Duyurular

ADAY ÖĞRENCİ

COVID-19 Hakkında Bilgilendirme

12.03.2020

Değerli Öğrencimiz; 

Bilindiği gibi COVID - 19 ile ilgili ulusal ve yerel düzeyde önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda T.C Haliç Üniversitesi yönetimi olarak gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
Yeni  Koronavirüs COVID-19 hakkında alınan önlemler aşağıda paylaşılmıştır:

 • Bina ortak alanlarında en fazla temas edilen noktalar Şubat ayından itibaren her gece genel temizlik kimyasalları haricinde dezenfektanlar ile de temizlenmektedir.

 • Gün içerisinde saat başı  ortak alanlarda bulunan kapı kolları, asansörler, resepsiyon bankosu, toplantı odaları masa ve sandalyeler, turnikeler vb. en fazla temas edilen noktalar dezenfektan ile temizlenmektedir.

 • Tüm binaların tuvaletlerine  09.03.2020 tarihi itibari ile el dezenfektanları yerleştirilmiştir.

 • Personel ve Öğrenci servis araçlarına araçlarına 09.03.2020 günü sabahı itibarı ile etkili dezenfaktan işlemi uygulanmıştır.

 • Bu hafta içerisinde tuvaletler, ıslak hacimler, toplantı salonları, konferans salonları, asansörlere 90 gün etkili dezenfekte işlemi uygulanacaktır.
COVID-19 ile ilgili olarak üniversitemizde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

 • Tu?m ögrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin değişim programı, kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle özellikle yurtdışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri, zaruri değilse iptal edilmesi,

 • Ülkemizde yapılacak olan yurtdışı katılımlı toplantılarla ilgili olarak salgının yogun olduğu u?lkelerden yu?ksek sayıda katılım bekleniyorsa planlanan toplantının ertelenmesi, on-line toplantı olanaklarının değerlendirmeye alınması,

 • Üniversitemizde yapılacak tüm etkinliklerde COVID-19 bulama yolları ve korunma yöntemlerine ilişkin toplantı öncesi ve sonrasında katılımcılara bilgilendirme ve hatırlatma yapılması,

 • Genel ve kişisel hijyen tedbirlerinin artırılması,

 • Yabancı uyruklu öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın kendi ülkelerine gidişlerinin ertelenmesi,

 • Akademisyen ve Öğrencilerimizden yurt dışından gelenlerin bağlı oldukları birimlere bildirmek suretiyle 14 gün boyunca izinli sayılacak olup derslere katılmaması,

 • Her ne sebeple olursa olsun yurtdışından gelenlerin evde 14 gün gözlem süresine riayet etmeleri önem taşımaktadır.

Sağlıklı günler dileriz.
REKTÖRLÜK