Yönetim
Bölüm/Ana Bilim Dalı :
Yönetim

Konservatuvar Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Leyla TANSEVER Vekil Müdür 
Öğr.Gör. Nilgün ONAT       Müdür Yardımcısı
Prof. Saim AKÇIL Üye
Prof. Erol DERAN Üye
Prof. Meral TOKGÖZ Üye
Konservatuvar Kurul Üyeleri 
Prof. Leyla TANSEVER  Müdür Vekili 
Türk Musikisi Böl. Bşk. V.
Öğr.Gör. Nilgün ONAT  Müdür Yardımcısı
Prof. Saim AKÇIL Opera ve Konser Şarkıcılığı Böl. Bşk. V. 
Prof. Meral TOKGÖZ Tiyatro Bölüm Başkanı
Prof. Erol DERAN Üye