Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

Müfredat

1.YARIYIL

Ders Kodu

Dil

Dersin Adı

AKTS

Teo+Uyg+Lab

Türü

BİM121

Türkçe

Bilgisayar Programlama I

7

3+0+2

Zorunlu

MAK 103

Türkçe

Mühendislik Çizimi

3

2+1+0

Zorunlu

FİZ101

Türkçe

Fizik I

6

3+0+2

Zorunlu

İNG101

Türkçe

Ingilizce I

3

3+0+0

Zorunlu

KIM107

Türkçe

Kimya

3

2+0+0

Zorunlu

MAT111

Türkçe

Matematik I

6

5+0+0

Zorunlu

TDB101

Türkçe

Türk Dili I

2

2+0+0

Zorunlu

TOPLAM

30

 

 

2. YARIYIL

Ders Kodu

Dil

Dersin Adı

AKTS

Teo+Uyg+Lab

Türü

BİM122

Türkçe

Bilgisayar Programlama II

8

3+0+2

Zorunlu

END112

Türkçe

Endüstri Mühendisliğine Giriş

5

2+0+0

Zorunlu

FİZ102

Türkçe

Fizik II

6

3+0+2

Zorunlu

İNG102

Türkçe

İngilizce II

3

3+0+0

Zorunlu

MAT112

Türkçe

Matematik II

6

5+0+0

Zorunlu

TDB102

Türkçe

Türk Dili II

2

2+0+0

Zorunlu

TOPLAM

30

 

 

3.YARIYIL

Ders Kodu

Dil

Dersin Adı

AKTS

Teo+Uyg+Lab

Türü

ATA101

Türkçe

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2+0+0

Zorunlu

END209

Türkçe

Endüstri Mühendisleri için Olasılık

5

3+0+0

Zorunlu

END211

Türkçe

İş Etüdü ve Ergonomi

5

2+0+2

Zorunlu

END215

Türkçe

Maliyet Analizi ve Muhasebesi

5

3+2+0

Zorunlu

MAK201

Türkçe

Malzeme Bilimi

5

4+0+0

Zorunlu

İNG211

Türkçe

İngilizce Dilinde Okuma ve Konuşma

4

3+0+0

Zorunlu

MAT113

Türkçe

Lineer Cebir

4

3+0+0

Zorunlu

TOPLAM

30

 

 

4. YARIYIL

Ders Kodu

Dil

Dersin Adı

AKTS

Teo+Uyg+Lab

Türü

ATA102

Türkçe

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2+0+0

Zorunlu

END213

Türkçe

Mikro İktisat

3

3+0+0

Zorunlu

END212

Türkçe

Endüstri Mühendisleri İçin İstatistik

5

3+0+0

Zorunlu

MAT215

Türkçe

Diferansiyel Denklemler

6

5+0+0

Zorunlu

MAK301

Türkçe

Üretim Yöntemleri

5

4+0+0

Zorunlu

XXX XXX

Türkçe

Alan Seçmeli I

5

3+0+0

Seçmeli

XXX XXX

Türkçe

Alan Dışı Seçmeli I

4

 

Seçmeli

TOPLAM

30

 

 

5.YARIYIL

Ders Kodu

Dil

Dersin Adı

AKTS

Teo+Uyg+Lab

Türü

END299

Türkçe

Endüstri Stajı I

0

0+0+0

Zorunlu

END313

Türkçe

Mühendislik Ekonomisi

6

3+0+0

Zorunlu

END314

Türkçe

Üretim Yönetimi I

5

2+0+2

Zorunlu

END315

Türkçe

Yöneylem Araştırması I

6

3+0+2

Zorunlu

XXX XXY

Türkçe

Alan Seçmeli II

5

3+0+0

Seçmeli

XXX XXY

Türkçe

Alan Dışı Seçmeli II

8

 

Seçmeli

TOPLAM

30

 

6. YARIYIL

Ders Kodu

Dil

Dersin Adı

AKTS

Teo+Uyg+Lab

Türü

END312

Türkçe

Benzetim

6

2+0+2

Zorunlu

END316

Türkçe

Yöneylem Araştırması II

6

3+0+2

Zorunlu

END415

Türkçe

Üretim Yönetimi II

5

2+0+2

Zorunlu

END318

Türkçe

İnovasyon Yönetimi

4

3+0+0

Zorunlu

XXX XXZ

Türkçe

Alan Seçmeli III

5

3+0+0

Seçmeli

XXX XYX

Türkçe

Alan Dışı Seçmeli III

4

 

Seçmeli

TOPLAM

30

 

 

 7.YARIYIL

Ders Kodu

Dil

Dersin Adı

AKTS

Teo+Uyg+Lab

Türü

END399

Türkçe

Endüstri Stajı II

0

0+0+0

Zorunlu

END311

Türkçe

Tesis Planlaması

6

2+0+2

Zorunlu

END413

Türkçe

Proje Yönetimi

5

2+2+0

Zorunlu

END497

Türkçe

Bitirme Projesi I

4

0+2+0

Zorunlu

XXX XXZ

Türkçe

Alan Seçmeli IV

5

3+0+0

Seçmeli

XXX XYX

Türkçe

Alan Seçmeli V

5

3+0+0

Seçmeli

XXX XYZ

Türkçe

Alan Seçmeli VI

5

3+0+0

Seçmeli

TOPLAM

30

   

 

8. YARIYIL

Ders Kodu

Dil

Dersin Adı

AKTS

Teo+Uyg+Lab

Türü

END 412

Türkçe

İstatiksel Kalite Kontrol

4

3+0+0

Zorunlu

END498

Türkçe

Bitirme Projesi II

6

0+2+0

Zorunlu

İŞL431

Türkçe

Toplam Kalite Yönetimi

5

3+0+0

Zorunlu

XXX ZXX

Türkçe

Alan Seçmeli VII

5

3+0+0

Seçmeli

XXX ZXY

Türkçe

Alan Seçmeli VIII

5

3+0+0

Seçmeli

XXX ZXZ

Türkçe

Alan Seçmeli IX

5

2+0+2

Seçmeli

TOPLAM

30

8 yarıyıl AKTS Toplam

240

 

Zorunlu Derslerin Toplam AKTS

179

 

Alan  Seçimlik Derslerin Toplam AKTS

45

 

Alan Dışı Seçimli Derslerin Toplam AKTS

16

 


ALAN SEÇMELİ I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX

 

Ders Kodu

Dil

Dersin Adı

AKTS

Teo+Uyg+Lab

Türü

END302

Türkçe

Stokastik Süreçler

5

2+0+2

Seçmeli

END304

Türkçe

Çizelgeleme

5

2+0+2

Seçmeli

END306

Türkçe

İş Değerlendirmesi ve Ücret Sistemleri

5

3+0+0

Seçmeli

END308

Türkçe

Ürün Geliştirme ve Yönetimi

5

3+0+0

Seçmeli

END317

Türkçe

Yönetim ve Organizasyon

5

3+0+0

Seçmeli

END319

Türkçe

Bütünleşik Pazarlama

5

3+0+0

Seçmeli

END402

Türkçe

Matematiksel Modelleme

5

3+0+0

Seçmeli

END403

Türkçe

Oyun Teorisi

5

3+0+0

Seçmeli

END404

Türkçe

Kalite Güvencesi ve Güvenilirlik

5

3+0+0

Seçmeli

END405

Türkçe

Envanter Teorisi

5

3+0+0

Seçmeli

END406

Türkçe

Dinamik Programlama

5

3+0+0

Seçmeli

END407

Türkçe

Karar Analizi

5

3+0+0

Seçmeli

END408

Türkçe

Tasarım Yoluyla Kalite

5

3+0+0

Seçmeli

END409

Türkçe

Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri

5

2+0+2

Seçmeli

END410

Türkçe

Kurumsal Kaynak Planlaması - ERP

5

2+0+2

Seçmeli

END414

Türkçe

Yapay Zeka / Uzman Sistemler

5

2+0+2

Seçmeli

END417

Türkçe

Tedarik Zinciri Yönetimi

5

3+0+0

Seçmeli

END419

Türkçe

Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular I

5

3+0+0

Seçmeli

END416

Türkçe

Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II

5

3+0+0

Seçmeli

END420

Türkçe

Üretim Sistemleri Tasarımı

5

3+0+0

Seçmeli

END425

Türkçe

Sezgisel Yöntemler

5

3+0+0

Seçmeli

END426

Türkçe

Sistem Analizi

5

3+0+0

Seçmeli

END427

Türkçe

Hizmet Sistemleri

5

3+0+0

Seçmeli

END428

Türkçe

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

5

3+0+0

Seçmeli

END429

Türkçe

Doğrusal Olmayan Programlama

5

2+0+2

Seçmeli

END430

Türkçe

Grup Teknolojisi ve Esnek Üretim Sistemleri

5

2+0+2

Seçmeli

BİM451

Türkçe

Yapay Sinir Ağları

5

3+0+0

Seçmeli

BİM453

Türkçe

Genetik Algoritmalar

5

3+0+0

Seçmeli

BİM454

Türkçe

Yazılım Analizi ve Tasarımı

5

3+0+0

Seçmeli

BİM458

Türkçe

Veri Madenciliği

5

3+0+0

Seçmeli

BİM459

Türkçe

Algoritma Analizi

5

3+0+0

Seçmeli

BİM462

Türkçe

Elektronik Ticaret

5

3+0+0

Seçmeli

BİM472

Türkçe

Bulanık Mantık

5

3+0+0

Seçmeli

İKT102

Türkçe

Makro İktisada Giriş

5

3+0+0

Seçmeli

İŞL203

Türkçe

İşletme Yönetimi

5

3+0+0

Seçmeli

İŞL302

Türkçe

Finansal Yönetim

5

3+0+0

Seçmeli

İŞL308

Türkçe

İnsan Kaynakları Yönetimi

5

3+0+0

Seçmeli

MAK 205

Türkçe

Termodinamik I

5

3+0+0

Seçmeli

MAK316

Türkçe

Mekatronik Sistemler

5

3+0+0

Seçmeli

MAK323

Türkçe

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

5

3+0+0

Seçmeli

MAK408

Türkçe

Malzeme Seçimi

5

3+0+0

Seçmeli

MAK410

Türkçe

Bilgisayar Destekli Tasarım

5

3+0+0

Seçmeli

MAK411

Türkçe

Bilgisayar Destekli İmalat

5

3+0+0

Seçmeli

MAK413

Türkçe

Endüstriyel Robotlar

5

3+0+0

Seçmeli

YÖN461

Türkçe

Stratejik Yönetim

5

3+0+0

Seçmeli