Duyurular
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvurular Devam Ediyor.
Eklenme Tarihi : 18.08.2017

                    

Program Adı

Başvuruda Aranacak Şartlar

Moleküler Biyoloji ve Genetik

• Moleküler Biyoloji ve Genetik / Biyomühendislik /Biyoloji /Tıbbi Biyoloji / Tıp ile bağlantılı alanların birinden lisans derecesi almış olmak,
• ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Uygulamalı Matematik

• Matematik, İstatistik, Fizik, Astronomi, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden Eğitim Fakültelerinin Fen ve Matematik Alan Eğitimi Bölümlerinden, Mühendislik Fakültelerinden, Teknik Eğitim Fakültelerinden ve İşletme Fakültelerinin İşletme, Ekonometri, İktisat ve İşletme Enformatiği Bölümlerinden Lisans derecesi almış olmak. ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz Program İçin ALES puanı istenmez). Fakat bu öğrencilerden Tezli programa yatay geçiş yapmak isteyenlerin Tezli program için öngörülen ALES notunu başvuru sırasında getirmeleri koşulu aranır.) Adayların mezun olduğu bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik/Teknik Eğitim/Teknoloji Fakültelerinden, Eğitim/FenEdebiyat/Fen Fakültelerinin Bilgisayarlı bölümlerinden lisans derecesi almış olmak

 • ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Mühendislik / Teknoloji / Teknik Eğitim Fakültelerinden, Elektrik ve Elektronik, Elektrik, Elektronik Mühendisliği / Eğitimi Bölümlerinden lisans derecesi almış olmak.
•ALES Sınavından sayısal olarak en az 55 puan almış olmak. (Tezsiz program için ALES puanı istenmez)

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Metalurji ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi almış olmak.
•ALES sayısal türünden en az 55 puan almış olmak. (Tezsiz program için ALES puanı istenmez)

İç Mimarlık

Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinin birinden lisans derecesi almış olmak.
• ALES'in herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak . (Tezsiz program için ALES puanı istenmez)

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Seramik, Seramik ve Cam, Grafik, İletişim Tasarımı veya Tekstil ve Moda Tasarımı dallarının birinden lisans derecesi almış olmak.
• ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez)

Hesaplamalı  Bilim ve Mühendislik

Tüm Mühendisler Fen – Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarının birinden lisans derecesi almış olmak.
•ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak
Adayların mezun oldukları bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse bilimsel hazırlık programı uygulanır 

Mimarlık

•Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Bölge Planlama bölümlerinden lisans diploması almış olmak.
•ALES sınavından SAYISAL puan türü en az 55 not almış olmak (Tezsiz programda ALES puanı aranmamaktadır.)

Mimarlık (Doktora)

-Lisansını ve Yüksek lisansını Mimarlık bölümünde tamamlamış olmak - Yüksek Lisansını tezli programda yapmış olmak
•ALES sınavından SAYISAL puan türü en az 70 not almış olmak - •Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan almış olmak.

AÇIKLAMA

1)Özel Öğrenci statüsündeki öğrenciler, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok %50' sine karşılık gelen
sayıda derse kayıt yaptırabilirler.
2)Doktora eğitimi için istenen tezli yüksek lisans mezunu olma şartı, 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans
programlarına kayıtlı olan adayları kapsamaz.

Adaylarının mülakat günü yanlarında getirmeleri zorunlu olan belgeler;

Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapan adaylar için;
• Lisans mezuniyet belgesi ve transkript
• ALES sonuç belgesi (tezli öğrenciler için)
• 6 adet fotoğraf
• Askerlik durum belgesi
• Kimlik fotokopisi
• İnternet ön başvuru belgesi

Doktora Programlarına Başvuru yapan adaylar için;
• Yüksek Lisans mezuniyet belgesi ve transkript
• Lisans mezuniyet belgesi ve Transkript
• Yabancı dil sonuç belgesi
• ALES sonuç belgesi
• 6 adet fotoğraf
• Askerlik durum belgesi
• Kimlik fotokopisi
• İnternet ön başvuru belgesi

Not: Bu belgeler, mülakat günü ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilecektir. Başvuru esnasında belgelerin fotokopileri yeterlidir. Kesin kayıtta ise onaylı suretlerinin Enstitüye getirilmesi gerekmektedir.

Son Başvuru

8 Eylül  2017 tarihine kadar;  http://obs.halic.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden yapılacaktır.

Mülakat ve Değerlendirme Tarihi

13 Eylül 2017 Çarşamba 10:00 Sütlüce Yerleşkesi

Listelerin ilan edilmesi

15 Eylül 2017

Mülakat ve Değerlendirme Yeri   

Bilgisayar Müh.-Makine Müh.- Elektrik Elektronik Müh.(B/Blok 4.kat)
-Mimarlık, Mimarlık Doktora, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı(B/Blok 5. Kat)
-Uygulamalı Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik (A/Blok 4. Kat)

Kesin Kayıt

18-20 Eylül 2017

Kayıt yenileme ve Ders seçimi

21 - 22 Eylül 2017