Duyurular
12.09.2017 Tarihli Senato Kararı
Eklenme Tarihi : 12.09.2017

  1. 2017 – 2018 eğitim-öğretim yılında mezuniyet durumunda olan önlisans için 3. ve 4. yarıyıl, lisans için 7. ve 8. yarıyılda olan öğrenciler Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile dönem sonunda mezun olabilmesi için 40 AKTS + 40 AKTS’ye ek olarak en fazla 2 ders almalarına karar verilebilir. Öğrenci bu 2 ders hakkını Yönetim Kurulu kararı ile bir dönemde kullanabileceği gibi 2. dönemde kullanabilir.
     
  2. ÇAP program müfredatları 120 AKTS’yi aşmayacak şekilde düzenlenir. ÇAP yapan öğrenciler ders ortalamasına bakılmaksızın 50 AKTS’ye kadar ders alabilirler. ÇAP yapan öğrenciler isterse 10 AKTS’ye kadar olan kısmını anadal programında kullanabilir. Öğrenci ana dalında 10 AKTS’lik üstten ders almak isterse 3.00 not ortalaması aranır.  Çap ve yandal öğrencileri, bir programdan mezun olduktan sonra en çok 40 AKTS’ye kadar ders alabilirler.
     
  3. Uygulamalı derslerde öğrencinin uygulamada başarılı olup, teoride başarısız olduğu takdirde yalnız başarısız olunan teori kısmı tekrar edilir. Daha önce almış olduğu uygulama notu teorik dersinden aldığı yeni not ile birlikte değerlendirilir.

 Ders seçimlerinin, alınan senato kararı nedeni ile 15.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.