Duyurular
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

7143 Sayılı Kanun Gereği Öğrenci Affı Başvuruları Başlamıştır.

28.05.2018

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA EKLENEN

ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN DUYURU

18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. Maddede;

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.“ denilmektedir.

Bu Kapsamda;

Bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar.

Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler

Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler *

Hazırlık, Önlisans, Lisans tamamlama, Lisans, Lisansüstü

Öğrenimi gören öğrenciler  (18 Mayıs – 18 Eylül 2018) tarihleri arasında Üniversitemize başvurarak kayıt yaptırabilirler.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların;

ASKERLİKLERİ TECİL EDİLMİŞ SAYILIR.**

* Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç,

** Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır

Af Kanunu Dilekçe indirmek için lütfen tıklayınız.​

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Savcılık Sabıka Kaydı

3. Askerlik Durum Belgesi

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. İlk Defa Kayıt Yaptıracaklardan Yerleşme Sonuç Belgesi

6. Bir adet vesikalık fotoğraf (Güncel)

Not:  Evlilik,  mahkeme kararı vb. nedenlerle kimlik bilgilerinizde değişiklik olmuş ise, başvuru formuna bilgilerinizi önceki hali ile yazınız ve değişikliğe ilişkin belge fotokopilerini ekleyiniz.