal Turkısh House from the sustaınable design crıterion point of wiev" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Yrd.Doç.Dr.Şenay Boduroğlu, Arş.Gör.Esin SARIMAN ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The Evaluation Of The Green Roofs From Ecological Point Of View And The Sample Of Turkcell Research And Development Building" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Arş.Gör.Esin SARIMAN ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"The Affect Of The Concept Of Sustainability On The Cities: Sustainable Urbanization" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Poster-Bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"Intelligent Building Design In Terms Of Ecological Design Principles,International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/,2010,Cyprus(Poster-Bildiri)(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"Evaluation Of The Developments in The Construction Materials in The Scope Of The Ecological Architecture"International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/2010,Cyprus(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun," Evaluation of Traditional Turkish Houses From Point of View of the Ecological Design", International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/2010,Cyprus(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

"The Ecologıcal Analysıs Of Tradıtıonal Turkısh Houses"22.International Building&Life Congress, 26-27/03/2010, Bursa(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evaluation Of The Construction Materials In The Scope Of The Energy Efficiency From Past To Present"26-27/03/2010, Bursa(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The Effect Of Technological Progresses On Houses Interiors and Intelligent Houses" 22.International Building&Life Congress, 26-27/03/2010, Bursa (Poster Bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş ve Rüzgar Enerjisinin Konutlarda Kullanımı" VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 29-30/04/2010, Edirne (Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The Usage of Renewable Energy Resources in İntelligent Housing System" International Sustainable Building Symposium, 26-27/05/2010, Ankara (Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"Intelligent Building Design in Scope of Sustainable Architecture"International Sustainable Building Symposium, 26-27/05/2010, Ankara (Şenay Boduroğlu ile birlikte)(Poster bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"The Eco-Roofs and Sustainability" International Sustainable Building Symposium, 26-27/05/2010, Ankara (Şenay Boduroğlu ile birlikte)(Poster bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evaluation of the traditional Turkish house from the sustainable design criterion point of view" 21st IAPS conference Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Global Change on Human Habitats,27 June - 2 July 2010, Leipzig, Germany. (Şenay Boduroğlu ve Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The use of wood in traditional Turkish house interior and the wood ornamented ceilings" Design and Craft : a history of convergences and divergences, 7th conference of the international committee for design history and design studies ICDHS 2010, 20-22 September 2010, Brussels-Belgium.
Yayın Listesi
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

SEÇER, Füsun., “İç Mimarlık Eğitiminde Değişen - Gelişen Sunum Teknikleri”, İç Mimarlık Eğitimi 1. Ulusal Kongresi, 25-26 Ekim 2007

SEÇER, Füsun., “Süleymaniye Bölgesi'nde Yer Alan Osmanlı Dönemi Sanayi Yapıları ve Unkapanı Değirmeni Örneği” , Süleymaniye Sempozyumu, 23-25 Aralık 2007

SEÇER, Füsun., “Teknolojinin Konut İç Mekanına Etkisi Ve Akıllı Evler”, MSGSÜ 1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu "Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar", 22-24 Ekim 2008

KARİPTAŞ SEÇER, F.,"Son On Yılın Çağdaş Türk Mimarlığında Ekoloji–Teknoloji Dengesi",Mimarlık ve Planlama Alanının Son On Yılı Sempozyumu,11-12 Haziran 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul,
(Şenay Boduroğlu ve Damla Altuncu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun., "Mimarlık ve Plastik Sanatlar Eğitiminin Bütünleşmesi", Mimari Tasarım Eğitiminde Bütünleşme Sempozyumu, 25-26 Haziran 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, (Handan Özsırkıntı Kasap İle birlikte poster bildiri), s :243-245

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun ‘’Hatay-İskenderun Mithatpaşa İlköğretim Okulu’’, Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" konulu etkinlikler dizisi, Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır, 19–21 Kasım 2009

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun ‘’Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu’’, Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" konulu etkinlikler dizisi, Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır, 19–21 Kasım 2009

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun ‘’Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’’, Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" konulu etkinlikler dizisi, Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır, 19–21 Kasım 2009

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun ‘' İstanbul-Eyüp Devlet Hastanesi’’, Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" konulu etkinlikler dizisi, Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır, 19–21 Kasım 2009 (Yrd.Doç.Dr.Şenay BODUROĞLU ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Yeşil Çatıların Yapısal Konfor Koşullarına Göre İncelenmesi"Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 04-05/03/2010, YTÜ, İstanbul(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Akıllı Binalarda Enerji Etkin Kabuk Tasarımı ", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 04-05/03/2010, YTÜ, İstanbul(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, " İç Mekanda Renk Kullanımının Sürdürülebilirlik ve Görsel Konfor Açısından İncelenerek Değerlendirilmesi ", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 04-05/03/2010, YTÜ, İstanbul(Handan Özsırkıntı Kasap ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, " Geleneksel Türk Evi'nin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 04-05/03/2010, YTÜ, İstanbul,(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Geleneksel Türk evi çatı ve cephe sistemlerinin sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi" 5.Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu 15-16 Nisan 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Yeşil Çatıların Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi ve Türkcell Ar-Ge Binası Örneği" 5.Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu 15-16 Nisan 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Türk Kahve Kültürü ve Kahvehaneler", II.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Kültür, Değişim Ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Endüstri Mİrasının İncelenmesi", II.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Endüstri Mirası Kapsamındaki Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesinde Çelik Strüktür Kullanımı Ve Kasımpaşa Tuz Ambarı Örneği", 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 3-5 Kasım 2010, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Mimarlık Eğitiminde Anlatım Tekniklerinin Önemi ve Gelişimi", Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, 25-27 Kasım 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Mimarlık Eğitiminde Plastik Sanatların Yeri", Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, 25-27 Kasım 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya.(Handan Özsırkıntı Kasap ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Yüksek Binalarda Enerji Etkin Kabuk Sistemleri", Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, 25-27 Kasım 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya.(Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, “Endüstriyel Alanların Dönüşümü Ve Sürdürülebilirliği, İstanbul- Haliç Örneği” Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, 25-27 kasım 2010, Antalya.(Şenay Boduroğlu ile birlikte poster bildiri)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun., "Protection And Re-Evaluation Of Industrial Heritage", V.International Sinan Symposıum “Design Language ın Hıstorical Areas”, 02-03 Nisan 2009, Trakya Üniversitesi,Edirne

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,“Transformation Of Haliç And Re-Institution Of Buildings As A University”, LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Yrd.Doç.Dr.Fatih US, Arş.Gör.Bilge Yararel ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,“Re-Evaluatıon of Industrial Heritage",LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Arş.Gör.Dr. Damla ALTUNCU ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,“Re-Evaluatıon of Industrial Heritage",LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, 9-11 Temmuz 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon (Arş.Gör.Dr. Damla ALTUNCU ile birlikte poster bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, “19. Century Mill Buildings In Istanbul Within The Scope Of Industrial Archeology And Re-evaluation Under Current Conditions”IAPS CSB Internatıonal Symposıum Revıtalısıng Buılt Envıroment Requalıfıyıng Old Places For New Uses, 12-16 October 2009, İstanbul.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evalutıon of the tradıtıonal Turkısh House from the sustaınable design crıterion point of wiev" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Yrd.Doç.Dr.Şenay Boduroğlu, Arş.Gör.Esin SARIMAN ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The Evaluation Of The Green Roofs From Ecological Point Of View And The Sample Of Turkcell Research And Development Building" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Arş.Gör.Esin SARIMAN ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"The Affect Of The Concept Of Sustainability On The Cities: Sustainable Urbanization" International Ecological Architecture and Planning Symposium" 22-23 October 2009, Antalya (Poster-Bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"Intelligent Building Design In Terms Of Ecological Design Principles,International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/,2010,Cyprus(Poster-Bildiri)(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun,"Evaluation Of The Developments in The Construction Materials in The Scope Of The Ecological Architecture"International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/2010,Cyprus(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun," Evaluation of Traditional Turkish Houses From Point of View of the Ecological Design", International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07/02/2010,Cyprus(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

"The Ecologıcal Analysıs Of Tradıtıonal Turkısh Houses"22.International Building&Life Congress, 26-27/03/2010, Bursa(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evaluation Of The Construction Materials In The Scope Of The Energy Efficiency From Past To Present"26-27/03/2010, Bursa(Şenay Boduroğlu, Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The Effect Of Technological Progresses On Houses Interiors and Intelligent Houses" 22.International Building&Life Congress, 26-27/03/2010, Bursa (Poster Bildiri)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Evaluation of the traditional Turkish house from the sustainable design criterion point of view" 21st IAPS conference Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Global Change on Human Habitats,27 June - 2 July 2010, Leipzig, Germany. (Şenay Boduroğlu ve Esin Sarıman ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "The use of wood in traditional Turkish house interior and the wood ornamented ceilings" Design and Craft : a history of convergences and divergences, 7th conference of the international committee for design history and design studies ICDHS 2010, 20-22 September 2010, Brussels-Belgium.

Ulusal hakemli dergilerdeki yayınları

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Unkapanı Değirmeni Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi" Sosyal Gelişi Dergisi, Yıl :1, Sayı:1, Haziran 2010

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Haliç Kıyısında Tarihi Bir Sanayi Yapısı: Unkapanı Değirmeni", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tasarım-Kuram Dergisi, 2010

Uluslararası indekslere giren hakemli dergilerdeki yayınları

SEÇER, Füsun., “İç Mimarlık Eğitiminde Değişen-Gelişen Sunum Teknikleri" (1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiriye ait özet), Arkitekt (Tarandığı indeks adı: Avery Index to Architectural Periodicals - AIAP), 2007.

Diğer dergilerdeki yayınları

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Sürdürülebilirlik Açısından Geleneksel Türk Evi Çatı ve Cephe Sistemlerinin İncelenmesi", Çatı&Cephe Dergisi, S:25, Mart-Nisan 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Akıllı Binalarda Ekoloji-Teknoloji Dengesi", YAPI Dergisi, S:341, Nisan 2010.(Şenay Boduroğlu ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, " Konut Banyo Tasarımında Evrensel Çözümler", İnşaat Dünyası Dergisi, Nisan 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş Enerjisinin Konutlarda Kullanımı", Yeşil Bina Dergisi, S:2, Temmuz-Ağustos 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Endüstri Mirasının Yeniden Değerlendirilmesi", YAPI Dergisi, S:346 , Eylül 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Teknolojinin Gelişimi İle Konutlarda Değişen Ses Ve Görüntü Sistemleri", BEST Bina Elektronik Sistem Teknolojileri Dergisi, S. 113, Kasım 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Mimarlık Eitiminde Plastik Sanatların Yeri", Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, No:48, s.19-22, Ocak 2011.(Yrd.Doç.Dr.Handan Özsırkıntı Kasap ile birlikte)

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Fabrikalardan Kültür, Sanat ve Eğitim Binalarına…Yeniden işlevlendirilen Endüstri Binaları", Stone Concept Dergisi, S.2, s.76-81, Ocak-Şubat 2011.

SEÇER KARİPTAŞ, Füsun, "Mimarlık Eğitiminde Anlatım Tekniklerinin Önemi ve Gelişimi" Mimaran Dergisi, S.6, s..25-29, Kış 2011.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "İstanbul'da Unutulmuş Bir Endüstri Yapısı: Unkapanı Değirmeni", Mimarizm, Dış Ses, Şubat 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Mimari Dönemlerin Buluştuğu Ada: Kıbrıs", Mimarizm, Dış Ses, Mart 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Şirince Aslında Çirkince midir?", Mimarizm, Dış Ses, Haziran 2010.

KARİPTAŞ SEÇER, Füsun, "Huzurlu, Mutlu ve Sakin Edincik", Mimarizm, Dış Ses, Aralık 2010.
A. ULUSLARARASI ENDEKSTE TARANAN HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :
A1. F.Seçer Kariptaş, "İç Mimarlık Eğitiminde Değişen-Gelişen Sunum Teknikleri(1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiriye ait özet),", Arkitekt (Tarandığı indeks adı: Avery Index to Architectural Periodicals - AIAP) , 74, 512-513 pp, 2007
A2. F. Seçer Kariptaş, "Unkapanı Değirmeni'nin Mimari Analizi ve Günümüz Şartlarında Değerlendirilmesi", Mimarlık (Tarandığı indexler, Avery index, Arthistoricum.net, DAAI, Ulrichs Periodical Directory) , 357, 85-91 pp., 2011
A3. F. Seçer Kariptaş, "İstanbul Yeniköy'de Modern Mimarlık Mirası Örneği Bir Sedad Hakkı Eldem Yapısı: Haraççı Konutu", Mimar.ist - Tarandığı Indexler DAAI(Design and Applied Arts Index) , 39, 76-81 pp., 2011
A4. F.Seçer Kariptaş, “Kasımpaşa’da 19.Yüzyıl Endüstri Mirası Örneği:Kasımpaşa Un Fabrikası”, Mimar.ist - Tarandığı Indexler DAAI(Design and Applied Arts Index) , 43,41-48 pp., 2012.
A5. F. Seçer Kariptaş, "Barselona’da Bir Yeniden İşlevlendirme Örneği: Tarihi Arena Günümüzde Nasıl AVM Oldu?”, Mimarlık (Tarandığı indexler, Avery index, Arthistoricum.net, DAAI, Ulrichs Periodical Directory), 2013.


B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER :
B1. F.Seçer Kariptaş, V.International Sinan Symposıum konferansı dahilinde "5.International Sinan Symposıum “Design Language ın Hıstorical Areas”" bildiri kitapçığındaki "Protection And Re-Evaluation Of Industrial Heritage", 93-96 pp., Edirne, Türkiye, Nisan 2009
B2. F.Seçer Kariptaş, D.Altuncu, LIVENARCH IV konferansı dahilinde "LIVENARCH IV (RE/DE) Construction in Architecture" bildiri kitapçığındaki "Re-Evaluation Of Industrial Buildings Within The Scope Of Industrial Archeology Under Present-Day Conditions", 995-1006 pp., Trabzon, Türkiye, Temmuz 2009
B3. F.Us, F.Seçer Kariptaş, B.Yararel, LIVENARCH IV konferansı dahilinde "(RE/DE) Construction in Architecture" bildiri kitapçığındaki "Transformation Of Haliç And Re-Institution Of Buildings As A University", 1095-1108 pp., Trabzon, Türkiye, Temmuz 2009
B4. F.Seçer Kariptaş, D. Altuncu, LIVENARCH IV konferansı dahilinde "LIVENARCH IV (RE/DE) Construction in Architecture" bildiri kitapçığındaki "Re-Evaluatıon of Industrial Heritage", 1308 pp., Trabzon, Türkiye, Temmuz 2009
B5. F.Seçer Kariptaş, IAPS CSB Internatıonal Symposıum konferansı dahilinde "IAPS CSB Internatıonal Symposıum Revıtalısıng Buılt Envıroment Requalıfıyıng Old Places For New Uses" bildiri kitapçığındaki "19. Century Mill Buildings In Istanbul Within The Scope Of Industrial Archeology And Re-evaluation Under Current Conditions", 94 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim, 2009
B6. F.Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, E.Sarıman, International Ecological Architecture and Planning Symposium konferansı dahilinde "International Ecological Architecture and Planning Symposium" bildiri kitapçığındaki "Evalutıon of the tradıtıonal Turkısh House from the sustaınable design crıterion point of wiev", 38-42 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2009
B7. F.Seçer Kariptaş, E.Sarıman, International Ecological Architecture and Planning Symposium konferansı dahilinde "International Ecological Architecture and Planning Symposium" bildiri kitapçığındaki "The Evaluation Of The Green Roofs From Ecological Point Of View And The Sample Of Turkcell Research And Development Building", 169-173 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2009
B8. F.Seçer Kariptaş, International Ecological Architecture and Planning Symposium konferansı dahilinde "International Ecological Architecture and Planning Symposium" bildiri kitapçığındaki "The Affect Of The Concept Of Sustainability On The Cities: Sustainable Urbanization", 435-437 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2009
B9. Ş.Boduroğlu, F.Seçer Kariptaş, E.Sarıman, International Ecological Architecture and Planning Symposium konferansı dahilinde "International Ecological Architecture and Planning Symposium" bildiri kitapçığındaki "The Balance Between Ecology and the Technology in the Design of the Intelligent Buildings", 117-123 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009
B10. F.Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, E.Sarıman, International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems konferansı dahilinde "International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Traditional Turkish Houses From Point of View of the Ecological Design", 123-127 pp., Gazimagosa, Kıbrıs, Şubat 2010
B11. Ş. Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, E.Sarıman, İnternational Conference on Organic Agriculture in scope of Environmental Problems konferansı dahilinde "İnternational Conference on Organic Agriculture in scope of Environmental Problems" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of the Developments in the Construction Materials in the scope of Sustainability", 238-248 pp., Gazimagosa, Kıbrıs, Şubat 2010
B12. Ş. Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, E.Sarıman, İnternational Conference on Organic Agriculture in scope of Environmental Problems konferansı dahilinde "İnternational Conference on Organic Agriculture in scope of Environmental Problems" bildiri kitapçığındaki "Intelligent Building Design in terms of Ecological Design", Gazimagosa, Kıbrıs, Şubat 2010
B13. F. Seçer Kariptaş, Ş. Boduroğlu, 22. International Building&Life Congress konferansı dahilinde "22. International Building&Life Congress" bildiri kitapçığındaki "The Ecological Analysis Of Traditional Turkish Houses", 401-406 pp., Bursa, Türkiye, Mart 2011
B14. Ş. Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, E.Sarıman, 22. International Building&Life Congress konferansı dahilinde "22. International Building&Life Congress" bildiri kitapçığındaki "Evaluation Of The Construction Materials In The Scope Of The Energy Efficiency From Past To Present", 395-400 pp., Bursa, Türkiye, Mart 2010
B15. F.Seçer Kariptaş, 22.International Building&Life Congress konferansı dahilinde "22.International Building&Life Congress" bildiri kitapçığındaki "The Effect Of Technological Progresses On Houses Interiors and Intelligent Houses", 695-698 pp., Bursa, Türkiye, Mart, 2010
B16. F.Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, E. Sarıman, UK&Ireland Planning Research Conference 2010 konferansı dahilinde "Diversity&Convergence-Planning in a World of Change" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of The Traditional Turkish House from The Sustainable Design Criterion Point of View", Chelmsford, U.K., April 2010
B17. F.Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, E.Sarıman, UK&Ireland Planning Research Conference 2010 konferansı dahilinde "Diversity&Convergence-Planning in a World of Change" bildiri kitapçığındaki "The Evalation of The gren Roofs From an Ecological Point of View and The Example of Turkcell Research and The Development Building", Chelmsford, U.K., April 2010
B18. F.Seçer Kariptaş, Ş. Boduroğlu, E. Sarıman, UK&Ireland Planning Research Conference 2010 konferansı dahilinde "Diversity&Convergence-Planning in a World of Change" bildiri kitapçığındaki "The Affect of The Concept of Sustainability on the Cities: Sustainable Urbanization", Chelmsford, U.K., April 2010
B19. E. Sarıman, F. Seçer Kariptaş, Ş. Boduroğlu, UK&Ireland Planning Research Conference 2010 konferansı dahilinde "Diversity&Convergence-Planning in a World of Change" bildiri kitapçığındaki "New Space Evolutions in Industrial Buildings: Loft Conversion", Chelmsford, U.K., April 2010
B20. Ş.Boduroğlu, F.Seçer Kariptaş, 6. International Sinan Symposium konferansı dahilinde "6. International Sinan Symposium" bildiri kitapçığındaki "The Usage Of Sun And Wind As Renewable Energy Resources In Housing Systems", Edirne, Türkiye, Nisan 2010
B21. Ş. Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, International Sustainable Buildings Symposium konferansı dahilinde "International Sustainable Buildings Symposium" bildiri kitapçığındaki "The Usage of Renewable Energy Resources in Intelligent Housing Systems", 718-724 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2010
B22. Ş. Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, E. Sarıman, International Sustainable Buildings Symposium konferansı dahilinde "International Sustainable Buildings Symposium" bildiri kitapçığındaki "Intelligent Building Design in Scope of Sustainable Architecture", 284-288 pp., Ankara, İstanbul, Mayıs 2010
B23. F.Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, International Sustainable Buildings Symposium konferansı dahilinde "International Sustainable Buildings Symposium" bildiri kitapçığındaki "The Eco-Roofs and Sustainability", 609-616 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2010
B24. F.Seçer Kariptaş., Ş.Boduroğlu, E.Sarıman, 21st IAPS Conference konferansı dahilinde "Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Global Change on Human Habitats" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of The Traditional Turkish House from The Sustainable Design Criterion Point of View", Leipzig, Germany, June-July 2010
B25. F.Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, E. Sarıman, 21st IAPS Conference konferansı dahilinde "Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Global Change on Human Habitats" bildiri kitapçığındaki “Re-Evaluatıon of Industrıal Buıldıngs ın Turkey Wıthın The Scope of Industrıal Archeology Under Present-DayCcondıtıons”, Leıpzıg, Germany, 2010.
B26. F. Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, E. Sarıman, 7th Conference of The İnternational Committee for Design HistoryaAnd Design Studies ICDHS 2010 konferansı dahilinde "7th Conference of The İnternational Committee for Design HistoryaAnd Design Studies ICDHS 2010" bildiri kitapçığındaki "The Use of Wood in Traditional Turkish House İnterior and The Wood Ornamented Ceilings", Brussels, Belgium, September 2010
B27. F. Seçer Kariptaş, Ş. Boduroğlu, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu konferansı dahilinde "Turizm ve Mimarlık Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Endüstriyel Alanların Dönüşümü Ve Sürdürülebilirliği, İstanbul- Haliç Örneği", 136 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010
B28. F. Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, E. Sarıman, 22. International Building&Life Congress konferansı dahilinde "22. International Building&Life Congress" bildiri kitapçığındaki "Place And Importance Of Presantation And Represantation Techniques In Architectural Education", Bursa, İstanbul, Mart 2011
B29. Ş.Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, E. Sarıman, 22. International Building&Life Congress konferansı dahilinde "22. International Building&Life Congress" bildiri kitapçığındaki " Changıng Dynamıcs In Archıtectural Educatıon: “Unıversal Desıgn Concept ", Bursa, Türkiye, Mart 2011
B30. Ş. Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, E. Sarıman, 2. International Conference on New Trends in Education And Their İmplıcations 2011 konferansı dahilinde "2. International Conference on New Trends in Education And Their Implıcations 2011" bildiri kitapçığındaki "Tasarım Eğitiminde Değişen Dinamikler: Evrensel Tasarım Kavramı", Antalya, Türkiye, Nisan 2011
B31. Ş.Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, “Rüzgar Enerjili Etken Sistemlerin Yapılarda Kullanım Biçimleri” , Greenage II Symposıum, Sustaınable Socıety and Green Economy, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Nisan 2012.
B32. F. Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, E. Sarıman, 23. International Building&Life Congress konferansı dahilinde "23. International Building&Life Congress" bildiri kitapçığındaki " The Transformatıon And Sustaınabılıty Of Industrıal Areas, Example Of Istanbul- Golden Horn Regıon”, Bursa, İstanbul, Nisan 2012.
B33. F. Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, E. Sarıman, 24. International Building&Life Congress konferansı dahilinde "24. International Building&Life Congress" bildiri kitapçığındaki “The Study Of The Concept Of Industrıal Herıtage In Scope Of The Cultural Sustaınabılıty Of The Cıtıes”, Bursa, İstanbul, Mart 2013.
B34. F.Seçer Kariptaş, J.Edirne Erdinç, B. Özkazanç Dinçer, “A Study of Industrial Heritage in the Context of Cultural Sustainability in urban Areas” 2nd International Sustainability Building Symposium, Ankara, Mayıs 2015.
C. YAZILAN ULUSAL KİTAPLARDA BÖLÜMLER :
C1. F. Seçer Kariptaş, “Kayseri'nin Yirminci Yüzyıl Endüstri Mirası”, Burak Asiliskender, Burcu Ceylan, Ahmet Erdem Tozoğlu, Kayseri'nin Yirminci Yüzyılı, 2011, 43-64 pp., Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2011
D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :
D1. F.Seçer Kariptaş, "Unkapanı Değirmeni Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi", Sosyal Gelişim Dergisi , 187-200 pp., 2010
D2. F.Seçer Kariptaş, "Haliç Kıyısında Tarihi Bir Sanayi Yapısı: Unkapanı Değirmeni", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tasarım-Kuram Dergisi , 54-69 pp., 2009
D3.F.Seçer Kariptaş,, “Unkapanı Değirmeni Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi” Restorasyon Konservasyon Çalışmaları Hakemli Dergisi, 10, 39-47, 2011.
E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
E1. F.Seçer Kariptaş, İç Mimarlık Eğitimi 1. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "İç Mimarlık Eğitimi 1. Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İç Mimarlık Eğitiminde Değişen-Gelişen Sunum Teknikleri", 129-139 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim, 2007
E2. F.Seçer Kariptaş, Süleymaniye Sempozyumu konferansı dahilinde "Süleymaniye Ulusal Sempozyum/ Şehir ve Medeniyet" bildiri kitapçığındaki "Süleymaniye Bölgesi'nde Yer Alan Osmanlı Dönemi Sanayi Yapıları ve Unkapanı Değirmeni Örneği", 543-548 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık, 2007
E3. F.Seçer Kariptaş, MSGSÜ 1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu konferansı dahilinde "Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar" bildiri kitapçığındaki "Teknolojinin Konut İç Mekanına Etkisi Ve Akıllı Evler", 324-336 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim, 2008
E4. Ş. Boduroğlu, F.Seçer Kariptaş, D. Altuncu, Mimarlık ve Planlama Alanının Son On Yılı Sempozyumu konferansı dahilinde "Mimarlık ve Planlama Alanının Son On Yılı Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Son On Yılın Çağdaş Türk Mimarlığında Ekoloji–Teknoloji Dengesi", İstanbul, Türkiye, Haziran 2009
E5. F. Seçer Kariptaş, H. Özsırkıntı Kasap, Mimari Tasarım Eğitiminde Bütünleşme Sempozyumu konferansı dahilinde "Mimari Tasarım Eğitiminde Bütünleşme" bildiri kitapçığındaki "Mimarlık ve Plastik Sanatlar Eğitiminin Bütünleşmesi", 243-245 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2009
E6. F. Seçer Kariptaş, Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V konferansı dahilinde "Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" bildiri kitapçığındaki “ "Hatay-İskenderun Mithatpaşa İlköğretim Okulu", Diyarbakır, Türkiye, Kasım 2009
E7. F. Seçer Kariptaş, Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V konferansı dahilinde "Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" bildiri kitapçığındaki "Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu", Diyarbakır, Türkiye, Kasım 2009
E8. F. Seçer Kariptaş, Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V konferansı dahilinde "Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" bildiri kitapçığındaki "Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi", Diyarbakır, İstanbul, Kasım 2009
E9. F.Seçer Kariptaş, Ş. Boduroğlu, "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V" konferansı dahilinde "Docomomo_Türkiye Çalışma Grubu'nun" bildiri kitapçığındaki "İstanbul-Eyüp Devlet Hastanesi", Diyarbakır, Türkiye, Kasım 2009
E10. F. Seçer Kariptaş, Ş. Boduroğlu, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi konferansı dahilinde "Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yeşil Çatıların Yapısal Konfor Koşullarına Göre İncelenmesi", 137-142 pp., İstanbul, Türkiye, Mart 2010
E11. Ş. Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi konferansı dahilinde "Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Akıllı Binalarda Enerji Etkin Kabuk Tasarımı", 263-270 pp., İstanbul, Türkiye, Mart 2010
E12. F. Seçer Kariptaş, Ş. Boduroğlu, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi konferansı dahilinde "Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Geleneksel Türk Evi'nin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi", 313-318 pp., İstanbul, Türkiye, Mart 2010
E13. F. Seçer Kariptaş, H. Özsırkıntı Kasap, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi konferansı dahilinde "Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İç Mekanda Renk Kullanımının Sürdürülebilirlik ve Görsel Konfor Açısından İncelenerek Değerlendirilmesi", 419-424 pp., İstanbul, Türkiye, Mart 2010
E14. F. Seçer Kariptaş, 5.Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu konferansı dahilinde "5.Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Geleneksel Türk evi çatı ve cephe sistemlerinin sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi", 119-127 pp., İzmir, Türkiye, Nisan 2010
E15. F. Seçer Kariptaş, 5.Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu konferansı dahilinde "5.Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Yeşil Çatıların Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi ve Türkcell Ar-Ge Binası Örneği", 209-215 pp., İzmir, Türkiye, Nisan, 2010
E16. F. Seçer Kariptaş, II.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu konferansı dahilinde "II.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Türk Kahve Kültürü ve Kahvehaneler", 289-300 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2010
E17. F. Seçer Kariptaş, II.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu konferansı dahilinde "II.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Kültür, Değişim Ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Endüstri Mİrasının İncelenmesi", 370 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2010
E18. F. Seçer Kariptaş, 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi konferansı dahilinde "5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi" bildiri kitapçığındaki "Endüstri Mirası Kapsamındaki Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesinde Çelik Strüktür Kullanımı Ve Kasımpaşa Tuz Ambarı Örneği", 240-245 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E19. H. Özsırkıntı Kasap, F. Seçer Kariptaş, Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu konferansı dahilinde "Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Mimarlık Eğitiminde Plastik Sanatların Yeri", 45-54 pp., Konya, Türkiye, Kasım 2010
E20. F. Seçer Kariptaş, Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu konferansı dahilinde "Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Mimarlık Eğitiminde Anlatım Tekniklerinin Önemi ve Gelişimi", 65-73 pp., Konya, Türkiye, Kasım 2010
E21. E. Sarıman, Ş. Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu konferansı dahilinde "Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Yüksek Binalarda Enerji Etkin Kabuk Sistemleri", 351-361 pp., Konya, Türkiye, Kasım 2010
E22. F. Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılılmları VI, Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları konferansı dahilinde "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılılmları VI, Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları" bildiri kitapçığındaki "Ebusuut İlköğretim Okulu-Reşadiye Numune Mektebi Binası", 42 pp., Eskişehir, Türkiye, Aralık 2010
E23. F. Seçer Kariptaş, E. Sarıman, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılılmları VI, Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları konferansı dahilinde "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI. Poster Sunuşları" bildiri kitapçığındaki "İstanbul Eyüp Merkez İlköğretim Okulu-İstanbul 36.Mektep", 43 pp., Eskişehir, Türkiye, Aralık 2010
E24. E. Sarıman, F. Seçer Kariptaş, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılılmları VI, Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları konferansı dahilinde "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI. Poster Sunuşları" bildiri kitapçığındaki "İzmir Büyük Kardiçalı Han", 63 pp., Eskişehir, Türkiye, Aralık 2010
E25. Ş. Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş , E. Sarıman, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılılmları VI, Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları konferansı dahilinde "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI. Poster Sunuşları" bildiri kitapçığındaki "Meram Konya Lisesi - Konya İdadisi", 87 pp., Eskişehir, Türkiye, Aralık 2010
E26.F.Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılılmları VII, Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları konferansı dahilinde "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII. Poster Sunuşları" bildiri kitapçığındaki " İstanbul Haraççı Konutu ",Mersin, Türkiye, Aralık 2011
E27. Ş.Boduroğlu, F.Seçer Kariptaş, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılılmları VII, Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları konferansı dahilinde "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII. Poster Sunuşları" bildiri kitapçığındaki "Selçuk Üniversitesi Rektörlük Binası- Konya Kız Muallim Mektebi”, Mersin, Türkiye, Aralık 2011
E28. F.Seçer Kariptaş, , MSGSU III. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu dahilinde, Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut bildiri kitapçığındaki “Zamanla Değişen Endüstriyel Mekanlar, Ambardan Reklam Ajansına Kasımpaşa Tuz Ambarı Örneği”, İstanbul, Ekim 2012.
E29. F.Seçer Kariptaş, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılılmları VIII, Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları konferansı dahilinde "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII. Poster Sunuşları" bildiri kitapçığındaki "İstanbul Eyüp Üçşehitler İklöğretim Okulu Binası”, Kocaeli, Türkiye, Ekim 2012.
E30. Ş. Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, E. Sarıman, 18. Ulusal Ergonomi Kongresi dahilinde, Ergonomi ve Teknoloji bildiri kitapçığındaki, “Mutfak Tasarımında Yaşlı Ve Engelli Kullanıcılarıda Kapsayan Evrensel Çözümler”, Gaziantep, Türkiye, Kasım 2012.
E31. F. Seçer Kariptaş, B. Yararel, B. Ünver, 18. Ulusal Ergonomi Kongresi dahilinde, Ergonomi ve Teknoloji bildiri kitapçığındaki, Ofis Mekanlarında Ergonominin Çalışanlar Üzerinde Psikolojik ve Fizyolojik Etkileri, Gaziantep, Türkiye, Kasım 2012.
E32. F. Seçer Kariptaş, “Üsküdar’da Endüstri Mirası Örneği Bir Değirmen Yapısı:Üsküdar Paşalimanı Değirmeni”, 7.Ulusal Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, Kasım 2012.
E33. Ş. Boduroğlu, F. Seçer Kariptaş, II. Ulusal Mobilya Kongresi dahilinde, II. Ulusal Mobilya Kongresi bildiri kitapçığındaki, Mutfak Tasarımına Evrensel Yaklaşımlar, Denizli, Türkiye, Nisan 2013.
E34. F.Seçer Kariptaş, Ö.Güney Karadişoğulları “Akıllı Ev Sistemlerine Ekolojik Yaklaşımlar” Ekoloji Kongresi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, 2014.
E35. F.Seçer Kariptaş, Ö.Güney Karadişoğulları, “Akıllı Binalarda Kullanılan Sistemlerin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi”, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2014.
E36. F.Seçer Kariptaş, B.Özkazanç Dinçer, “Mimarlık Eğitiminde Bir Simülasyon Laboratuvarı olarak Mekansal Tasarım Atölyeleri”, Sanat Ve Tasarım Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 2015.
E37. F.Seçer Kariptaş, J.Edirne Erdinç, B.Özkazanç Dinçer,”İç Mimaride Simulasyon ile Mekansal Kurgu Tasarımının İç Mimarlık Eğitimindeki Etkileri”, I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2015.
E.38. F.Seçer Kariptaş, J.Edirne Erdinç, B.Özkazanç Dinçer, “İç Mimarlık Eğitiminde Simulasyon İle Mekansal Kurgu Tasarımı” İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2015.F. DİĞER YAYINLAR :
F1. F.Seçer Kariptaş, "Sürdürülebilirlik Açısından Geleneksel Türk Evi Çatı ve Cephe Sistemlerinin İncelenmesi", Çatı&Cephe Dergisi, S:25, Mart-Nisan 2010.
F2. Ş.Boduroğlu, F.Seçer Kariptaş, "Akıllı Binalarda Ekoloji-Teknoloji Dengesi", YAPI Dergisi, S:341, Nisan 2010.
F3. Ş.Boduroğlu, F.Seçer Kariptaş, " Konut Banyo Tasarımında Evrensel Çözümler", İnşaat Dünyası Dergisi, Nisan 2010.
F4. Ş.Boduroğlu, F.Seçer Kariptaş, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş Enerjisinin Konutlarda Kullanımı", Yeşil Bina Dergisi, S:2, Temmuz-Ağustos 2010
F5. F.Seçer Kariptaş, "Endüstri Mirasının Yeniden Değerlendirilmesi", YAPI Dergisi, S:346, Eylül 2010.
F6. F.Seçer Kariptaş, "Teknolojinin Gelişimi İle Konutlarda Değişen Ses Ve Görüntü Sistemleri", BEST Bina Elektronik Sistem Teknolojileri Dergisi, S. 113, Kasım 2010.
F.7. F.Seçer Kariptaş, “Eminönü’nün Unutulan Arkeolojik Değeri: Unkapanı Değirmeni”, Sultanahmet Gazetesi, S.52, s.10-11, Aralık 2010,
F8. H.Özsırkıntı Kasap, F. Seçer Kariptaş, "Mimarlık Eitiminde Plastik Sanatların Yeri", Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, No:48, s.19-22, Ocak 2011.
F9. F.Seçer Kariptaş, "Fabrikalardan Kültür, Sanat ve Eğitim Binalarına…Yeniden işlevlendirilen Endüstri Binaları", Stone Concept Dergisi, S.2, s.76-81, Ocak-Şubat 2011.
F9. F.Seçer Kariptaş, "Mimarlık Eğitiminde Anlatım Tekniklerinin Önemi ve Gelişimi" Mimaran Dergisi, S.6, s..25-29, Kış 2011.
F11. Ş.Boduroğlu, F.Seçer Kariptaş, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgar Enerjisinin Konutlarda Kullanımı", Çatı-Cephe Dergisi, s.34-35, Mart-Nisan 2011

F12. F.Seçer Kariptaş, Ş.Boduroğlu, “ Ekolojik Mimarinin Etkisi İle Değişen Çatılar”, YAPI Dergisi, S:355, Mayıs 2011.

F13. F.Seçer Kariptaş, "İstanbul'da Unutulmuş Bir Endüstri Yapısı: Unkapanı Değirmeni", Mimarizm, Dış Ses, Şubat 2010.

F14. F.Seçer Kariptaş, "Mimari Dönemlerin Buluştuğu Ada: Kıbrıs", Mimarizm, Dış Ses, Mart 2010.

F15. F.Seçer Kariptaş, "Şirince Aslında Çirkince midir?", Mimarizm, Dış Ses, Haziran 2010.

F16. F.Seçer Kariptaş, "Huzurlu, Mutlu ve Sakin Edincik", Mimarizm, Dış Ses, Aralık 2010.

F17. F. Seçer Kariptaş, “İşlevini Kaybeden Zaman Odacıkları”, Mimarizm, Dış Ses,2011.

F18. F. Seçer Kariptaş, “Endüstri Binalarının Günümüz Şartlarında Değerlendirilmesi”, Mimaran Dergisi, 2012.

F19.F.Seçer Kariptaş, Ö.Güney Karadişoğulları, “Akıllı ve Sürdürülebilir Binalar”, Çatı- Cephe Dergisi, Mart-Nisan,2015.