Doç.Dr. SARİYE SELHAN YALÇIN USAL
Bölüm Başkan Yardımcısı / Mimarlık Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 1974
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2129242444 Dahili: 1333
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Anadolu Üniversitesi, İç Mimarlık, 1995
YÜKSEK LİSANS
:
Anadolu Üniversitesi, İç Mimarlık , 1998
DOKTORA
:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık
DOÇENTLİK
:
ÜAK, Mimarlık Temel Alanı, İç Mimarlık Bilim Dalı, 26 Ekim, 2015
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
TMMOB İç Mimarlar Odası üyeliği
İŞ TECRÜBELERİ
Doçent İç Mimarlık ÜAK, Haliç Üniversitesi 2015
Yrd. Doçent İç Mimarlık Haliç Üniversitesi 2006
Öğr. Gör. İç Mimarlık Haliç Üniversitesi 2005
Arş. Gör. İç Mimarlık Beykent Üniversitesi 2003-2005
Arş. Gör. İç Mimarlık Anadolu Üniversitesi 1998-1999

Güncel Gelişme/Değişimler Çerçevesinde Mobilya (İç Mimarlık)*
Ergonomi (İç Mimarlık)
Proje (İç Mimarlık)
Ergonomi I (Endüstri Ürünleri Tasarımı)
Tasarım ve Anlatım Teknikleri IV (Endüstri Ürünleri Tasarımı)
Güncel Gelişme/Değişimler Çerçevesinde Mobilya (İç Mimarlık)*
Modüler Tasarım İlke ve Uygulamaları (Endüstri Ürünleri Tasarımı)*
Proje (İç Mimarlık)
Ergonomi I (Endüstri Ürünleri Tasarımı)
Tasarım ve Anlatım Teknikleri IV (Endüstri Ürünleri Tasarımı)
Tasarım, Kullanıcı ve Ürün Geliştirme İlkeleri (Endüstri Ürünleri Tasarımı)*
Yönetilen Tezler
Abdurrahmanoğu, Ayten. Kent Mobilyaları Tasarımında Sürdürülebilirlik Açısından Enerji Kaynakları, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
Kum, Elçin. Toplu Deniz Ulaşım Araçlarının Evrensel Tasarım Açısından İncelenmesi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
Siriş, Sinem. Türk Kadınının Elektrikli Küçük Mutfak Aletleri ile İlişkisinin Tasarım ve Kullanım Beklentileri Bağlamında Değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
Yayın Listesi
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yalçın Usal, S.S., 2014. 1960’larda Bir Departmanlı Mağaza Tasarımının Kadınların Yaşam Tarzı Bağlamında İncelenmesi –Kızılay GİMA Örneği, Ankara, Mimarlık 378, Temmuz-Ağustos, 69-72.
Yalçın Usal, S.S., 2012. Evaluation of product consumption understandings of interior architecture students in terms of sustainability, Procedia -Social and Behavioral Sciences Journal 47, CY-ICER 2012, 351-356 (ISSN: 1877-0428).
Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N., 2011. Exploring the Development of Cultural and Art Consciousness in Istanbul: A Study of Interior Design Students, Journal of Interior Design, v:36, n:4, 19-29.
Yalçın Usal, S.S.,2010. Türklerde Çeyiz Sandığının Kullanımı ve Geleneksel Süslemeleri (Handling of Wedding Chest by Turks and Its Traditional Decorations), ODU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c:1, sayı:1, 144-155. ISSN:1309-9302

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

Yalçın Usal, S.S. ve Evcil, A.N., 2017. Misafir Odasından Sosyal Merkeze Değişen Komşuluk İlişkileri: Kapalı Yerleşimler Örneği, X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, 27-28 Nisan. (basım aşamasında).

Usal, S. Selhan Yalçın, Evcil, Ayse Nilay, 2016. How Do We Perceive the Concept of ‘Difference’ in Universal Design? Example of Interior Architecture Students. In 1st International Symposium ‘Education’ In Interior Architecture’ German-Turkish Research, Education And Innovation Year, edited by Pelin Yıldız, Cambridge Scholars Pub., 64-75.
Evcil, A. Nilay, Yalçın Usal, S. Selhan, 2015. Kent Yaşamında Fiziksel Sınırlar: Erişilebilirlik Bağlamında İstanbul, Kadıköy İlçesinden Bir Deneyim, IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 425-432, Edirne, 21-22 Nisan.
Yalçın Usal, S.S., 2011. Alan Markalaşmasında Boş Zaman Tasarım Ürünlerinin Yeri –Kapadokya İçin Bir Deneme, I. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi Yayınları:2, cilt:7, 33-44, Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Nevşehir, 16-19 Kasım.
Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N., 2010. Mağaza Tasarımında Geçicilik ve Süreklilik (Temporariness and Permanence In Retail Design), International Architecture_Media_Art (AMA) Symposium, 164-174, MSGSU Yayınları 750, Istanbul, 24-26 Kasım.
Evcil, A.N., Yalçın Usal, S.S., 2010. Bir Tüketim Nesnesi Olarak Konut: Kapalı Yerleşmeler ve Tüketim Kültürü İlişkisinin Medya Üzerinden İncelenmesi (Housing As An Object Of Consumption: Examining The Relationship Between Gated Communities and Consumption Culture Through Media), International Architecture_Media_Art (AMA) Symposium, 59-68, MSGSU Yayınları 750, Istanbul, CD, 24-26 Kasım.
Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N., Bayraktar, N.T., 2010. The Effects of Changing Lifestyles on Housing Design in the Example of Gated Communities, 22th International Building and Life Congress, ‘Architecture and Change’, 505-510, Bursa, March 26-27.
Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N., Bayraktar, N.T., 2010. Değişen Yaşam Tarzlarının Kapalı Yerleşimler Örneğinde Konut Mimarisine Etkileri, 22. Uluslar arası Yapı ve Yaşam Kongresi ‘Mimarlık ve Değişim’, 139-144, Bursa, 26-27 Mart.
Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N., Bayraktar, N.T., 2009. Conspicious Life Culture and Gated Communities, Livenarch IV, 4th International Congress, ‘Re/De Constructions in Architecture’, v:2, 757-768, Trabzon, July 9-11.
Evcil, A.N., Yalçın Usal, S.S., 2009. Üsküdar Meydanı ve Engelliler İçin Erişebilirlik, VI. Üsküdar Sempozyumu, 541-554, İstanbul, 06-09 Kasım.
Yalçın Usal, S.S., 2007. Designer And Consumer As Victims In Consumption Culture, 7th European Academy of Design Conference (EAD07), 772-779, İzmir, 11-13 April.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yalçın Usal, S.S., Evcil, A.N., 2014. The Accessibility in Shopping Centres: The Cases of Istanbul Profilo and Kozzy Malls, Iconarp (International Journal of Architecture and Planning) v:2, n:1, 97-109.
Evcil, A.N., Yalçın Usal, S.S., 2014. Wheelchair Accessibility Problems in Public Transportation: Case of Metro Bus, Iconarp, (International Journal of Architecture and Planning) v:2, n:1., 70-81.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Yalçın Usal, S. Selhan, Evcil, A. Nilay, 2013. Alışveriş Merkezlerine Erişilebilirlik: İstanbul Profilo AVM ve Kozzy AVM İncelemesi, I. Ulusal ‘Engellileştirilenler’ Sempozyumu, 108-115, Konya, 7-8 Kasım.
Evcil, A. Nilay, Yalçın Usal, S. Selhan, 2013. Kent İçi Ulaşımda Tekerlekli Sandalye Kullanıcılarının Erişilebilirlik Sorunları –Metrobüs Örneği. I. Ulusal ‘Engellileştirilenler’ Sempozyumu, 98-107, Konya, 7-8 Kasım.
Evcil, A.N., Yalçın Usal, S.S., 2013. Engelliler ve Kent Ergonomisi: Kadıköy ve Üsküdar Meydanları Örnekleri, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, 241-251, Balıkesir, 27-29 Eylül.
Yalçın Usal, S.S., 2006. Üsküdar’da Bulunan Vapur İskeleleri ve Çevresi -Mimari ve Kent Mobilyaları-, IV. Üsküdar Sempozyumu, cilt 1, s.123-134, İstanbul, 3-5 Kasım.

7.6 Diğer Yayınlar
Yalçın Usal, S.S., 2012. Mobilya Tasarımında Metallerin Teknolojik Olanaklar Bağlamında Tercih Edilmesi, Yapı, sayı 369, 116-121, İstanbul.
Berkin, G., Yalçın Usal, S.S., 2012. Mağaza Tasarımında Çekim Oluşturma İlkeleri, Yapı, sayı 364, 124-129, İstanbul.
Yalçın Usal, S.S., 2010. Konsol Ahşap Sandalyeler -Lamine Ahşaptan Bambu Şeritlerine-, Evdeyiz Dergisi, sayı: 9, 114-117, Boyut Yayıncılık A.Ş., İstanbul.